Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-024/2017

30 листопада 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка А.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчоголо М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області при розгляді його скарги відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від Керівника секретаріату Національної асоціації адвокатів України (Секретаріату Ради адвокатів України) Красника В.В. надійшло скарга адвоката ОСОБА_. Скаржник вважає необґрунтованою позицію голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області Поліщука В.А. про повернення без розгляду його скарги на дії адвоката ОСОБА_. Зазначає, що у його скарзі були викладені обставини, якими обґрунтовуються вимоги по притягненню адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, а також вказано свідків, які підтверджують негідну поведінку адвоката ОСОБА_. ОСОБА_ прийняти його скаргу на дії адвоката ОСОБА_ до розгляду.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дімчогло М.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів вбачається, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області належних дій, направлених на з’ясування обставин справи та отримання додаткових пояснень по скарзі ОСОБА_ на поведінку адвоката ОСОБА_, не вживала. Зокрема, у матеріалах є доручення голови дисциплінарної палати КДКА Київської області Лісниченко Є.С. члену дисциплінарної палати Качану В.Т. провести перевірку по скарзі адвоката ОСОБА_ відносно адвоката ОСОБА_, проте довідка за результатами виконання вказаного доручення відсутня.

Тобто перевірку обставин щодо можливого вчинення дисциплінарного проступку адвокатом ОСОБА_ не було здійснено КДКА Київської області.

Разом з цим, ВКДКА зауважує, що дії голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області Поліщука В.А. щодо повернення без розгляду скарги на дії адвоката ОСОБА_, вже після того як розпочато дисциплінарне провадження, після доручення скарги члену дисциплінарної палати кдка регіону для проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката (перша стадія дисциплінарного провадження (п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”)) є протиправними та такими, що не відповідають вимогам діючого законодавства.

Так відповідно до пункту 15 Положення «Про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність» (далі – Положення) заява (скарга), оформлена без дотримання вимог пункту 14 цього Положення, а також подана після спливу строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, якщо в ній не порушено питання про поновлення пропущеного строку, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.

Пунктом 19 Положення передбачено, що рішення про повернення та залишення без розгляду заяви (скарги) приймає Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якій/якому адресовано заяву (скаргу), про що повідомляється особа, яка її подала, крім анонімних заяв (скарг).

У свою чергу, згідно з пунктом 21 Положення заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Таким чином, з системно аналізу норм права, слідує, що скарга перевіряється на дотримання вимог Положення до передачі такої скарги в дисциплінарну палату кдка регіону для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити.
  2. Визнати дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області при розгляді скарги ОСОБА_ відносно адвоката ОСОБА_ такими, що не відповідають вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
  3. Матеріали справи направити до КДКА Київської області на стадію перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури К.В. Котелевська