Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ-017/2017

29 березня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т.О., Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченко В.І., Левчук Т.В., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Кравченко П.А., Стройванса В.Л., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 13.12.2016 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

27 грудня 2016 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від адвоката ОСОБА_ надійшла скарга на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 13.12.2016 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №___ від _____ року, видане Дніпропетровською обласною КДКА, здійснює адвокатську діяльність у складі ОСОБА_ (місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності згідно ЄРАУ: _______________________________).

Не погоджуючись із зазначеним рішенням скаржник просить його скасувати та прийняти нове рішення про закриття дисциплінарного провадження у зв’язку з відсутністю в його діях складу дисциплінарного проступку. На думку скаржника підставами для скасування оскаржуваного ним рішення є розгляд його справи неналежною КДКА за територіальністю, упередженість окремих членів КДКА відносно нього, відсутність складу дисциплінарного проступку в його діях.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кравченка П.А., перевіривши матеріали скарги адвоката ОСОБА_, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне:

До КДКА Одеської області надійшла інформація в.о. заступника керівника Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_ щодо неналежної поведінки адвоката ОСОБА_ в кримінальній справі №516/244/15-к, яка знаходилась у провадженні Теплодарського міського суду Одеської області. Діючи в даній справі у якості представника потерпілого, адвокат ОСОБА_ безпідставно з неповажних причин п’ять разів не з’являвся до судових засідань 02.12.2015 року, 21.12.2015 року, 25.12.2015 року, 28.01.2016 року, 03.02.2016 року, що призвело до їх зриву та затягування судового провадження.

Перевірку первісної скарги прокурора ОСОБА_ головою дисциплінарної палати КДКА Одеської області було доручено члену дисциплінарної палати ОСОБА_, яким після ретельної перевірки доводів скарги було складено довідку із підсумковим висновком про наявність ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката ОСОБА_.

26 квітня 2016 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Одеської області порушено дисциплінарну справи відносно адвоката ОСОБА_.

Вказане рішення КДКА Одеської області переглядалося Вищою кваліфікаційно – дисциплінарною комісією адвокатури за скаргою адвоката ОСОБА_ і рішенням ВКДКА від 28.10.2016 року було залишене без змін.

Зокрема, ВКДКА зазначала, що первинна скарга була розглянута належною та правомочною КДКА Одеської області. При порушенні справи КДКА Одеської області правильно оцінила мотиви, викладені у довідці члена дисциплінарної палати ОСОБА_ , та встановила, що адвокат ОСОБА_ представляв в Теплодарському міськсуді Одеської області інтереси потерпілого ОСОБА_ у кримінальному провадженні за ч.2 ст.289 КК України. В даному провадженні дійсно відбувалися судові засідання 02.12.2015 року, 21.12.2015 року, 25.12.2015 року, 28.01.2016 року, 03.02.2016 року. У цих засіданнях адвокат ОСОБА_ присутнім не був з неповажних причин, що призвело до невиправданого затягування судового розгляду справи, тобто порушення адвокатом п.п.2,3 ст.27, ч.1 с.43, ч.4 ст.45 Правил адвокатської етики, ч.1 ст.21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 13.12.2016 року адвоката ОСОБА_ притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Вказане рішення є обґрунтованим, його доводи ретельно мотивовані, порушень процедури розгляду дисциплінарної справи та прийняття рішення не встановлено.

Доводи адвоката ОСОБА_ у скарзі на дане рішення, адресованій ВКДКА, не є новими і досліджувалися ВКДКА під час розгляду його скарги на рішення про порушення дисциплінарної справи від 26.04.2016 року.

Безпідставними є твердження скаржника щодо розгляду його справи неналежною КДКА за територіальною ознакою. В рішенні від 13.12.2016 року правомірно зазначено, що відповідно до ч.2. ст.17, ч.3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється за адресою робочого місця адвоката, яке розуміється, серед іншого, як місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. В даному випадку це є ОСОБА_, місцезнаходження якого згідно ЄРАУ є м. Одеса, а сам адвокат ОСОБА_ навіть у переписці з КДКА по даній дисциплінарній справі також звертався як голова правління ОСОБА_, складаючи відповідні заяви на бланку ОСОБА_ з печаткою ОСОБА_. ВКДКА у цьому контексті також враховує, що аналогічне питання вирішувалося ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 28.02.2017 року у справі 815/7419/16, яка не підлягає оскарженню. Вказаний суд відмовив адвокату ОСОБА_ у задоволенні клопотання про передачу справи до Дніпропетровського окружного адміністративного суду за територіальною підсудністю у зв’язку зі зміною ним адреси місця роботи, вказавши, що адвокат ОСОБА_ не надав суду доказів про те, що зареєстрованим місцем його проживання (перебування, знаходження) є адміністративно – територіальна одиниця, на яку розповсюджується територіальна юрисдикція Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Також ВКДКА вважає вид та розмір застосованого дисциплінарного стягнення таким, що відповідає характеру вчиненого проступку та особі адвоката Нестеренка О.М., який раніше притягувався до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

ВИРІШИЛА :
  1. Cкаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 13 грудня 2016 року – залишити без задоволення, а вказане рішення – без змін.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  3. Матеріали дисциплінарної справи повернути до регіональної КДКА.

Рішення Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури України може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В.Котелевська