РІШЕННЯ № V/2-010 Про скаргу Торопчиної-Агалакової С.О. на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА № 733/ДП від 03.08.2007 року про притягнення адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-10


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 733/ДП від 03.08.2007 року про притягнення адвоката Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді  зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців,


ВСТАНОВИЛА:


 


31 жовтня 2007 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на прийняте відносно неї рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА від 03.08.2007 року звернулася адвокат Торопчина-Агалакова Світлана Олександрівна.


Рішенням дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 733/ДП від 03.08.2007 року  за неетичну поведінку адвоката Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни при здійсненні нею професійної діяльності та грубе порушення Присяги адвоката України, ст.7 Закону України «Про адвокатуру», ст.ст. 6, 7, 10, 15, 16, 17 Правил адвокатської етики, які виявились в неукладенні договору про надання правової допомоги та неповерненні фактично внесеного гонорару при достроковому розірванні договору, зупинена дія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни  строком на 6 місяців.


В своїй скарзі скаржник, не погодившись з прийнятим відносно неї рішенням, посилається на те, що рішення дисциплінарної палати  прийнято після спливу місячного строку на розгляд скарги, не спрямоване на її адресу після його винесення, винесено без врахування доказів та пояснень, наданих іншими особами та неправомочним засіданням дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА.


 Крім того, Торопчина-Агалакова С.О. зазначає, що вказане рішення постановлено лише на основі пояснень скаржниці, а приводом стало необ`єктивне та упереджене відношення до неї, як адвоката.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В. І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Торопчиної-Агалакової С.О. підлягає задоволенню з наступних підстав.


18 травня 2007 року до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА зі скаргою на дії адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. звернулась Коптіла Людмила Іванівна.


В ході перевірки матеріалів скарги Вища кваліфікаційна комісія адвокатури встановила, що 07 червня 2007 року за № 41-07 постановою Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА відносно адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. відкрито дисциплінарне провадження.


Як видно з матеріалів справи, після винесення постанови про відкриття провадження по справі, 05.07.2007 року провадження по справі було продовжено на підставі поданої від адвоката 05 липня  2007 року до дисциплінарної палати  довідки про хворобу, яка підтверджувала поважність причин її неявки в дане засідання.


Разом з тим, п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури не підлягає поширювальному тлумаченню, а проведення поглибленої перевірки, в тому числі витребування додаткових доказів по справі, повинно здійснюватись в межах місячного строку  з моменту отримання заяви або скарги.


Однак рішення дисциплінарною палатою, на порушення п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, винесено лише 03.08.2007 року, без зазначення  поважних причин для  пропуску строку для застосування дисциплінарного стягнення до адвоката (крім хвороби адвоката,  підтвердження про яку немає в матеріалах справи).


Факт порушення дисциплінарною палатою Дніпропетровської обласної КДКА строку розгляду справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності встановлено також Роз’ясненням № ІV/21-3.1 Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України від 16.06.2006 року, яким визначено, що перевірка викладених у скарзі чи зверненні фактів повинна бути проведена в місячний термін з дати виявлення дисциплінарного проступку (дати надходження належним чином оформленої скарги, заяви, звернення).


Також встановлено, що, в порушення п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішення дисциплінарної палати від 03.08.2007 року  своєчасно на адресу адвоката, не направлено. Вказане рішення адвокат отримала лише  09.10.2007 року, після неодноразових звернень  про це до дисциплінарної палати.


Крім того, в порушення вимог п.37 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури до уваги та розгляду дисциплінарної палати не прийняті пояснення інших осіб, зокрема  адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. та юриста Рибак М.А., які пояснили, що правову допомогу скаржниці надавала саме юрист Рибак М.А., не дана оцінка тому факту, що жодних документів, підтверджуючих повноваження адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. на ведення справи отримано не було, що дозволяє стверджувати про те, що притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності було здійснено без належних на те підстав.


Таким чином, Комісія бажає відзначити, що висновок дисциплінарної палати прийнятий лише на основі тверджень скаржниці Коптілої Л.І. та її родички Кобець А. А., а факт неправомірної та неетичної поведінки адвоката, яка взагалі не була представником  Коптілої Л.І., не доведено, в зв’язку з чим  Комісія вважає за необхідне  закрити провадження по справі.


Дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців накладено на адвоката Торопчину-Агалакову С.О. саме за грубе порушення Присяги адвоката, ст.7 Закону України «Про адвокатуру», п.п. 7, 10, 15, 16, 17 Правил адвокатської етики, проте грубість такого порушення та підстави її визначення дисциплінарною палатою, на порушення вимог п.25 Положення про кваліфікаційну комісію адвокатури,  обґрунтовано не встановлені  та не доведені.


Пункт 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури передбачає, що в результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право прийняти справу до свого провадження та постановити нове рішення, в тому числі про закриття провадження по справі.


Дослідивши обставини та матеріали справи Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури не виявлено жодних підстав для притягнення адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. до дисциплінарної відповідальності та накладення на неї стягнення, висновок  дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА з цього приводу зроблений необґрунтовано, без детального та повного вивчення всіх матеріалів в їх сукупності.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


                                                           ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Торопчиної-Агалакової Світлани Олександрівни задовольнити.


2.      Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 733/ДП від 03.08.2007 року про притягнення адвоката Торопчиної-Агалакової С.О. до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців, скасувати.


3.      Провадження у справі закрити у зв’язку з відсутністю в діях адвоката складу дисциплінарного проступку.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури повідомити скаржницю про прийняте рішення.


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький