РІШЕННЯ № V/11-183 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні клопотання Пайди Олексія Миколайовича від 29.01.2009 року щодо надання йому дозволу складати кваліфікаційні іспити для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у Чернівецькій обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/11-183


 


20 березня 2009 року                                                                                                       м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні клопотання Пайди Олексія Миколайовича від 29.01.2009 року щодо надання йому дозволу складати кваліфікаційні іспити для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у Чернівецькій обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянин Пайда О.М. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з клопотанням від 29.01.2009 року надати йому дозвіл складати кваліфікаційні іспити для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у Чернівецькій обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури замість Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у зв’язку з тим, що 25 липня 2008 року Закарпатською обласною Радою прийнято рішення № 652, відповідно до якого Закарпатська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури нібито втратила свої повноваження до сформування її в повному складі; до цього часу регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у повному її складі не сформована; на підтвердження цього Пайда О.М. надав копію рішення Закарпатської обласної Ради від 25.06.2008 року № 652.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що клопотання Пайди О.М. до задоволення не підлягає з наступних підстав.


 


На рішенні Закарпатської обласної Ради від 25 липня 2008 року № 652, копію якого Пайда О.М. надав Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, не має підпису голови Ради та печатки, тому воно не є належним правовим обґрунтуванням неможливості Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в тому числі, її атестаційної палати, здійснювати свої повноваження.


Безпідставність твердження про втрату повноважень Закарпатською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури у разі вибуття одного з її членів підтверджує також роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 10.02.2006 року № IV/18-3.5, відповідно до якого у випадку дострокового вибуття членів палат необхідно враховувати можливість вирішення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури покладених на неї Законом завдань з урахуванням кількісного складу обох палат та застосування правил про кворум та порядок прийняття рішень на засіданнях (п.151 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури).


Дострокове вибуття членів регіональної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якщо остання здатна виконувати покладені на неї функції з урахуванням порядку прийняття рішень, не тягне за собою припинення її повноважень.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 101, 20-23 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та розділом II Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Клопотання Пайди Олексія Миколайовича від 29.01.2009 року щодо надання йому дозволу складати кваліфікаційні іспити для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у Чернівецькій обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури залишити без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Пайду О.М. та Закарпатську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.