РІШЕННЯ № VІ/3-45 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у закритому засіданні скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича на дії заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвоката Чебаненка Андрія Миколайовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-45


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у закритому засіданні скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича на дії заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвоката Чебаненка Андрія Миколайовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, за належністю, надійшла скарга адвоката Кліменка В.П. на дії заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвоката Чебаненка А.М.


У своїй скарзі адвокат Кліменко В.П. посилається на те, що адвокат Чебанеко А.М., виконуючи обов’язки члена дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, при складанні висновку за матеріалами дисциплінарної справи, допустив викривлення дати надходження подання слідчого та зробив помилкові висновки з приводу підстав для зупинення провадження по адміністративній справі.


Відповідно до п. 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розгляд скарг  на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури,  їх  палат і членів палат,  вчинені з порушенням вимог законодавства,  належить до виключної компетенції  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  в  порядку,  встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.


Заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Кліменка В.П. не підлягає до задоволення з огляду на наступне.


З наданих матеріалів вбачається, що 19.10.2010 року заступник голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чебаненко А.М. отримав від Голови дисциплінарної палати Полонського Ю.М. доручення на проведення перевірки за матеріалами подання старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Ніколаєва М.П. відносно адвоката Кліменка В.П.


Підставою для звернення слідчого з поданням слугувало винесення Печерським районним судом м.Києва 05.10.2010 року постанови про усунення адвоката Кліменка В.П. від участі у кримінальній справі по захисту обвинуваченого Прісікаря С.С., у зв’язку з допущенням адвокатом Кліменком В.П. зловживання правами захисника, що перешкоджає встановленню істини по кримінальній справі.


Для проведення об’єктивної перевірки за поданням в провадження дисциплінарної палати було надано письмові матеріали на 113 аркушах.


Відповідно до п.37 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури до початку розгляду справи, в разі  потреби,  провадиться додаткова   перевірка   підстав   для   притягнення   адвоката  до дисциплінарної  відповідальності,  яку  голова  доручає  одному  з членів  дисциплінарної  палати.  При цьому можуть бути витребувані додаткові документи і матеріали.


З висновку про результати перевірки за поданням старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Ніколаєва М.П. відносно адвоката Кліменко В.П. вбачається, що перевіряючим під час здійснення перевірки було отримано письмове пояснення адвоката Кліменка В.П.; спрямовано запит до Печерського районного суду м.Києва про отримання копії постанови Апеляційного суду м.Києва від 22.10.2010 року.


Свої висновки заступник голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чебаненко А.М. ґрунтував на фактах, встановлених судовим рішенням, а саме, на постанові Печерського районного суду м.Києва від 05.10.2010 року, якою встановлено зловживання захисником-адвокатом Кліменком В.П. своїми правами, що призвело до перешкоджанню встановлення істини по справі та інших письмових доказах.


Ретельно вивчивши надані матеріали, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має зазначити, що заступник голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чебаненко А.М. під час проведення перевірки за матеріалами подання старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Ніколаєва М.П. відносно адвоката Кліменко В.П., діяв у суворій відповідності до вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, у зв’язку з чим, підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності не має.


Що стосується посилань скаржника на помилкові висновки, зроблені перевіряючим, Вища кваліфікаційна комісія має зазначити, що такі висновки не мають обов’язкового значення для вирішення справи дисциплінарною палатою регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а їх оцінка належить до виключної компетенції відповідної дисциплінарної палати.


Відносно викривлення у висновку дати находження матеріалів подання слідчого, Вища кваліфікаційна комісія має зазначити, що це викликано виключно допущеною опискою при виготовленні висновку та не має будь-якого правового значення. Про допущення описки також зазначає й заступник голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чебаненко А.М. у своєму письмовому поясненні до скарги адвоката Кліменка В.П.


Посилання скаржника про те, що допущена описка вплинула на застосування місячних строків для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури знаходить хибними, оскільки відповідно до частини другої п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури обмеження терміну притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності складає шість місяців з дня вчинення проступку.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича на дії заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвоката Чебаненко Андрія Миколайовича – залишити без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький