Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-017/2017

13 липня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Дроботущенко Т.О. та Ноцького О.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на дії КДКА Харківської області, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на бездіяльність КДКА Харківської області.

Скаржник ОСОБА_ просить направити його скаргу щодо притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за неетичну поведінку, зокрема, розповсюдження завідомо неправдивої інформації, викладеної в зверненні адвоката ОСОБА_ від 11.04.2016 на ім’я директора ТОВ «_______________», для нового розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Харківської області розглянути цю скаргу в порядку ст.ст. 36, 37, 39, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

В обґрунтування скарги ОСОБА_ вказує на те, що КДКА регіону при розгляді його скарги допустила протиправні дії та порушила приписи ст.ст. 36, 37, 39, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що виразилось в тому, що він отримав документ за підписом члена ДП КДКА Харківської області Дмітрієва Л.М., який не містить будь-якого аналізу звернення, а містить лише посилання на іншу скаргу, що була розглянута КДКА Харківської області 14.06.2016, суб’єктом якої він не являється.

Також скаржник посилається на те, що КДКА Харківської області всупереч вимогам ст.ст. 36, 37, 39, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» жодну з передбачених даними статтями вимог стосовно розгляду його скарги не виконала.

Заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чундак М.В., розглянувши, доводи скарги та перевіривши їх матеріалами провадження, які надійшли з КДКА Харківської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. №2522 від 06.10.2016 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звернулась до КДКА Харківської області з проханням направити матеріали перевірки по скарзі ОСОБА_.

У зв’язку із ненадходженням матеріалів ВКДКА повторно звернулась листом №852 від 26.04.2017 до КДКА Харківської області із проханням їх направлення.

Вказані матеріали кваліфікаційної справи 31.05.2017 надійшли до ВКДКА.

Згідно з частиною 9 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з пунктом 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11. Регламенту ВКДКА листом за вих. № 1154 від 19.06.2017 члену ВКДКА Чундак М.В. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі ОСОБА_.

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.48 Регламенту ВКДКА дослідження матеріалів починається з доповіді члена ВКДКА. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, підготовлений проект висновку і відповідає на запитання.

На черговому засіданні Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури 13 липня 2017 року членом ВКДКА Чундак М.В. було запропоновано проект рішення, за яким скаргу ОСОБА_ на дії КДКА Харківської області залишити без задоволення.

За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 15 членів комісії, «проти» – 1 член комісії, «утрималися» – відсутні.

Відповідно до частини 6 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Згідно з частиною 10 статті 52 цього ж Закону установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при виконанні Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, остання при організації засідань і вирішенні питань, визначених статтею 6 цього Положення, керується власним Регламентом.

Разом з тим, згідно з пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням РАУ від 19.11.2013 №248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги ОСОБА_ на дії КДКА Харківської області за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,–

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ на дії КДКА Харківської області залишити без задоволення.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  3. Матеріали скарги повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржена до суду протягом тридцяти днів з дня прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                К.В. Котелевська