Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ VIIІ-010/2018

16 серпня 2018 року
с. Світязь, Шацький район

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ в інтересах ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області від 25.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ в інтересах ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області від 25.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Скаржник, посилаючись на те, що рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області є незаконним та необґрунтованим, просить його скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні скарги ОСОБА_ на незаконні дії адвоката ОСОБА_.

В обґрунтування своєї скарги адвокат ОСОБА_ вказує на те, що рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області прийнято за відсутності адвоката ОСОБА_, який про проведення засідання дисциплінарної палати не повідомлявся, а відтак було грубо порушено його право на надання пояснень, доказів та спростувань висунутих щодо нього звинувачень.

Скаржник зазначає, що конкретних статей Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, за яким дії адвоката кваліфікуються як дисциплінарний проступок, часу (конкретної дати) вчинення дисциплінарного проступку, що дозволяє забезпечити дотримання строку притягнення до дисциплінарної відповідальності, оскаржуване рішення не містить.

Також скаржник зазначає, що оскаржуване рішення не містить жодного посилання на те, яку саме інформацію, відповідно до ст.10 Правил адвокатської етики розголосив адвокат і як це співвідноситься з вимогами ст. 69 КПК України, та не містить аргументованої позиції стосовно кваліфікації проступку, як грубого порушення.

В поданій скарзі адвокат ОСОБА_ посилається на те, що адресою робочого місця адвоката є м. Київ, а тому розгляд скарги повинна була здійснювати дисциплінарна палата КДКА в м. Києві.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за №___, видане _____ Київською міською КДКА, а його робоче місце знаходиться за адресою: _____________________.

Разом з тим, листом від 20.04.2017 КДКА м. Києва повідомила Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури про те, що засідання дисциплінарної палати КДКА міста Києва протягом тривалого часу не мають належного кворуму, що унеможливлює прийняття відповідних рішень при реалізації повноважень дисциплінарної палати. Даний лист також містить прохання при скеруванні скарг, які надходять до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і в частині розгляду належать до компетенції КДКА м. Києва, врахувати п. 2.3.18 Регламенту ВКДКА.

На виконання п. 2.3.18 Регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №78 від 04-05.07.2014 (з наступними змінами), головою ВКДКА скеровано скаргу про дисциплінарний проступок адвоката для подальшого розгляду до КДКА Житомирської області. Тому дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА регіону.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чундак М.В., розглянувши доводи скарги та перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Житомирської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

В матеріалах справи відсутні докази направлення дисциплінарною палатою КДКА Житомирської області скаржникові та адвокату повідомлення щодо розгляду справи, чим підтверджуються викладені у скарзі доводи про порушення вимог частини 2 статті 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.

У відповідності з п. 44 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (з подальшими змінами та доповненнями) адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, повідомляються про проведення засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше як за п’ять днів до дня його проведення, та мають право брати участь у засіданні, надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.

Оскаржуване рішення не містить обґрунтування, які саме дії адвоката, коли і за яких умов вчинені і які відповідно дисциплінарна палата вважала вчиненням дисциплінарного проступку. Також рішення не містить посилання на докази, досліджені при розгляді дисциплінарної справи. Зокрема, не було досліджено докази, надані скаржником – протокол додаткового допиту свідка, витяг з кримінального провадження, протокол допиту свідка, не враховано письмові пояснення адвоката, надані 13.11.2017, не з’ясовано коли саме, ким саме та у зв’язку з чим допитувався ОСОБА_, що саме він повідомив, у рамках якого саме кримінального провадження, які саме висловлювання адвоката на думку членів дисциплінарної палати становлять адвокатську таємницю, які саме дії вчинено всупереч інтересам клієнта, без його згоди, за наявності конфлікту інтересів. Крім того, дисциплінарною палатою КДКА регіону не перевірено наявність договору про надання правової допомоги адвокатом, не обґрунтовано, які саме дії адвоката слід вважати дисциплінарним проступком.

Як вбачається із частин 1 та 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Згідно ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_ в інтересах ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 25.05.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, – скасувати.
  3. Направити матеріали справи до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області для нового розгляду на стадію розгляду дисциплінарної справи.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  5. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська