РІШЕННЯ № V/14-248 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мунтяна Сергія Івановича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.06.2009 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/14-248


 


03 жовтня 2009 року                                                                                                 м.Ялта


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Авраменка Г.М. (за дорученням), Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В. (за дорученням),  Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І. (за дорученням), Міщенка В.В., Габрука М.А. (за дорученням), Арутюнової Н.Ф. (за дорученням), Павлової М.А., Горощенко Л.В. (за дорученням), Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Сахненко Л.В. (за дорученням), Ященко Н.В., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мунтяна Сергія Івановича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.06.2009 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина Мунтяна С.І. на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.06.2009 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Не погодившись з прийнятим рішенням, в своїй скарзі Мунтян С.І. посилається на те, що, на порушення вимог п.2.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, йому не було надано можливості підготуватись належним чином до складання кваліфікаційних іспитів, оскільки не було надано Програми складання кваліфікаційних іспитів, затвердженої Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Мунтяна С.І. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 


Як вбачається з матеріалів справи, рішенням атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.06.2009 року скаржнику Мунтяну С.І. відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Підставою для відмови стала недостатня теоретична підготовка та знання національного законодавства. Згідно витягу з протоколу № 6 від 09.06.2009 року засідання атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, після допуску до складання кваліфікаційного іспиту Мунтяну С.І. запропоновано білет № 8 з усного іспиту та білет № 12 з письмового іспиту і надано час для підготовки відповідей. Усна відповідь скаржника була оцінена незадовільно, зокрема, на питання №№ 4, 5, 6, 7 білету ним не надано повної відповіді. Одна з письмових робіт оцінена незадовільно.


Таким чином, у відповідності до п.п.3, 9 Порядку складання кваліфікаційних іспитів, оскільки одна з письмових робіт на іспиті оцінена незадовільно, а на декілька питань усного іспиту Мунтяном С.І. не надано повної та чіткої відповіді, що знайшло своє відображення в протоколі засідання атестаційної палати, рішення про відмову йому у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю є законним та обґрунтованим.


Разом з тим, посилання Мунтяна С.І. на порушення п.2.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури не є істотним порушенням вимог чинного законодавства про адвокатуру в даному випадку, оскільки невчасна видача Програми не могла жодним чином вплинути на прийняте атестаційною палатою рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, яке було прийнято лише на підставі оцінки наявних у заявника знань теоретичного та практичного характеру.


Пунктом 2.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, з останніми змінами, внесеними до нього рішенням від 13 лютого 2009 року № V/10-166, дійсно передбачена необхідність видачі заявнику під розписку Програми складання кваліфікаційних іспитів, затвердженої Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, з умовою, щоб на підготовку до іспиту Заявник мав не менше 30 діб.


Однак, враховуючи ту обставину, що вказана Програма є невід’ємною частиною Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, а питання кваліфікаційного іспиту, розміщені в ній, є загальнодоступними та розміщеними на численних сайтах в мережі Internet, у тому числі на сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури – vkka.gov.ua, посилання скаржника на порушення його права відносно ознайомлення з Програмою є необґрунтованим та таким, що не може слугувати підставою для скасування результатів вже складених скаржником іспитів.


Вважаючи неможливою підготовку до складання кваліфікаційних іспитів без Програми, скаржник мав поставити це питання перед атестаційною палатою до складання іспитів та мав можливість скласти іспити пізніше.


З урахуванням викладеного, доводи Мунтяна С.І. про неможливість належної підготовки до складання кваліфікаційних іспитів не відповідають фактичним обставинам справи, є надуманими та задоволенню не підлягають.


 Допущене атестаційною палатою порушення щодо видачу заявнику Програми складання кваліфікаційних іспитів не є таким, яке тягне за собою скасування підставного по суті рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.2, 14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Мунтяна Сергія Івановича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.06.2009 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без задоволення, а рішення атестаційної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.