Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-023/2017

30 листопада 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка А.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчоголо М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Черкаської області № 308 від 16.05.2017 про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (далі за текстом – Скаржниця) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №308 від 16 травня 2017 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до вимог статей 37 та 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014, зі змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України №143 від 13.11.2015 (далі – Положення), скаргу 06.06.2017 було повернуто скаржниці як таку, що не відповідала вимогам пункту 36.5 статті 36 Положення.

19 червня 2017 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повторно надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №308 від 16 травня 2017 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Відповідно до вимог статей 37 та 15 Положення скаргу було повернуто скаржниці як таку, що не відповідала вимогам пункту 36.5 статті 36 Положення. Також Скаржниці було роз’яснено право на звернення зі скаргою на рішення КДКА регіону до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури після усунення недоліків, порушивши при цьому питання про поновлення строків на оскарження.

В подальшому, 17.08.2017 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від скаржниці ОСОБА_ втрете надійшла скарга на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №308 від 16.05.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

ОСОБА_ з рішенням дисциплінарної палати не згодна, вважає його незаконним та необґрунтованим. Просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисціплінарної комісії адвокатури Черкаської області №308 від 16 травня 2017 року, оскільки воно не відповідає дійсності, не опитані свідки, не дано відповіді на питання, викладені в скарзі, чому адвокат оформила і приймає участь у справі на стороні особи, яка не є власником.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернобай Н.Б., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, які надійшли з КДКА Черкаської області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №___ від _____, виданого Радою адвокатів Черкаської області, її робоче місце знаходиться за адресою: ____________________.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката ОСОБА_ здійснено належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Як зазначалось вище, скарга на рішення КДКА Черкаської області надійшла до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з порушенням строку, передбаченого ч.3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Питання про поновлення строку на оскарження рішення Скаржницею не порушувалось. Відповідно до супровідного листа КДКА Черкаської області копія рішення №308 від 16 травня 2017 року направлена на адресу скаржниці 23 травня 2017 року та отримана останньою 29 травня 2017 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Згідно з частиною 8 статті 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Відповідно до п. 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року за №78, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 22.09.2017 №200, та статтею 37 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисціплінарної відповідальності, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014, зі змінами та доповненнями від 08.04.2017 за №92, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для залишення скарги без задоволення.

Згідно з п. 3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури строк на оскарження рішення регіональних КДКА, встановлений ст. 50 Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.

При цьому, у випадку пропуску строку оскарження підставами для його поновлення є наявність поважних причин, якими визнаються лише таки обставини, які є об’єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, пов’язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій та підтверджені належними доказами.

Крім цього, відповідно до пункту 36.2 статті 36 Положення в скарзі, яка подається до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури мають бути зазначені: найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, рішення якої оскаржується; ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності); ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга),поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; дата, номер рішення, що оскаржується; доводи скаржника щодо незаконності та (або) необґрунтованості рішення; вимоги скаржника; перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Проте, скарга не містить доводів щодо незаконності та (або) обґрунтованості рішення, прийнятого КДКА регіону, Скаржник лише посилається на доводи своєї первинної скарги і при цьому не надає доказів на підтвердження факту наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку.

Відповідно до п. 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно ч. 2 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарною палатою КДКА Черкаської області було дотримано вимоги норм статей 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» при проведенні перевірки відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку у діях адвоката ОСОБА_.

Дисциплінарний проступок адвоката – це винне діяння (дія або бездіяльність) адвоката, що вчиняється ним при здійсненні як професійної, так і іншої діяльності, яке виражається в порушенні вимог законодавства про адвокатуру і адвокатську діяльність та (або) норм Правил адвокатської етики, яким заподіюється шкода клієнту та (або) адвокатурі в цілому, шляхом приниження її авторитету, авторитету адвокатської професії та статусу адвоката.

Дисциплінарними проступками, згідно частини 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до статті 5 Положення не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Згідно вимог частини 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Зі змісту рішення дисциплінарної палати КДКА Черкаської області №308 від 16 травня 2017 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи вбачається, а матеріалами перевірки підтверджується, що відсутні будь-які належні докази, які б свідчили про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_. Підстави для порушення стосовно адвоката дисциплінарної справи відсутні. Оскаржуване рішення є правильним по суті і підстав для його скасування немає.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 16 травня 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарного провадження повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури А.П. Місяць

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури К.В. Котелевська