РІШЕННЯ № VІ/4-112 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу Щербіни Сергія Володимировича на рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Потей Ірини Дмитрівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/4-112


 


     18 березня  2011 року                                                                                           м.Київ       


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Хоміка С.Г., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Удовиченка С.В., Свірневської Н.В., Данилюка О.Є., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Воротінцевої Т.П., Чижмарь К.П.,  розглянувши у відкритому засіданні скаргу Щербіни Сергія Володимировича на рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Потей Ірини Дмитрівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


 12.11.2010 року Щербіна С.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2010 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження за його скаргою відносно адвоката Потей І.Д., вважаючи таке рішення необґрунтованим та прийнятим без оцінки всіх зазначених у скарзі порушень його прав у даному процесі.


Скаржник просить скасувати оскаржуване ним рішення та притягнути адвоката Потей І.Д. до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики.


Зі скарги слідує, що скаржник звинувачує адвоката Потей І.Д. в тому, що при веденні справи як представником протилежної сторони в цивільному процесі вона начебто не надала суду документ на підтвердження її повноважень у даному процесі, який йде із 2006 року, а наявне у справі доручення датоване лише 26.08.2010 року, а тому такий факт скаржник вважає порушенням Правил адвокатської етики. Окрім того, скаржник заявляє, що адвокат не компетентно та не професійно виконує свої обов’язки і в своїх поясненнях на його скаргу повідомляє неправдиві дані, а в процесі свідомо складає процесуальні документи, які не базуються на діючому законодавстві.


Результати перевірки його скарги дисциплінарною палатою не задовольнили Щербіну С.В. так як в результаті проведеної перевірки головою дисциплінарної палати відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Потей І.Д. в зв’язку із відсутністю в його діях дисциплінарного проступку, а скаржник вважає, що таке рішення прийняте на поясненнях адвоката, без ретельної перевірки доводів скарги.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Щербіни С.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 Відповідних доказів щодо неналежного виконання адвокатом своїх професійних обов’язків скаржником не надано, а зазначені ним підстави для скасування прийнятого рішення не ґрунтуються на матеріалах перевірки і суперечать обставинам встановленим перевіркою. Зокрема, твердження скаржника щодо відсутності у адвоката повноважень на ведення нею справи з 2006 року спростовуються долученими до дисциплінарної справи копіями нотаріальних довіреностей від осіб, яких адвокат представляла в процесі, датованих 21.12.2005 роком. Таким чином, дана обставина, викладена скаржником є надуманою і спростовується відповідними документами. Отже, адвокат виконувала свої професійні обов’язки відповідно до наданих їй прав її ж клієнтами.


Твердження скаржника щодо факту неналежного дослідження апеляційним судом Донецької області доказів, наданих апелянтами, – належить до виключної компетенції суду, а не осіб, що надали такі документи і тим більше адвоката – представника сторін. Хоча в даному сенсі слід зауважити, що в згадуваній ухвалі апеляційного суду якраз є посилання на надані скаржниками документи і поставлена вимога до суду першої інстанції при повторному розгляді справи з’ясувати процесуальне положення апелянтів і їх вимоги по наявному спору.


Щодо подачі адвокатом до суду завідомо неправдивих документів, – то в даному випадку такі документи надавалися довірителями адвокату і сумнівів у неї не викликали в зв’язку із відсутністю фахових знань у галузі будівництва і дане твердження адвоката не спростовано жодним доказом, а твердження скаржника щодо участі адвоката у формуванні цих доказів є його власною думкою, яка жодним доказом не підтверджена.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури погоджується із думкою голови дисциплінарної палати щодо відсутності підстав вважати наявні дії адвоката щодо введення своїх клієнтів в оману відносно перспективності їх вимог і правової відповідності наявних доказів перед усім тому, що самі клієнти ніколи не звинувачували адвоката в таких діях і нічого зворотного скаржником не надано, а його твердження в цьому сенсі є лише його особистою думкою, яка не базується на відповідних доказах і заперечується адвокатом.


Таким чином, відсутні жодні правові підстави звинуватити адвоката в порушенні ним Правил адвокатської етики, Закону України “Про адвокатуру” чи Присяги адвоката України при виконанні своїх професійних обов’язків, про що свідчить відсутність будь-яких претензій до адвоката зі сторони осіб, чиї інтереси вона представляє по справам в судах, рівно як і відсутність претензій від відповідних органів на діяльність адвоката по цим справам.


Перевірка поданої Щербіною С.В. скарги дисциплінарною палатою проведена повно та об’єктивно і висновок по даним скаргам відповідає об’єктивній реальності, а зворотна думка скаржника не відповідає фактичним даним і не підтверджена належними доказами.


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Щербіни Сергія Володимировича – залишити без задоволення.


2.      Рішення Голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Потей Ірини Дмитрівни – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький