РІШЕННЯ № V/23-507 Про затвердження доповнень та змін до Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-507


Про затвердження доповнень  та змін до Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури


 


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І., – розглянувши у відкритому засіданні питання про необхідність  роз’яснення питання щодо можливості звільнення від сплати та повернення внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури заявникам при незадовільному складанні кваліфікаційних іспитів, заслухавши доповідача-члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п. 10-1, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


                                                ВИРІШИЛА:


 


1. Затвердити доповнення та зміни до Порядку складання кваліфікаційних іспитів  у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури і надіслати рішення з цього приводу регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури.


            2. Регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури довести доповнення та зміни до Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури до відома заявників, що бажають складати кваліфікаційні іспити в регіонах.


           


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький


 


 


 


Доповнення  та зміни до Порядку складання кваліфікаційних іспитів   у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури


 


 


                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО


                                                          Рішенням Вищої кваліфікаційної


                                                                       комісії адвокатури


                                                                                  від 22 жовтня 2010 року № V/23-507


 


 


            Внести до Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури наступні доповнення та зміни:


 


1.                      Доповнити пункт 2.5 Порядку абзацом шостим наступного змісту:


Після слів: «Одноразовий внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА у випадку незадовільного складання заявником кваліфікаційних іспитів і відмови в зв’язку з цим у видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю заявнику не повертається» реченням: «При повторному складанні заявником кваліфікаційних іспитів він подає передбачені Порядком складання кваліфікаційних іспитів документи і вносить одноразовий внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА». 


2.                      Змінити абзац четвертий пункту 2.5. Порядку і викласти його в такій редакції:              


«Особа, яка бажає складати кваліфікаційні іспити, вправі звернутися до КДКА з клопотанням про зменшення розміру одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА або про звільнення її від сплати внеску. Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, отримавши клопотання особи, направляє свій висновок разом з матеріалами клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яка вирішує питання з цього приводу по суті».


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький