Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-019/2017

13 липня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Дроботущенко Т.О. та Ноцького О.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 24 лютого 2017 року за №57 про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 24 лютого 2017 року за № 57 про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник ОСОБА_, не погоджуючись з вказаним рішенням, просить його скасувати та зобов’язати КДКА Хмельницької області провести повторний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Заслухавши доповідача-члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волчо В.В., дослідивши доводи скаржника та перевіривши матеріали кваліфікаційної справи ОСОБА_, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до пункту 3.39. Регламенту ВКДКА, ВКДКА протягом десяти днів із дня отримання скарги витребовує матеріали дисциплінарної (кваліфікаційної) справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури зобов’язана не пізніше п’яти календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА.

Листом за вих. № 835 від 26.04.2017 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звернулась до КДКА Хмельницької області з проханням направити матеріали кваліфікаційної справи відносно ОСОБА_.

Вказані матеріали кваліфікаційної справи 24.05.2017 надійшли до ВКДКА.

Згідно з частиною 9 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з пунктом 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11. Регламенту ВКДКА листом за вих. № 1161 від 19.06.2017 члену ВКДКА Волчо В.В. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі ОСОБА_.

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.48 Регламенту ВКДКА дослідження матеріалів починається з доповіді члена ВКДКА. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, підготовлений проект висновку і відповідає на запитання.

На черговому засіданні Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури 13 липня 2017 року членом ВКДКА Волчо В.В. було запропоновано проект рішення, за яким скаргу ОСОБА_ задовольнити. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 24.02.2017 за №57, яким відмовлено у видачі ОСОБА_ свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту – скасувати. Ухвалити нове рішення, яким зобов’язати КДКА провести повторний кваліфікаційний іспит.

За запропонований проект рішення проголосувало «за» –15членів комісії, «проти» – 1 член комісії, «утрималися» – 0 членів комісії.

Відповідно до частини 6 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Згідно з частиною 10 статті 52 цього ж Закону установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при виконанні Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, остання при організації засідань і вирішенні питань, визначених статтею 6 цього Положення, керується власним Регламентом.

Разом з тим, згідно з пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням РАУ від 19.11.2013 №248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області від 24.02.2017 за №57, яким відмовлено у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,–

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 24 лютого 2017 року за № 57, яким відмовлено у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржена до суду протягом тридцяти днів з дня прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                К.В. Котелевська