РІШЕННЯ № V/9-137 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою директора приватного підприємства «Універсал», Близнюка А.С., на рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.04.2008 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні адвоката Рогожнікова Олександра Вікторовича до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/9-137


 


14 листопада 2008 року                                                                                                 м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою директора приватного підприємства «Універсал», Близнюка А.С., на рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.04.2008 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні адвоката Рогожнікова Олександра Вікторовича до дисциплінарної відповідальності


 


ВСТАНОВИЛА:


 


26 березня 2008 року скаржник звернувся до Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Рогожнікова О.В. посилаючись на те, що останній порушив положення Закону України «Про адвокатуру», Правила адвокатської етики, оскільки представляв у взаємопов’язаних судових справах за довіреностями інтереси протилежних сторін, використовував інформацію, отриману при виконанні доручення на користь іншої сторони.


Адвокат надав Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури пояснення, у якому зазначив, що він був уповноважений директором приватного підприємства  «Універсал», Миронюк М.Г., представляти інтереси підприємства у адміністративній справі щодо скасування рішень державного реєстратора (справа № 16/660а), у зв’язку з чим йому була видана довіреність від 01.12.2007 року № 10-юр. На підставі зазначеної довіреності він ознайомився з матеріалами справи, проте участь у справі не брав. Довіреністю від 20.02.2008 року адвокат уповноважений сільським (фермерським) господарством «Дана», в особі директора, Миронюк Ю.М., представляти інтереси останнього у судових інстанціях. На підставі цього доручення адвокат 25.02.2008 року прийняв участь у судовому засіданні Господарського суду Черкаської області у справі      № 02/215 за позовом ПП «Універсал» до СГ «Дана» про визнання угод недійсними. За клопотанням адвоката суд призупинив розгляд даної справи до розгляду по суті справи    № 16/660а. Клопотання судом задоволено, оскільки предметом розгляду адміністративного спору є вирішення питання про законність дій державного реєстратора по внесенню до реєстру відомостей щодо керівника ПП «Універсал».


Як вбачається з матеріалів перевірки, 26.02.2008 року скаржник скасував дію довіреності № 10-юр від 01.12.2007 року, про що повідомив суд.


11 квітня 2008 року скарга директора ПП «Універсал» розглянута на засіданні дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та прийнято рішення відмовити скаржнику в порушенні дисциплінарного провадження і притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Не погоджуючись із зазначеним рішенням скаржник звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з проханням скасувати оскаржуване рішення та притягти адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності вважає  встановлене порушення ним діючого законодавства, Закону України «Про адвокатуру», Присяги адвоката.


У відповідності до ст.7 ч.2 Закону України «Про адвокатуру», адвокат не має права прийняти доручення про надання юридичної допомоги у випадках, коли він по даній справі подає, або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам осіб, які звернулися за веденням справи.


Як вбачається з матеріалів справи, адвокат представляв інтереси скаржника та СГ «Дана» у справах, які мають різний предмет та правові підстави, а преюдиційність рішення за справою № 16-660а суд встановив виключно з метою забезпечення належного представництва сторони у справі № 02/215.


Скаржником не надані документальні підтвердження фактів, викладених у скарзі, зокрема, даних, які стосуються предмету господарського спору і справи, яка розглядається в порядку адміністративного судочинства, які відомі та використані адвокатом при наданні правової допомоги протилежній стороні у справі.


В свою чергу, перевіркою, проведеною Черкаською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, не встановлено порушення адвокатом Правил адвокатської етики, вимог діючого законодавства.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,  Рафальську І.В., перевіривши матеріали справи, законність та обґрунтованість оскаржуваного рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що воно постановлено у відповідності до наявних матеріалів перевірки, є законним та обґрунтованим.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу директора приватного підприємства «Універсал», Близнюка А.С., на рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.04.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження та притягненні адвоката Рогожнікова Олександра Вікторовича до дисциплінарної відповідальності залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.