Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-030/2017

01 грудня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі заступника голови – Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В. та членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка А.В., Притули О.Б., Дімчоголо М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 21.08.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 21.08.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік.

У скарзі адвокат ОСОБА_, не погоджуючись з рішенням дисциплінарної палати від 21.08.2017, зазначив, що йому було невідомо про рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24.03.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, про це рішення він дізнався тільки після судового засідання по цивільній справі 24.06.2017. Проте в цивільній справі, яка розглядалася в період накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, про яке йому не було відомо, він приймав участь як представник позивача за дорученням. Він не вбачає у своїй поведінці ознак дисциплінарного проступку, вважає рішення незаконним, постановленим з порушенням положень статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури оскаржуване ним рішення скасувати і ухвалити нове рішення про залишення скарги на його поведінку без задоволення.

Адвокатом ОСОБА_ також були надані доповнення до скарги із додатками, які стосуються рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24.03.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців. Одночасно подано скаргу на адвоката ОСОБА_, голову дисциплінарної палати КДКА Херсонської області, про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, викладених у скарзі. Однак, зазначені вимоги, не відносяться до компетенції ВКДКА.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши надані матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___, видане _____ Херсонською обласною КДКА. Робоче місце адвоката: ____________________.

Скаргу на поведінку адвоката розглянуто належною КДКА регіону за робочим місцем адвоката.

Матеріалами перевірки встановлено, що рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 21.08.2017 адвоката ОСОБА_ притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік. Згідно з витягом із протоколу №8 від 21.08.2017 засідання дисциплінарної палати сторони на засідання не з’явились, про день, час та місце засідання повідомлені належним чином, що також підтверджується матеріалами справи.

Із матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 21.08.2017 відносно адвоката ОСОБА_ постановлено із дотриманням вимог статті 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховано обставини вчинення проступку, його наслідки, особу адвоката ОСОБА_, який раніше був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, та свою провину визнав в повному обсязі.

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, відповідно до статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стало вчинення адвокатом дисциплінарного проступку – невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, передбачених ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Доводи скарги адвоката ОСОБА_, що адресована до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, не спростовують висновків, викладених у рішенні дисциплінарної палати, і не є підставою для скасування оскаржуваного адвокатом рішення КДКА Херсонської області від 21.08.2017.

Згідно з поясненнями адвоката ОСОБА_ 24.04.2017 після судового засідання він дізнався, що на підставі рішення КДКА Херсонської області від 24.03.2017 йому зупинено право на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців. Зазначені в скарзі ОСОБА_ до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на рішення ДП КДКА Херсонської області від 21.08.2017 відомості про те, що він дізнався про наявність раніше накладеного на нього дисциплінарного стягнення лише 24.06.2017, спростовується його ж поясненням.

Надані ОСОБА_ додатки до скарги є доказами щодо обставин раніше поданої ним скарги на рішення КДКА Херсонської області від 24.03.2017, яка 30.08.2017 розглянута Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 серпня 2017 року скаргу адвоката ОСОБА_ залишено без задоволення, а рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 24.03.2017 – без змін.

Як встановлено матеріалами дисциплінарної справи адвокат ОСОБА_ не виконав рішення ДП КДКА Херсонської області від 24.03.2017, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, та впродовж строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 24.04.2017 уклав договір на надання адвокатом правової допомоги у цивільній справі та на підтвердження своїх повноважень, як адвоката, для участі у розгляді цивільної справи 24.04.2017 надав договір та самостійно виготовлений ордер на надання правової допомоги, чим порушив вимоги статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положення про ордер на надання правової допомоги та порядку ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 №37, зі змінами та доповненнями, що містить ознаки дисциплінарного проступку адвоката.

Згідно частини 1 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України (ч.5, 6 ст. 31 Закону).

Відповідно до вимог частини 2 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ордер – письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об»єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера. Положенням про ордер на надання правової допомоги та порядку ведення реєстру ордерів встановлені єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об»єднань/адвокатських бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів, а бланки ордерів виготовляються друкарським способом на замовлення Ради адвокатів регіону в порядку, встановленому цим Положенням. І як виняток можуть бути виготовлені на замовлення Ради адвокатів України.

Згідно до вимог частини 2 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку;2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності; 3)систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

Ознайомившись із матеріалами дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури прийшла до висновку, що дисциплінарна палата встановила у поведінці адвоката обставини, зазначені у частині 2 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік з урахуванням всіх обставин справи.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 21.08.2017 про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури А.П. Місяць

Секретар Вищої кваліфікаційної –
дисциплінарної комісії адвокатури К.В. Котелевська