Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ-016/2017

29 березня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т.О., Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченко В.І., Левчук Т.В., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Кравченко П.А., Стройванса В.Л., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на дії КДКА Дніпропетровської області при розгляді його скарги відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на дії КДКА Дніпропетровської області при розгляді його скарги відносно адвоката ОСОБА_.

ОСОБА_ зазначає, що КДКА Дніпропетровської області протиправно на його думку повертає йому заяву на адвоката, відмовляючись її розглядати. В тому числі посилається на лист КДКА Дніпропетровської області від 06.12.2016 року №570 про повернення йому скарги.

Адвокат ОСОБА_ зареєстрована в Єдиному реєстрі адвокатів України (№ Свідоцтва: _____ від ______ року видано Київською обласною КДКА). Робоче місце адвоката зазначено: ________________________________________________.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Борсука П.Й., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до наступного.

Скаржник зазначає, що неодноразово звертався із скаргами до КДКА Дніпропетровської області проте, йому неодноразово було відмовлено у розгляді скарги на дії адвоката ОСОБА_

ОСОБА_ стверджує, що адвокат навмисне затягує судовий процес, зриває судові засідання, незаконно утримує у себе документи, а також про те, що ОСОБА_ робить все для того, щоб відтягнути винесення рішення у цивільній справі.

Не зважаючи на вказані у скарзі порушення, з боку адвоката ОСОБА_, скаржник ОСОБА_ не долучив жодного доказу, який би підтверджував наведене. У наданих для перевірки матеріалах справи докази неналежної поведінки відсутні.

Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене Рішення РАУ №120 від 30.08.2014 (зі змінами від 30.07.2015), а саме п. 14. Вимоги до заяви (скарги) передбачено:

1) заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником. Заява (скарга) може бути надіслана поштою;

2) у заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено: найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури- регіону, до якої подається заява (скарга); – ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи – для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності); ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга),- поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; зміст дисциплінарного проступку адвоката, згідно зі статтею 34- Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях- адвоката дисциплінарного проступку; вимоги заявника (скаржника);- виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника- (скаржника); зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, викладену- у заяві (скарзі), перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

3) на підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), зазначає-заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування;

4) до заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга).

Скаржником не дотримано вимог даного Положення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ на дії КДКА Дніпропетровської області при розгляді його скарги відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Матеріали повернути до КДКА регіону.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В.Котелевська