РІШЕННЯ № V/10-153 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Штепи Андрія Юрійовича на рішення атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/10153


 


13 лютого 2009 року                                                                                                      м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Штепи Андрія Юрійовича на рішення атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Штепа А.Ю. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.09.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вважає це рішення упередженим, невмотивованим і незаконним, на підставі чого просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури його скасувати, прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення, яким задовольнити його заяву про видачу свідоцтва.


Свою скаргу Штепа А.Ю. обґрунтовує тим, що після допуску до іспитів і успішного складання письмового іспиту, він під час складання усного іспиту підготував письмово, повністю висвітливши, відповіді на всі 15 питань білету № 3, проголосив їх перед атестаційною палатою у складі 8 осіб, дав відповідь на додаткові запитання, але після наради голова атестаційної палати повідомив його про незадовільний результат складання іспиту. При цьому оскаржуване рішення не вмотивоване, чому саме відповідь визнано незадовільною, яки вона має помилки, яки питання не висвітлені. Вважає, що надані до скарги письмові нотатки інформативно доводять його компетентність у висвітлених ним питаннях.


В обґрунтування незаконності визнання результату складеного ним усного іспиту незадовільним, Штепа А.Ю. повідомляє, що:


«  1) … КДКА вийшла по за межи вимог, затверджених Постановою ВККА, зокрема: щодо кількості питань в білеті;


2) … рішення суперечить та не відповідає вимогам п.24 Положення, адже вимога наведення мотивів прийняття рішення  атестаційною палатою не виконана;


3) … рішенням не враховано, що деякий (невеликий) час тому мною складались Державні іспити, за результатом яких я отримав відмінні оцінки за відповідні знання у фаховій галузі;


4) … КДКА вийшла по за межі вимог закону «Про адвокатуру» у статті 13: … припустила упереджену оцінку моїх знань, яка суперечить результатам оцінки Державної екзаменаційної комісії та фактично призвела до існування повторного та суперечливого рішення з того ж самого питання;


5)   Існування повторного суперечливого рішення викликає сумнів що до існування подвійних стандартів у атестаційній палаті … для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю»


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Штепи А.Ю. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


 


Згідно наявного в матеріалах справи протоколу № 94 засідання атестаційної палати від 24.09.2008 року, після розгляду заяви Штепи А.Ю. йому надано допуск до складання іспитів. За результатом розгляду складених ним правових документів по трьом завданням встановлено, що всі вони не відповідають вимогам законодавства та умовам завдання, при цьому детально розписано в чому ця невідповідність полягає.


Складання усного іспиту Штепою А.Ю. також детально відображено в протоколі по кожному з 15-ти запитань, а саме: зафіксована його відповідь на питання, додаткові питання та відповіді на них, або відсутність відповідей.


Розглянувши відповіді Штепи А.Ю. на питання білету № 3 усного кваліфікаційного іспиту, атестаційна палата Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури одноголосно вирішила визнати їх незадовільними і вважати, що Штепа А.Ю. не склав усний кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Рішення атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є обґрунтованим.


 


Натомість, наведені Штепою А.Ю. обґрунтування незаконності визнання результату складеного ним усного іспиту незадовільним, не відповідають дійсності.


Так, кількість питань білету, за яким він складав іспит, повністю відповідає Програмі складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, що затверджена протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 01.10.1999 року № 6/2 (із змінами від 17.08.2001, 23.04.2003, 27.10.2005,  02.02.2007 р.р.).


Рішення атестаційної палати від 24.09.2008 року відповідає вимогам п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93.  Відповідно до п.10 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 01.10.1999 року № 6/2 (із змінами від 17.08.2001, 23.04.2003, 27.10.2005,  02.02.2007 р.р.) усі запитання та відповіді на них заносяться до протоколу засідання атестаційної палати.


Складання державних іспитів у вищих учбових закладах є ланкою здобуття відповідного диплому про вищу освіту та не має відношення до складання кваліфікаційних іспитів для здобуття статусу адвоката, обов’язковість яких визначена статтею 2 Закону України «Про адвокатуру».


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Штепи Андрія Юрійовича на рішення атестаційної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без задоволення, а рішення атестаційної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.