Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-021/2017

13 липня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Дроботущенко Т.О. та Ноцького О.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_ на дії КДКА Закарпатської області при розгляді його скарги відносно адвоката ОСОБА_,-

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на дії КДКА Закарпатської області при розгляді його скарги відносно адвоката ОСОБА_.

ОСОБА_ зазначає, що КДКА Закарпатської області повернула скаргу без розгляду, що підтверджується листом від 28.02.2017 вих.№13/17 про повернення скарги. Разом з цим, скаржник стверджує, що адвокат ОСОБА_ своєю поведінкою вводить в оману суд першої інстанції і експерта, чим на його думку порушує Правила адвокатської етики.

Заслухавши доповідача – заступника Голови Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури Крупнову Л.В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури приходить до наступного.

Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має наступну адресу робочого місця: ____________________.

Відповідно до п.10 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (далі- Положення), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120 (зі змінами), до заяв (скарг) щодо поведінки адвоката (далі узагальнено – заяви (скарги)) слід відносити скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, ради адвокатів регіону або її членів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або її членів, заяви адвокатів, адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, об’єднань адвокатів, підприємств, установ, організацій, громадян та інших осіб на дії адвокатів.

Слід зауважити, що пунктом 14 даного Положення встановлені вимоги до поданих заяв (скарг), а саме:

2) У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено: – найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга); – ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи – для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності); – ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; – зміст дисциплінарного проступку адвоката, згідно зі статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; – виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; – вимоги заявника (скаржника); – виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника); – зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, викладену у заяві (скарзі), перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

3) На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.

4) До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга).

Скаржником ОСОБА_ не дотримано вимог даного Положення. У скарзі не містяться відомості щодо дисциплінарного проступку адвоката ОСОБА_ в розумінні положень ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відсутній виклад обставин та доказів, якими скаржник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката ОСОБА_. дисциплінарного проступку.

Відповідно до п.15 Положення заява (скарга), оформлена без дотримання зазначених вимог, подана за межами строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або така, що не містить відомостей про зміст дисциплінарного проступку адвоката, без викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника) та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається заявникові (скаржникові).

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  3. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                К.В. Котелевська