РІШЕННЯ № V/21-429 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шаповалова Олександра Володимировича на рішення дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.02.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/21-429


 


03 вересня 2010 року                                                                                                   м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Кравченко П.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шаповалова Олександра Володимировича на рішення дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.02.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури повторно звернувся Шаповалов О.В. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.02.2010 року, якою відмовлено в притягненні адвоката Смельської В.В. до дисциплінарної відповідальності.


В своїй скарзі Шаповалов О.В. посилається на те, що Смельська В.В. представляла інтереси відповідача Колєсніченко Т.Є. не як адвокат (з оформленням відповідного ордеру або угоди), а як представник за довіреністю,  тим самим порушила вимоги ст.15 «Правил адвокатської етики», Закону України «Про адвокатуру» та Кодексу адміністративного судочинства України.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Шаповалова О.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


З матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, що Рішенням дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.02.2010 року відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської В.В. у зв’язку з відсутністю в її діях порушення Правил адвокатської етики.


Статтями 15, 16 Правил адвокатської етики визначено, що підставою для надання адвокатом правової допомоги є угода з клієнтом про надання правової допомоги, укладена в письмовій формі.


Частиною 1 статті 6 Закону України «Про адвокатуру» передбачено, що при здійснені професійної діяльності адвокат має право представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань.


Згідно ч.1 ст.58 КАС України (в редакції 2005 року) повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю чи усною заявою довірителя із занесенням її в журнал судового засідання.


Частиною п’ятою цієї ж статті визначено, що повноваження адвоката, як представника, можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об’єднанням, або договором про надання правової допомоги.


Отже, аналіз зазначених норм права свідчить про те, що, здійснюючи представництво у суді за довіреністю, адвокатом Смельською В.В. не було порушено норм процесуального закону.


Що стосується порушення адвокатом Смельською В.В. Правил адвокатської етики, – Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає можливим погодитися з висновками дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, виходячи з наступного.


Як вже наголошувалось вище, підставою для звернення Шаповалова О.В. зі скаргою послужила відсутність відомостей про укладення між адвокатом Смельською В.В. та її довірителем Колєсніченко Т.Є. договору про надання правової допомоги.


Скасовуючи первісне рішення регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури у своїй постанові вказала на необхідність перевірки обставин, які стосуються укладення договору про надання правової допомоги.


З протоколу засідання дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.02.2010 року та тексту самого оскаржуваного рішення вбачається, що зазначені обставини ретельно досліджувались дисциплінарною палатою при повторному розгляді скарги Шаповалова О.В.


Вивчивши надані документи та заслухавши пояснення адвоката, дисциплінарна палата Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури встановила, що 06.08.2008 року між адвокатом Смельською В.В. та клієнтом Колєсніченко Т.Є. був укладений договір про надання правової допомоги, із зазначенням гонорару, що свідчить про відсутність ознак порушень адвокатом Смельською В.В. Правил адвокатської етики. 


З огляду на зазначене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.02.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни є обґрунтованим, прийняте на підставі повно проведеної перевірки зібраних матеріалів.


Крім того, відмовляючи Шаповалову О.В. в задоволенні скарги, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також враховує й той факт, що обставини, які були предметом розгляду кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а саме, правомірність укладення договірних відносин між адвокатом Смельською В.В. та її довірителем Колєсніченко Т.Є., ні яким чином не зачіпляє законних прав та інтересів скаржника.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Шаповалова Олександра Володимировича – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.02.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький