РІШЕННЯ № V/2-018 Про скаргу Лиги В.О. на рішення Дисциплінарної палати Донецької обласної КДКА від 24 січня 2007 року, яким йому відмовлено в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Мягкову Н.Г.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-18


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Лиги Віктора Олександровича на рішення Дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 січня 2007 року, яким йому відмовлено в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Мягкову Надію Григорівну,


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянин Лига Віктор Олександрович звернувся у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 січня 2007 року, яким йому відмовлено в притягненні адвоката Мягкової Надії Григорівни до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із спливом строку застосування дисциплінарного стягнення, посилаючись на те, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не відповідає вимогам закону.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Павліченко О.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Лиги Віктора Олександровича не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до ч.2 п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарне стягнення на адвоката не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


В даному випадку, обставини щодо яких Лига В.О. звертався зі скаргою на дії адвоката Мягкової Н.Г. мали місце у 2004, 2005 роках.


На момент скасування рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 12 травня 2006 року та повернення дисциплінарної справи на новий розгляд повноваження попереднього складу регіональної КДКА закінчились, а на момент нового розгляду справи новим складом дисциплінарної палати Донецької обласної КДКА 24 січня 2007 року строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності сплив.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу Лиги Віктора Олександровича на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 січня 2007 року залишити без задоволення, а рішення залишити без змін.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  3. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький