РІШЕННЯ № VІ/3-55 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Улановського Валерія Ігнатовича на рішення дисциплінарної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.09.2010 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-55


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Улановського Валерія Ігнатовича на рішення дисциплінарної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.09.2010 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Рішенням дисциплінарної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.09.2010 року за порушення Закону України „Про адвокатуру”, Присяги адвоката України, ст.ст.13, 63 Правил адвокатської етики адвокат Улановський В.І. притягнутий до дисциплінарної відповідальності, до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


Не погодившись із вказаним рішенням адвокат Улановський В.І. вказує на численне порушення палатою Конституції України, законодавства України та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а саме ст.19 Конституції України, п.п. 9, 19, 23, 33, 37 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Вербу М.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ізовітову Л.П., Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Улановського В.І. не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.


13.09.2010 року до дисциплінарної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Підкругляк А.В., законного представника неповнолітньої Мазур Наталії Олександрівни, потерпілої по кримінальній справі по обвинуваченню Вишковського О.Б. за ст.152 ч.3 КК України, в якій порушено питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Улановського В.І.


Як слідує із доводів скарги, пояснень адвоката, представника неповнолітньої потерпілої Підкругляк А.В., матеріалів, наданих адвокатом до палати, 26.08.2010 року, адвокат Улановський В.І. постановою слідчого Барського РВ ГУМВС України у Вінницькій області Воробйова С.С. був допущений до участі у кримінальній справі № 10020143 по обвинуваченню Вишковського О.Б. за ст.152 ч.3 КК України на підставі ордеру на право здійснення захисту.


26.08.2010 року адвокат Улановський В.І. був присутній у Барському РВ УМВС, виконуючи свої обов’язки захисника підозрюваного Вишковського О.Б. Факт перебування Улановського В.І. у приміщенні Барського РВ УМВС підтверджується протоколом затримання Вишковського О.Б. 26.08.2010 року та постановою про допуск адвоката до участі у справі, в якій містяться дані про те, що особисто адвокатом наданий ордер на захист підозрюваного.


Ці документи надані самим адвокатом та завірені його підписом і печаткою.


Крім того в матеріалах справи містяться дані про те, що представник потерпілої Підкругляк А.В. 27.08.2010 року звернулась до правоохоронних органів із заявою про притягнення адвоката Улановського В.І. до кримінальної відповідальності за дії, вчинені ним відносно її та її дочки 26.08.2010 року у коридорі Барського РВ УМВС.


Постановою старшого ДІМ Барського РВ ГУМВС України у Вінницькій області Семенова Д.Д. від 03.09.2010 року відмовлено в порушені кримінальної справи за заявою Підкругляк А.В. від 27.08.2010 року про притягнення Улановського В.І. до відповідальності за позицію щодо її свідчень та свідчень її неповнолітньої дочки. Стосовно форми висловлювань адвоката та образ на адресу самого представника та її дочки – рішення прийнято не було.


Однак, постановою старшого ДІМ Барського РВ ГУМВС України у Вінницькій області Семенова Л.Д. від 04.10.2010 року після проведення додаткової перевірки відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно адвоката за погрози і образи, висловлені ним на адресу Підкругляк А.В. та її дочки Мазур Н.О. на підставі ст.6 п.2 КПК України.


Разом з тим, саме ця постанова містить посилання на те, що адвокат Улановський В.І. 26.08.2010 року словесно образив Підкругляк А.В. та Мазур Н.О. Автором постанови взято до уваги відсутність реальної загрози представнику і потерпілій та зазначено, що ображені були лише „словесно” (мовою автора постанови).


Саме це дає підставу вважати правильними доводи рішення дисциплінарної палати про неетичну поведінку адвоката Улановського В.І. щодо неповнолітньої потерпілої та її законного представника у приміщенні Барського РВ ГУМВС України у Вінницькій області 26.08.2010 року. Вказані факти також підтверджені поясненнями свідка Теслюк В.М., наданими на засіданні членам дисциплінарної палати 28.09.2010 року (а.с.20).


Довідка Барського РВ УМВС України у Вінницькій області № 11215 від 22.12.2010 року, надана адвокатом Улановським В.І. до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яка відображає час участі адвоката у слідчих діях 26 серпня 2010 року, – не спростовує зазначених вище фактів образливих висловлювань адвокатом на адресу Підкругляк А.В. та Мазур Н.О.


Отже, дисциплінарна палата дійшла правильного висновку щодо наявності в діях адвоката Улановського В.І. порушень адвокатської етики, а саме ст.13,  ч.2 ст.63 Правил адвокатської етики, відповідно до яких адвокат повинен у своїй професійній діяльності, дбаючи престиж звання адвоката забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно. Не повинен використовувати засоби і методи, що свідомо порушують законні права та інтереси інших осіб.


Згідно з п.36 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Комісією вірно прийнято рішення про застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.


Доводи Улановського В.І. щодо непроведення належним чином додаткової перевірки, неврахування палатою місця його проживання, його заперечень, неконкретності та суперечливості пояснень скаржниці та свідка Теслюк В.М., неврахування мотивів подання скарги, неетичної поведінки головуючого, позбавлення можливості надати додаткові докази необґрунтованості скарги, не підтверджуються матеріалами справи та ні в якому разі не могли б вплинути на суть прийнятого рішення, щодо встановлення факту неетичної поведінки адвоката.


Доводи Улановського В.І. відносно неможливості прийняття рішення дисциплінарною палатою до закінчення досудового слідства та оцінки у суді першої інстанції не беруться до уваги Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, оскільки протирічять п.п. 15-1, 19 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Посилання Улановського В.І. на порушення палатою при розгляді і прийнятті рішення п.п. 9,19 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури відносно кворуму і правомочності засідання не відповідають фактичним матеріалам справи, оскільки згідно відповіді голови президії адвокатського об’єднання „Вінницька обласна колегія адвокатів” Терещенко О.В. від 22.11.2010 року секретар дисциплінарної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Воронцова О.В., не перебувала у відпустці 28.09.2010 року. ЇЇ присутність на засіданні палати також підтверджена протоколом № 7 від 28.09.2010 року, який вона особисто вела, її підписом на протоколі та рішенні від 28.09.2010 року, яке містить підписи ще 5 членів палати). Палата у складі шести членів мала право прийняти вказане рішення.


На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Улановського Валерія Ігнатовича – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.09.2010 року про притягнення адвоката Улановського Валерія Ігнатовича до дисциплінарної відповідальності – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький