Рішення

Print This Post

 РІШЕННЯ VIIІ-009/2018

16 серпня 2018 року
с. Світязь, Шацький район

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 24.04.2018 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту,-

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 24.04.2018 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Доводи, викладені у скарзі ОСОБА_, є наступними:

1) порушено критерії оцінювання результатів кваліфікаційного (письмового) іспиту, які визначено п. 15 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (зі змінами) (далі – Порядок), а саме – друге завдання письмового іспиту оцінено в «5» балів;

2) порушено порядок оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту, визначений у п. 13.9 Порядку, а саме – у відомості про оцінювання письмової роботи ОСОБА_ відсутній підпис голови КДКА регіону, який був присутнім та брав участь у засіданні кваліфікаційної палати;

3) результати оцінювання кваліфікаційного іспиту вважає заниженими, необ’єктивними та упередженими, оскільки усі завдання письмової роботи виконано, на думку ОСОБА_, з дотриманням процесуальної форми та відповідають загальним вимогам закону.

У зв’язку з цим скаржник просить рішення кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 24.04.2018 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту – скасувати та зобов’язати кваліфікаційну палату КДКА Дніпропетровської області провести повторний письмовий іспит для ОСОБА_ у найближчий час його проведення.

Скаргу подано з дотриманням строку, встановленого ч. 5 ст. 9 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” для оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Притулу О.Б., перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Дніпропетровської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 31.01.2017 ОСОБА_ на підставі його заяви в порядку та строки, встановлені Порядком, допущено до складення кваліфікаційного іспиту. В подальшому 17 квітня 2018 року ОСОБА_ складав письмовий іспит за білетом № 4.

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Відповідно до п. 15 Порядку оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями:

відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів.

Згідно з відомістю з оцінювання від 17.04.2018 за друге завдання письмового іспиту комісією проставлена оцінка «5» балів, що суперечить вищевказаному п. 15 Порядку.

Таким чином, доводи скаржника стосовно порушення критеріїв оцінювання є обґрунтованими.

Крім того, мотивованими також є доводи скаржника стосовно порушення порядку оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту, а саме – у відомості про оцінювання письмової роботи ОСОБА_ відсутній підпис голови КДКА регіону, який був присутнім та брав участь у засіданні кваліфікаційної палати, що підтверджується відомістю з оцінювання від 17.04.2018, з якого вбачається, що оцінювання за письмовим білетом № 4 здійснено членами палати ОСОБА_ та ОСОБА_, з протоколу відкритого засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 24.04.2018 вбачається, що у засіданні бере участь голова КДКА Дніпропетровської області ОСОБА_.

Згідно з п. 13.9 Порядку оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів.

Отже при оцінюванні результатів кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ також порушено п. 13.9 Порядку.

Відповідно до п.13.5 Порядку, для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування.

З надісланої кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Дніпропетровської області кваліфікаційної справи фабули справ та матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань, затверджені рішенням КДКА – відсутні, що не відповідає п.13.5 Порядку.

Таким чином, кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Дніпропетровської області не було дотримано також п. 13.5 Порядку, оскільки скаржнику під час складення письмового іспиту не були надані фабули справ та матеріали, необхідні для виконання завдань.

Наведені порушення під час складення та оцінювання кваліфікаційного іспиту, а також доводи скаржника дають підстави для скасування рішення кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 24.04.2018.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 24.04.2018 про відмову ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати КДКА Дніпропетровської області провести повторний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська