Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-023/2017

13 липня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Дроботущенко Т.О. та Ноцького О.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 24.02.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення КДКА Київської області від 24.02.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

В поданій скарзі скаржник ОСОБА_ просить рішення КДКА Київської області від 24.02.2017 скасувати, ухвалити нове рішення щодо позбавлення адвоката ОСОБА_ права займатись адвокатською діяльністю до набуття чинності судового рішення у кримінальному провадженні №_______________ від __________ або застосувати щодо порушника більш суворі передбачені законом санкції та зобов’язати голову ДП КДКА Київської області порушити дисциплінарні провадження щодо відповідальної особи чи відповідальних осіб вказаної палати, які не здійснили визначену законом перевірку відомостей, наданих заявником скарги, та пояснень, наданих адвокатом ОСОБА_, у зв’язку з чим члени дисциплінарної палати винесли рішення на підставі лише пояснень, сфальшованих адвокатом ОСОБА_ шляхом приховування небажаних для нього фактів та документів, що спричинило незаконність винесеного рішення.

В обґрунтування скарги ОСОБА_ вказує на те, що відповідальна особа дисциплінарної палати КДКА регіону перевірку відомостей щодо вчинення адвокатом ОСОБА_ низки суспільно-небезпечних кримінальних правопорушень та перевірку інших доказів не здійснила, що є грубим порушенням вимог ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Так само відповідальна особа, на думку скаржника, мала здійснити перевірку письмових пояснень адвоката, але таку перевірку не здійснила. Між тим, адвокат ОСОБА_ навмисно ввів в оману членів дисциплінарної палати КДКА Київської області надавши їм сфальшовані пояснення та неповну інформацію.

Також скаржник вважає, що адвокат ОСОБА_ грубо порушив конституційні права людини, які визначені ст.32 та ст.59 Конституції України.

Дії адвоката, на думку скаржника ОСОБА_, мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.182 ч. 2, 189 ч.2, 192 ч.2, 206 ч.2 та 383 ч.2 КК України, і це відображено в повідомленні про початок досудового розслідування кримінального провадження за №_______________ від __________. Скаржник також вказує, що адвокат ОСОБА_ після фальшування проти скаржника кримінального провадження вимагав у змові з іншими особами грошові кошти у сумі _____-_____ грн. за закриття вказаного провадження, що підтверджується свідками, допит яких передбачається у цьому провадженні.

На думку скаржника адвокат ОСОБА_ також належить до міжнародної злочинної групи.

Заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чундак М.В., розглянувши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має наступну адресу робочого місця: ____________________.

Скарга подана скаржником до належної КДКА регіону у відповідності до вимог, передбачених ч.3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Терміни оскарження рішення, передбачені статтею 1 частиною 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником порушено, оскільки скарга належним чином оформлена та була подана тільки 05.05.2017. Разом з тим, скаржник просить поновити строк на оскарження, оскільки повідомлення про виправлення недоліків отримав тільки 03.05.2017 та виправив їх шляхом повторного направлення 05.05.2017 заяви на адресу ВКДКА.

Враховуючи, що строк подання скарги пропущено з поважних причин, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури поновлює строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24.02.2017.

Незважаючи на вказані у скарзі порушення, з боку адвоката ОСОБА_, скаржник не долучив жодного доказу, який би підтверджував наведене. У наданих для перевірки матеріалах справи докази неналежної поведінки відсутні. Немає, зокрема відомостей про те, що адвоката визнано винним у вчиненні злочинів, не доведено, що адвокат є членом міжнародної злочинної групи, не доведено, що адвокату оголошено повідомлення про підозру по вищезгаданих матеріалах кримінального провадження, чи взагалі будь-якого іншого доказу на підтвердження викладених у скарзі доводів.

Факт надсилання повідомлень судом адвокату не є підтвердженням його протиправної поведінки. Копія договору надана скаржником є нечитабельною.

Відповідно до статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Доводи скаржника про наявність в діях адвоката ОСОБА_ складу кримінального правопорушення є лише припущеннями, які не підтверджуються належними доказами. До тверджень скаржника про вчинення адвокатом такого протиправного діяння, і як наслідок – порушення Правил адвокатської етики, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури відноситься критично та зазначає, що надання кримінально-правової оцінки діянням є прерогативою суду та не належить до компетенції колегіальних органів адвокатського самоврядування. В зв’язку з цим, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не може встановити наявність в діях адвоката ОСОБА_ складу дисциплінарного проступку без відповідного вироку суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема забороняється втручання у правову позицію адвоката.

Статтею 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

З урахуванням викладеного, керуючись положеннями статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА: 
  1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24.02.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                 О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                 К.В. Котелевська