РІШЕННЯ № VІ/3-62 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року про застосування дисциплінарного стягнення

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-62


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року про застосування дисциплінарного стягнення,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся адвокат Кліменко В.П. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності та накладено дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


            Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року стосовно нього,  а провадження по справі закрити. В скарзі посилається на те, що представляючи інтереси потерпілої по кримінальній справі Олійник Л.Є. він надавав їй безоплатну юридичну допомогу, що на його думку не заборонено нормами, які регулюють адвокатську діяльність. А скласти договір про надання правової допомоги у письмовій формі він був зобов’язаний оскільки, такий договір є підставою для допуску до участі в кримінальній справі. Також, скаржник не вважає дисциплінарним проступком факт не отримання ним гонорару. Скарга на рішення датована 22 листопада 2010 року.


            Одночасно зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року адвокат Кліменко В.П. подав до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури заяву про поновлення строку на оскарження зазначеного рішення. В заяві про поновлення строку Кліменко В.П. просить поновити строк на звернення зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Божика В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що заява адвоката Кліменка В.П. про поновлення строку на оскарження рішення не підлягає до задоволення, а строк на подання скарги на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року пропущено і підстави для поновлення строку на оскарження рішення відсутні з огляду на наступне.


            Відповідно до п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93 рішення про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення і рішення про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено в тримісячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або у судовому порядку.


            З огляду на наведену вище норму, адвокатом Кліменком В.П. пропущено встановлений Законом строк для оскарження рішення дисциплінарної палати, оскільки він звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  через 5 місяців після винесення рішення дисциплінарної палати стосовно нього.    


Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури не містять норм, які передбачають процедури поновлення строку на оскарження рішень дисциплінарних палат.


            З наданих матеріалів вбачається, що в тексті своєї заяви про поновлення строку на звернення зі скаргою, адвокат Кліменко В.П. зазначає, що причиною пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати стала хвороба та лікування, які співпали з часом оскарження, внаслідок чого він фізично не міг оскаржити рішення дисциплінарної палати.


            Відповідно до виписного епікризу з історії хвороби стаціонарного хворого № 14939 вбачається, що Кліменко В.П. знаходився на стаціонарному лікуванні у військово-медичному клінічному центрі південного регіону в період часу з 13.09.2010 року по 18.09.2010 року. В цьому ж документі зазначено, що його стан при виписці задовільний, післяопераційний період протікав без ускладнень. Рекомендовано обмеження фізичного навантаження на протязі трьох місяців.


            За таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не погоджується з доводами Кліменка В.П. про те, що строк на оскарження рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року пропущено з поважних причин. Твердження в заяві про те, що строк оскарження співпав з лікуванням не відповідає наявним медичним документам.


            Так, Кліменко В.П. мав можливість оскаржити рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року на протязі трьох місяців, а саме: з 25.06.2010 року по 25.09.2010 року. На стаціонарному лікуванні він перебував всього 5 діб, які не припадали на останні дні строку на оскарження рішення. Отже, підстави для поновлення строку на оскарження рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року відсутні.


            Також, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, вважає, що скаргу від 22 листопада 2010 року на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року слід залишити без задоволення, в зв’язку з пропуском встановленого строку на оскарження.


            На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


                                                            ВИРІШИЛА:


 


            1. Заяву адвоката Кліменка Володимира Павловича про поновлення строку на оскарження рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року – залишити без задоволення.


2. Скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича від 22 листопада 2010 року на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.06.2010 року – залишити без задоволення, в зв’язку з пропуском строку на оскарження рішення.


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький