Новини

Print This Post

zvit18_newsЗа останній час значно зросла кількість скарг на рішення кваліфікаційних палат регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Такі дані наведені у звіті Національної асоціації адвокатів України про діяльність вищих та регіональних органів адвокатського самоврядування за минулий рік, який нещодавно було оприлюднено на сайті НААУ.

У кожному випадку зміни або скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону ВКДКА приділяла увагу чіткому формулюванню виявлених недоліків і визначенню шляхів їхнього виправлення. А у березні 2018 року на підставі аналізу правових висновків, розроблених ВКДКА під час розгляду скарг, було ухвалене рішення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань допуску осіб до кваліфікаційних іспитів, а також  складання таких іспитів».

В цілому за 2017 рік було постановлено 219 рішень за результатами розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональних КДКА. З них відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

149 рішень (68%) – залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2 рішення (1%) – змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

33 рішення (15%) – скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

35 рішень (16%) – направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Також у 2017 році комісією було започатковано практику проведення за власною організацією заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів та членів органів адвокатського самоврядування, серед яких – тренінги, семінари та круглі столи, де керівництво та члени ВКДКА виступали в якості доповідачів і модераторів.

Пропонуємо ознайомитися з основними показниками діяльності ВКДКА, викладеними у  Звіті Національної асоціації адвокатів України про діяльність вищих та регіональних органів адвокатського самоврядування.

Засідання ВКДКА у 2017 році

Упродовж 2017 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (далі – ВКДКА або комісія) спрямовувала зусилля на виконання завдань, покладених на неї статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і з метою реалізації своїх повноважень провела 12 засідань, як і в попередньому 2016 році, що відбулися за наступним графіком:

26-27.01.2017

23-24.02.2017

29-30.03.2017

20-21.04.2017

30-31.05.2017

22-23.06.2017

13-14.07.2017

30-31.08.2017

27-28.09.2017

30-31.10.2017

30.11.2017

01.12.2017.

Десять засідань були дводенними, більшість їх проводилися у місті Києві, у квітні комісія працювала у місті Харкові, а у лютому – у Рівному.

У кожному із засідань, які відбулися впродовж 2017 року, був наявний кворум ВКДКА.

Протягом зазначеного року функції секретаря ВКДКА виконувала Котелевська К.В., представник від Запорізької області у складі ВКДКА.

Рішення

Відповідно до нормативних актів, що регламентують діяльність ВКДКА під час виконання нею функцій апеляційного колегіального органу в системі органів адвокатського самоврядування, наділеного повноваженнями з розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональних КДКА, комісією було розглянуто по суті 227 справ з ухваленням рішень.

При цьому правом на особисту участь та надання пояснень під час засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скористалися 118 осіб, які є сторонами дисциплінарного провадження (скаржники, адвокати, дії яких оскаржувалися та їх представники). Найбільша кількість учасників, 21 особа, була присутня у березневому засіданні. Також у кожне із засідань, що проводилися у травні, червні та жовтні, з’явилося по 15 учасників – сторін у дисциплінарному провадженні. Наведене свідчить про транспарентність роботи Комісії. Серед загальної кількості прийнятих протягом звітного періоду рішень – 219 рішень за результатами розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональних КДКА та 8 постанов.

Кількісні показники рішень, що приймаються комісією відповідно до приписів частини 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є наступними:

149 рішень – залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2 рішення – змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

33 рішення – скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

35 рішень – направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Рішення Комісії знеособлюються та оприлюднюються на офіційному сайті ВКДКА, щоб кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів мали можливість вжити заходів до запобігання вчиненню певних помилок при здійсненні дисциплінарного провадження та під час прийняття кваліфікаційного іспиту.

Слід відмітити, що на кінець 2017 року кількість скарг на рішення кваліфікаційної палати КДКА про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту значно зросла порівняно з попередніми роками та у відсотковому співвідношенні серед загальної кількості рішень, прийнятих комісією за звітний період, становить 1,6%.

У кожному випадку зміни або скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону ВКДКА приділяла увагу чіткому формулюванню виявлених недоліків і визначенню шляхів їхнього виправлення.

У засіданні, яке відбулося у травні, крім розгляду скарг на рішення регіональних КДКА, членами комісії також був обговорений звіт ВКДКА за 2012 – 2017 роки та звіт ВКДКА про виконання кошторису.

Організаційна діяльність ВКДКА

Під час Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року, що відбувся 09.06.2017 року, було обрано нових заступників Голови ВКДКА – Крупнову Л.В. та Місяця А.П.

Також протягом звітного року частково змінився склад членів ВКДКА, після проведення конференцій регіонів у комісії почали працювати нові представники: Приходько О.І. (представник Дніпропетровської області), Кузьмінський О.О. (представник Черкаської області), Притула О.Б. (представник Тернопільської області), Чундак М.В. (представник Закарпатської області), Василевська О.А. (представник Житомирської області), Ульчак Б.І. (представник Волинської області), Прокопчук О.М. (представник Рівненської області), Чернобай Н.Б. (представник Київської області), Усманов М.А. (представник Чернівецької області) та Дуліч Т.В. (представник Львівської області). Інші члени ВКДКА, які входили до складу комісії у 2016 році, продовжують працювати на виконання завдань та функцій комісії, визначених статтею 52 профільного Закону.

Наразі забезпеченням організації поточної діяльності комісії займається Секретаріат ВКДКА, який з 2015 року очолює адвокат Вовнюк В.І.

Зовнішня діяльність

У звітному році, як і в минулому, ВКДКА з метою об’єднання та зміцнення адвокатської спільноти та забезпечення гарантій професійної діяльності продовжила співпрацювати з НААУ (РАУ) з питань вдосконалення нормативної бази у сфері діяльності органів адвокатського самоврядування й адвокатури в цілому.

06.03.2017 Голова ВКДКА представив Національну асоціацію адвокатів України під час круглого столу, присвяченого реформі конституційного судочинства: «Чи отримають українці політично незалежний і ефективний Конституційний Суд?».

08.04.2017 взяв активну участь в обговоренні питань щодо запропонованих змін до процесуальних кодексів України та Правил адвокатської етики, що проходило під час круглого столу в приміщенні Національного університету «Одеська юридична академія».

У червні 2017 року Голова ВКДКА став учасником VI Всеукраїнського форуму ААУ, одного з наймасштабніших заходів України з обговорення нагальних публічно-правових питань.

Також 11.09.2017 він взяв участь у круглому столі з обговорення проблемних питань пред’явлення підозри спеціальному суб’єкту та її обґрунтованості, після чого, разом з очільниками НААУ, провів зустріч з делегацією Ради Європи з приводу підготовки оцінювання Needs Assessment Report for UNBA (Оцінка потреб НААУ), під час якої розповів про основні принципи роботи дисциплінарних органів адвокатського самоврядування, розподіл внесків, роботу кваліфікаційних палат та особливості доступу до професії адвоката.

10.11.2017 керівник ВКДКА виступив на спільній конференції НААУ і Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), присвяченій правам та обов’язкам адвоката під час слідчих дій та розкрив тему: «Негласні слідчі дії проти адвоката».

Голова комісії взяв активну участь у міжнародній конференції «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні», що відбулася 23.10.2017 та була присвячена актуальним правовим проблемам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та, наприкінці грудня 2017 року – у міжнародній конференції “НААУ: 5 років успіху”.

У звітному році продовжено практику взаємодії комісії з регіональними КДКА, започатковану у 2016 році. З метою підвищення рівня здійснення дисциплінарних проваджень і прийняття правомірних і обґрунтованих рішень регіональними КДКА, проведено заходи з підвищення кваліфікації для членів дисциплінарних органів адвокатського самоврядування.

Міжнародний досвід

ВКДКА за сприяння Національної асоціації адвокатів України активно вивчає та запозичує кращий досвід асоціацій адвокатів розвинених європейських країн. Так, 24.03.2017 Голова ВКДКА взяв активну участь в міжнародній конференції “Право на свободу та особисту недоторканість в Україні: перехід до верховенства права”, під час якої виступив з доповіддю на тему: «Актуальні питання реалізації повноважень захисником у процедурі обмеження права на свободу й особисту недоторканість».

05.08.2017 Голова ВКДКА, перебуваючи в Латвійській Республіці, провів низку робочих зустрічей з Головою Латвійської ради присяжних адвокатів Я. Розенбергсом та іншими латвійськими колегами, під час яких обговорив актуальні питання діяльності адвокатур України та Латвії.

Також 01.12.2017 за участю Голови ВКДКА відбулася V міжнародна науково-практична конференція “Судове адміністрування як складова реформування правосуддя”, приурочена до 15 річниці створення Державної судової адміністрації України.

На початку грудня 2017 року Голова ВКДКА Олександр Дроздов представив Національну асоціацію адвокатів України на ІІІ Казахстанському форумі адвокатів, що відбувся 08.12.2017 року в місті Алмати Республіки Казахстан, де виступив в якості експерта разом із провідними юристами та адвокатами Великобританії, Туреччини, Білорусії, України, Росії та інших країн.

Законодавча діяльність

У звітному році робочою групою, до якої увійшли представники від ВКДКА, на підставі пропозицій голови комісії, голів комітетів НААУ та адвокатів були вдосконалені та доповнені відповідно із вимогами сучасності оновлені Правила адвокатської етики.

Правила адвокатської етики містять новітні положення, якими врегульовується поведінка адвокатів у соціальних мережах та в Інтернеті, посилюють захист адвокатської таємниці та регламентують діяльність адвокатів, які залучені до надання безоплатної правової допомоги в системі БПД.

Також ВКДКА було залучено до розробки та обговорення проекту стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах.

Головою ВКДКА у співавторстві з колегами протягом звітного року було підготовано та опубліковано у фахових виданнях для адвокатів (Вісник НААУ) низку статей науково-практичного характеру, серед яких – переклади рішень ЄСПЛ та особливості застосування практики Європейського Суду.

Звітно-виборним з’їздом адвокатів України, який відбувся 9-10.06.2017, були затверджені зміни до Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, звіт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (2012-2017), висновок Вищої ревізійної комісії адвокатури, складений за результатами перевірки діяльності ВКДКА, звіт про виконання кошторису ВКДКА та затверджений новий кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшої діяльності.

У 2017 році був удосконалений Регламент ВКДКА, до якого Радою адвокатів України були внесені зміни та доповнення, зокрема:

 • рішенням Ради адвокатів України від 4 лютого 2017 року № 22 – щодо можливості передоручення Головою ВКДКА матеріалів іншому членові ВКДКА; скерування Головою комісії скарги до КДКА іншого регіону у разі відсутності кворуму в КДКА; порядку поновлення комісією строку на подачу скарги; врегулювання питання відкладення розгляду скарги; використання членами комісії інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень; порядку об’єднаня в одне провадження скарг, поданих в межах одного дисциплінарного провадження; порядку внесення виправлень у рішення ВКДКА;
 • рішенням Ради адвокатів України від 7 квітня 2017 року № 57 – щодо встановлення строку (у десять календарних днів з дня отримання листа ВКДКА) для направлення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури витербовуваних матеріалів справи;
 • рішенням Ради адвокатів України від 22 вересня 2017 року № 199 – щодо скерування Головою комісії скарги до КДКА іншого регіону у разі відсутності кворуму в КДКА;
 • рішенням Ради адвокатів України від 22 вересня 2017 року № 200 – щодо скерування для розгляду до КДКА скарг стосовно осіб, визначених статтею 66 Правил адвокатської етики, а також у разі, якщо регіональна КДКА не сформована, або у разі відсутності за будь-яких причин кворуму на засіданнях КДКА (палати) регіону.

Разом з цим, у звітному році Рішенням Ради адвокатів України № 203 від 23 вересня 2017 року (у редакції рішення Ради адвокатів України від 16 листопада 2017 року № 257) було встановлено плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг), що подаються до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури», що подаються ВКДКА.

Підвищення кваліфікації

Як і у минулому році, за участю Голови ВКДКА, як доповідача та модератора, проведено 29 заходів з підвищення кваліфікації, що були організовані Національною асоціацією адвокатів України.

Також у звітному році комісією було започатковано практику проведення за власною організацією заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів та членів органів адвокатського самоврядування, серед яких – тренінги, семінари та круглі столи, де керівництво та члени ВКДКА виступали в якості доповідачів і модераторів.

Зазначені сертифіковані заходи відбулися за наступним графіком:

 • 08.2017 – семінар-тренінг з підвищення кваліфікації членів КДКА, Ради адвокатів та адвокатів Чернігівської робласті;
 • 09.2017 – семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів м. Києва;
 • 10.2017 – захід з підвищеня кваліфікації у м. Києві за участю Голови Ради старійшин адвокатів НААУ Ков- басінської ГВ.;
 • 10.2017 – захід з підвищення кваліфікації адвокатів у м. Харкові;
 • 09.2017 – захід з підвищення кваліфікації для адвокатів Закарпатської області;
 • 10.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адвокатів у місті Харкові;
 • 10.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адвокатів Житомирської області;
 • 12.2017 – захід з підвищення кваліфікації адвокатів у місті Харкові;
 • 12.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адвокатів Рівненської області.
Завдання 2018 року

Комісією, як і вминулому році, планується подальше проведення семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації для адвокатів та членів органів адвокатського самоврядування, в тому чіслі, буде продовжено написання ряду публікацій науково-практичного спрямування у Вісник НААУ

З метою виконання приписів пункту 2 частини 4 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» заплановано вдосконалювати та розвивати розпочату роботу щодо узагальнень дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

У зв’язку зі збільшенням кількості скарг на рішення кваліфікаційних палат регіональних КДКА, прийнятих за результатами складання кваліфікаційних адвокатських іспитів, у 2018 році Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури заплановано здійснення узагальнень практики у цій галузі.