РІШЕННЯ № VІ/6-200 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Гнатенко Юлії Володимирівни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 липня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Філіпова Андрія Вікторовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-200


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши   у відкритому засіданні справу за скаргою  Гнатенко Юлії Володимирівни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 липня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно  адвоката  Філіпова Андрія Вікторовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулася Гнатенко Ю. В. на рішення  дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 липня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно  адвоката  Філіпова А.В.  за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


 Гнатенко Ю.В. не згодна з рішенням палати, просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури переглянути його та притягнути адвоката Філіпова А.В. до відповідальності і примусити повернути їй гонорар в сумі 7550 грн. та сплатити моральну шкоду в сумі  5000 грн.


 Скаржниця посилається на те,  що 20 липня 2009 року між нею та  адвокатом Філіповим А.В., директором ПП «Юридична компанія «Легал Експертс Груп», був укладений договір про надання їй правової допомоги по цивільній справі в Шевченківському районному суді м. Києва, згідно якого  вона сплатила адвокату гроші в сумі 7000 грн. в  строк до 01.09.2009 року, проте  адвокат вніс гроші на рахунок ПП «Юридична компанія «Легал Експертс Груп» по платіжному дорученню лише 26.03.2010 року, в той час, коли вона почала вимагати від нього квитанції про сплату. На думку скаржниці це є небажання адвоката виконувати належним чином свої обов’язки згідно діючого законодавства. Крім того, вона стверджує про сплату адвокату ще судових та транспортних витрат в сумі 550 грн. Скаржниця вважає, що адвокат Філіпов А.В. протягом десяті місяців не виконав умови їх договору, діючи на підставі її нотаріально посвідченого доручення, оскільки не був присутнім у судовому засіданні 05.10.2009 року, незважаючи на попередження про час та дату розгляду справи, а  сума гонорару згідно п. 4.8  Договору не відповідає вимогам адвоката про сплату нею роботи адвоката в сумі 400 грн. за годину роботи, які він вимагав від неї 26.07.2010 року у своєму листі.


            Заслухавши доповідача члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Гнатенко Ю.В. не підлягає задоволенню із наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що  скаржниця просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 липня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно  адвоката  Філіпова А. В.  та притягнути адвоката Філіпова А.В. до відповідальності і примусити адвоката повернути їй гонорар  та судові та транспортні витрати в сумі 7550 грн. та сплатити моральну шкоду в сумі  5000 грн.


            Відповідно до ст. 80 Правил адвокатської етики для застосування дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Згідно  п. 2 ст. 80 Правил адвокатської етики щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


Київська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури після проведеної перевірки не виявила жодних доказів, підтверджуючих той факт, що адвокат Філіпов А.В. порушив Правила адвокатської етики та Закон України  «Про адвокатуру».


На підставі п.15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, дисциплінарна  палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Як вбачається із  заяви скаржниці в Київську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яка є в матеріалах дисциплінарної справи, вона дізналася про невиконання адвокатом Філіповим А.В. умов їх договору 22 березня 2010 року із листа голови Шевченківського районного суду м. Києва Тельнікової І.Г. 31.03.2010 року з цього приводу вона звернулася до адвоката з вимогою повернути їй довіреність та розірвати договір між ними зі сплатою внесених коштів, а 21.05.2010 року звернулася із скаргою на адвоката Філіпова А.В. до дисциплінарної палати про притягнення адвоката до відповідальності та сплату їй,  як гонорару, так і моральної шкоди в сумі 5000 грн.


Із письмового пояснення адвоката Філіпова А.В. та наданих ним копій документів, а саме, копії договору про надання юридичної допомоги, копії платіжного доручення №445_3_26 від 26.03.2010 року, копії довіреності Гнатенко Ю.В. на ім’я Філіпова А.В., посвідченої нотаріально, копії позовної заяви від 31.07.2009 року, складеної адвокатом Філіповим А.В., копії клопотання про виклик свідків від 18 січня 2010 року, копії вточненої позовної заяви від  17.02.2010 року, копії відповіді Прокурора м.Києва на адресу Прокурора  Шевченківського району м.Києва від 03.09.2009 року на скаргу  адвоката Філіпова А.В., діючого в інтересах Гнатенко Ю.В., копії скарги Філіпова А.В. від 21 серпня 2009 року на ім’я  Прокурора м. Києва, копії пояснень Гнатенко Ю.В.,  копії заяви про визнання кредитором Гнатенко Ю.В. від 16.10.2009 року, копії журналу судового засідання Шевченківського районного суду м.Києва, надану скаржницею, із якої неможливо встановити ні дату розгляду справи, ні зміст її тексту, вбачається, що адвокатом Філіповим А.В. виконана робота по наданню правової допомоги на підставі довіреності  Гнатенко Ю.В. та відсутні підстави для притягнення адвоката Філіпова А.В. до дисциплінарної відповідальності.


Згідно п. 6.1 Договору від  20 липня 2009 року про надання правової допомоги, укладеного між Гнатенко Ю.В. та Філіповим А.В., директором ПП «Юридична компанія «Легал Екмпертс Груп»,  в разі виникнення суперечностей або спорів між сторонами, суперечності та спори вирішуються за домовленістю сторін або в судовому порядку на підставі діючого законодавства. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не має підстав для задоволення вимоги скаржниці про зобов’язання адвоката повернути їй гонорар та інші витрати по справі, а  також начебто спричинену їй  моральну шкоду, оскільки це виходить за рамки її компетенції, не передбачено діючим Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та Законом України «Про адвокатуру».


             Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення  дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 липня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно  адвоката Філіпова А.В.  є обґрунтованим, а скарга Гнатенко Ю.В. не підлягає задоволенню.


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до виключної компетенції регіональних КДКА, що передбачено Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію  адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 05.05.1993 року, №155/93. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції, і не може розглядати скарги у такому обсязі.


За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга  Гнатенко Ю.В. не підлягає задоволенню.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101, 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Гнатенко Юлії Володимирівни – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 липня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно  адвоката  Філіпова Андрія Вікторовича – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                    В.І. Висоцький