РІШЕННЯ № V/14-249 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Кравець Наталії Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.04.2009 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Чекалкіної Людмили Андріївни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/14-249


 


03 жовтня 2009 року                                                                                                 м.Ялта


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Авраменка Г.М. (за дорученням), Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В. (за дорученням),  Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І. (за дорученням), Міщенка В.В., Габрука М.А. (за дорученням), Арутюнової Н.Ф. (за дорученням), Павлової М.А., Горощенко Л.В. (за дорученням), Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Сахненко Л.В. (за дорученням), Ященко Н.В., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Кравець Наталії Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.04.2009 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Чекалкіної Людмили Андріївни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась Кравець Н.М. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.04.2009 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Чекалкіної Л.А. в зв’язку з відсутністю підстав для притягнення її до дисциплінарної відповідальності.


В своїй скарзі Кравець Н.М. посилається на те, що адвокат Чекалкіна Л.А., на її думку, при виконанні своїх професійних обов’язків, надаючи правову допомогу другій стороні по цивільній справі, яка знаходиться у провадженні суду, порушила вимоги ст.11, ст.29, ч.3 ст.53, ст.77 Правил адвокатської етики, що вона при розгляді справи вдалася до оману, затягує розгляд справи, перешкоджає їй у здійсненні конституційного права на захист свого життя і здоров’я, на захист житлового будинку від руйнування і здійснення матеріального права. Просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати оскаржуване нею рішення, задовольнити її скаргу та зобов’язати адвоката Чекалкіну Л.А. припинити діяльність, яка є незаконною та принижує гідність професії адвоката.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Кравець Н.М. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 


Відповідно до ст.80 Правил адвокатської етики, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Як вбачається із матеріалів перевірки, адвокат Чекалкіна Л.А. представляє інтереси другої сторони, відповідача Серебрянського Петра Григоровича, при розгляді цивільної справи за позовом Кравець Н.М. про визнання права власності в порядку спадкування, яка розглядається судом з 2006 року. Судом при розгляді цивільної справи не виявлено у діяльності адвоката при виконанні професійних обов’язків ніяких порушень, про які вказує Кравець Н.М. Справа ще перебуває у провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська. Згідно ст.10 Закону України «Про адвокатуру», яка передбачає гарантії адвокатської діяльності, адвокат не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з наданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно закону. Із пояснень адвоката вбачається, що вона виконує свої професійні обов’язки на підставі доручення іншої сторони по справі, а Кравець Н.М. своїми скаргами має намір вивести її з процесу, так як вона проявляє високий професіоналізм та наполегливість при наданні юридичної допомоги стороні по справі, що у її діях відсутні порушення адвокатської етики. Крім того, в порушення вимог ст.32 Конституції України, Кравець Н.М. збирає про неї без її дозволу конфіденційну інформацію. Адвокат надала дисциплінарній палаті копію свідоцтва про одруження, згідно якого вона змінила прізвище з Дерев’ягіної на Чекалкіну та копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1671 від 11.09.1993 року, оскільки скаржниця заявила про те, що її документи не є дійсними.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.04.2009 року є обґрунтованим. В діях адвоката Чекалкіної Л.А. не виявлено порушень Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики.


Підстав для скасування рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.04.2009 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Чекалкіної Л.А. не вбачається.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Кравець Наталії Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.04.2009 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Чекалкіної Людмили Андріївни залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.