Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-025/2017

30 листопада 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка А.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчоголо М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ в інтересах ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 27 липня 2017 року щодо притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга адвоката ОСОБА_, який є представником ОСОБА_, на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 27 липня 2017 року щодо притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Скаржник з рішенням дисциплінарної палати не згоден, так як вважає, що застосований дисциплінарною палатою вид стягнення не відповідає характеру та змісту виявлених порушень з боку адвоката ОСОБА_. Тому адвокат ОСОБА_ повинен бути притягнутим до відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова В.І, розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ___, виданого КДКА Донецької області від _____. Адреса робочого місця адвоката: ____________________.

Рішення про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців дисциплінарна палата КДКА Донецької області прийняла 27.07.2017.

Терміни оскарження рішення, визначені ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником не пропущено.

Встановлено, що до КДКА Донецької області зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_ звернувся ОСОБА_.

Скаржник зазначає про необхідність порушення дисциплінарної справи щодо адвоката ОСОБА_ внаслідок того, що у його діях ОСОБА_ вбачає підрив авторитету адвокатури у зв’язку із грубим порушенням присяги адвоката України та грубого порушення Правил адвокатської етики.

ОСОБА_, який діє в інтересах ОСОБА_, вважає, що у даному випадку вид стягнення не відповідає характеру та змісту встановлених порушень з боку адвоката ОСОБА_ та просить змінити рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 27.07.2017 про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, а саме: притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю.

До скарги було додано розписку, в якій ОСОБА_ зазначив, що отримав від ОСОБА_ грошові кошти у розмірі ___ (_____) доларів США для представництва інтересів в суді. Фактично, прийнявши на себе доручення на надання правової допомоги по представництву в суді, адвокат ОСОБА_ отримав гонорар, але діяв всупереч положенням Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не склав договору на надання правової допомоги, не виконав свій професійний обов’язок.

В діях адвоката ОСОБА_ вбачається порушення ст.ст. 7, 11, 31 Правил адвокатської етики, ст.ст. 21, 26, 27, 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Поведінка адвоката ОСОБА_, яка стала предметом дослідження, визначена як вчинення ним дисциплінарного проступку у розумінні вимог ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На вищевказану скаргу адвокатом ОСОБА_ не було надано жодних пояснень.

За результатами розгляду скарги ОСОБА_, довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Донецької області дійшла до висновку про наявність дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_ та про необхідність застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги.

Як вбачається із частин 1 та 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

У відповідності до ч.3,4 ст.7 Правил адвокатської етики адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

Згідно ч.1 ст.30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Фактично прийнявши на себе доручення на надання правової допомоги по представництву у суді, адвокат ОСОБА_ отримав гонорар, але діяв всупереч Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не виконавши свій професійний обов’язок.

КДКА регіону правомірно встановлено те, що у діях адвоката ОСОБА_ вбачаються склад дисциплінарного проступку, що є підставою для застосування до адвоката дисциплінарного стягнення. У свою чергу, ВКДКА вважає, що вид стягнення відповідає характеру та змісту встановлених порушень з боку адвоката.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, в інтересах ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 27 липня 2017 року щодо притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури К.В. Котелевська