РІШЕННЯ № V/10-149 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Галкіної Ірини В’ячеславівни на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/10149


 


13 лютого 2009 року                                                                                                      м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Галкіної Ірини В’ячеславівни на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


ВСТАНОВИЛА:


 


Галкіна І.В. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2008 року, яким їй відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


В своїй скарзі Галкіна І.В. посилається на те, що прийняття усного іспиту відбулось з порушенням встановленого порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, а відмова атестаційної палати у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю є безпідставною. Зазначає, що після успішного складання письмового іспиту, на усному іспиті членами атестаційної палати їй було задано лише три питання білету, на які вона надала повні відповіді, не зважаючи на те, що її постійно перебивали, робили зауваження, ставили додаткові запитання. На всі питання їй відповісти не дали. З огляду на це, вона просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати рішення Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення.


До скарги Галкіна І.В. додала копію атестату про закінчення юридичного ліцею «на відмінно», підтверджуючого, що вона була призером обласної олімпіади по праву, копію диплому про отримання у 2000 році повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство», із середнім балом 4,525, копію запрошення її Дніпропетровським національним університетом виступити з доповіддю на міжнародній науковій конференції у 2003 році. Повідомила, що три роки займалась науковою діяльністю, є наукові статті, здала кандидатські іспити, має п’ятирічний стаж юридичної практики; самостійно виховує малолітню дитину та не має достатніх коштів на повторну сплату внеску.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Галкіної І.В. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


 


Як вбачається з наданих Дніпропетровською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури матеріалів справи, атестаційна палата у складі восьми осіб за підсумками складання кваліфікаційних іспитів Галкіною І.В. 09.09.2008 року прийняла одноголосне рішення про відмову їй у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, внаслідок недостатньої теоретичної підготовки та знання національного законодавства.


В мотивувальній частині останнього рішення зазначено, що письмовий іспит Галкіна І.В. склала задовільно, а при складанні усного незадовільно відповіла на питання №№ 3, 4, 5, 6, 7 запропонованого їй білету. На інші питання білету вона відповіла задовільно.


Зазначене підтверджується протоколом засідання атестаційної палати від 09.09.2008 року, наданим додатково Дніпропетровською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури на її вимогу, в якому вказані номери питань білету № 4, відповіді на них Галкіної І.В., оцінки атестаційної палати за відповіді на питання за критерієм: задовільно, не задовільно. До рішення та протоколу додано білет № 4 з усіма питаннями, на які відповідала Галкіна І.В.


Згідно п.п.3, 9 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 01.10.1999 року № 6/2 (із змінами від 17.08.2001, 23.04.2003, 27.10.2005,  02.02.2007 р.р.), заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту. Усна відповідь зараховується у випадку, коли заявник задовільно відповів на всі питання білета.


Таким чином, атестаційна палата Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури мала всі підстави для прийняття рішення про відмову Галкіній І.В. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Рішення є обґрунтованим та відповідає матеріалам справи.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,  


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Галкіної Ірини В’ячеславівни на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без задоволення, а рішення атестаційної палати від 09.09.2008 року – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.