Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-032/2017

01 грудня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Дроздова О.М., заступника голови – Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В. та членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка А.В., Притули О.Б., Дімчоголо М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №72 від 11.07.2017 про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №72 від 11.07.2017 про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю.

У скарзі зазначено, що 27.06.2017 ОСОБА_ до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області було подано заяву з усіма документами відповідно до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (далі – Порядок), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року за №270 (зі змінами).

В подальшому, 11.07.2017 було винесено оскаржуване рішення КДКА Херсонської області про відмову у допуску його до складання кваліфікаційного іспиту, яке скаржником було отримано поштою 20.07.2017. Скаржник зазначає, що кваліфікаційною комісією КДКА Херсонської області було допущено формальний підхід при розгляді наданих ним документів, які підтверджують стаж роботи у галузі права, просить скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №72 від 11 липня 2017 року та ухвалити нове рішення про допуск його до складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник зазначає, що в оскаржуваному рішенні вказано, що з червня 2008 року він працював на посаді заступника директора з правових питань, і згідно наданої посадової інструкції ця посада потребує вищої юридичної освіти. Тому, на думку членів кваліфікаційної комісії КДКА, час роботи на цій посаді не включається до стажу у галузі права. Щодо часу його роботи на посаді юрисконсульта з жовтня 2007 року по червень 2008 року, у рішенні КДКА регіону взагалі про це нічого не зазначено і також не зараховано до стажу роботи у галузі права.

З посиланням на п. 6 Порядку у рішенні КДКА регіону зазначено, що для зарахування часу роботи на посаді до стажу роботи у галузі права, посадова інструкція кандидата на складання іспиту, має містити кваліфікаційні вимоги щодо наявності у кандидата виключно повної освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність.

Отже, саме різниця формулювань назви освітнього рівня у поданих ним до КДКА регіону копіях посадових інструкцій стала причиною незарахування його часу роботи на посадах юрисконсульта та заступника директора з правових питань до стажу роботи у галузі права.

Вважає, що КДКА Херсонської області безпідставно не враховано час його роботи на посадах юрисконсульта (8 місяців) та заступника директора з правових питань (2 роки 2 місяці) до стажу роботи загальною тривалістю 2 роки 10 місяців, а з урахуванням врахованого КДКА стажу роботи у галузі права на посаді заступника директора з юридично-фінансових питань (9 місяців), його загальний стаж роботи у цій галузі складає 3 роки 7 місяців.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Василевську О.А., дослідивши доводи скаржника, матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

27 червня 2017 року ОСОБА_ було подано заяву про допуск його до складання кваліфікаційних іспитів.

Із копії доданого диплому спеціаліста від 27 червня 2008 року встановлено, що ОСОБА_ закінчив у 2008 році «Класичний приватний університет» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Згідно із записами трудової книжки (серія __ №_____) _____ ОСОБА_ прийнятий на посаду юрисконсульта АТ закритого типу «__________» згідно строкового трудового договору №___ від _____ (наказ №_____ від _____).

В подальшому, ОСОБА_ 02.06.2008 було переведено на постійну роботу на посаду заступника голови правління з правових питань АТ закритого типу «___________» (наказ №___ від _____).

26 липня 2010 року його переведено на посаду комерційного директора, найменування Акціонерне товариство закритого типу «__________» змінено на Приватне акціонерне товариство «___________» (наказ №___ від _____, наказ №___ від _____).

22 квітня 2011 року ОСОБА_ переведено на посаду заступника директора з юридично-фінансових питань (наказ № ___ від _____), а 10.02.2012 звільнено з посади у зв’язку із переведенням на роботу в ТОВ «__________».

За пунктом 1.4 Посадової інструкції юрисконсульта акціонерного товариства закритого типу «Молодіжний житловий комплекс» визначено, що на посаду юрисконсульта призначається фахівець з вищою юридичною освітою, який має стаж роботи не менше 3 років.

Згідно п.1.3 Посадової інструкції заступника голови правління з правових питань акціонерного товариства закритого типу «Молодіжний житловий комплекс» – на посаду заступника голови правління з правових питань приймається особа, що має вищу юридичну освіту, та досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року.

Відповідно до пункту 1.4 Розділу 1 Загальної частини Посадової інструкції заступника директора по юридично-фінансовим питанням приватного акціонерного товариства «Молодіжний житловий комплекс» – на посаду заступника директора по юридично-фінансовим питанням призначається фахівець з вищою освітою, який має стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №72 від 11.07.2017 ОСОБА_ відмовлено у допуску до складання кваліфікаційного іспиту. Рішення аргументовано тим, що останнім не підтверджено наявності юридичного стажу в галузі права не менше 2 років.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що такі висновки КДКА Херсонської області є обґрунтованими та законними.

Розділ 2 Порядку встановлює вимоги до особи, яка звертається із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту: п.п.1 – документ державного зразка, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «Правоохоронна діяльність», «міжнародне право»; п.2 – документ про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи у галузі права не менше, ніж два роки.

Відповідно до п.п.4 Розділу 2 вказаного Порядку, при визначенні набуття особою повної вищої юридичної освіти, слід керуватися Законом України «Про вищу освіту», згідно якого, повною вищою освітою визначається освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатнім для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

До стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах:

 • судді, прокурора, слідчого, нотаріуса;
 • помічника адвоката, помічника судді або нотаріуса;
 • юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу;
 • роботу на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність;
 • науково-педагогічних або наукових працівників, що здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку в професійно-технічних, вищих, або післядипломних навчальних закладах, якщо такі посади вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність;
 • працівників науково-дослідних установ, якщо такі посади вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність;
 • на інших посадах, які відповідно до закону вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність.

При виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції Заявника, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

Відносно стажу роботи скаржника на посадах юрисконсульта АТ закритого типу «__________» в період з 01.10.2007 по 02.06.2008; з 02.06.2008 по 26.07.2010 на посаді заступника голови правління з правових питань, посади на яких згідно посадових інструкцій передбачають наявність вищої юридичної освіти, то слід зазначити наступне.

Згідно наданої копії диплому встановлено, що повну вищу юридичну освіту ОСОБА_ отримав 27 червня 2008 року.

16 серпня 2012 року набув чинності Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI, яким визначено процедуру набуття статусу адвоката. Зокрема зазначено, що стаж роботи в галузі права – стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Отже, обчислення стажу роботи у галузі права для осіб, які подали заяви про складання кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, необхідно починати після здобуття ними повної вищої юридичної освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право».

Так, ОСОБА_ здобув повну юридичну світу за спеціальністю «правознавство» 27.06.2008. Виходячи із вказаного, період його роботи на посаді юрисконсульта з 01.10.2007 по 02.06.2008; з 02.06.2008 по 26.07.2010 на посаді заступника голови правління з правових питань, не може бути зарахований до стажу роботи у галузі права.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон) адвокатом може бути фізична особа, яка, серед іншого, має повну вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше двох років.

Зі змісту пункту 6 Розділу 2 Порядку вбачається, що до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах за кваліфікаційними вимогами, які потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність.

Для здобуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні слід враховувати стаж роботи в галузі права після здобуття претендентом повної вищої юридичної освіти (вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та/або після отримання диплома спеціаліста, магістра).

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
 2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області № 72 від 11.07.2017 про відмову в допуску ОСОБА_ до складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.
 3. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.
 4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікацій-
дисциплінарної комісії адвокатури О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікацій-
дисциплінарної комісії адвокатури К.В.Котельська