РІШЕННЯ № VІ/7-255 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Метельова Юрія Володимировича на постанову Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Новік Лідії Євгеніївни від 18.02.2011 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/7-255


 


         22 липня  2011 року                                                                                         м.Харків    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Павлової М.А., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотарь А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Метельова Юрія Володимировича на постанову Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Новік Лідії Євгеніївни від 18.02.2011 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


           


            Метельов Ю.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Новік Л.Є. від 18.02.2011 року.


            Скарга Метельова Ю.В. мотивована неякісним та поверховим проведенням перевірки дисциплінарною палатою Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обставин, викладених у скарзі.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлову М.А., члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Метельова Ю.В. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.


            З наданих матеріалів вбачається, що адвокат Новік Л.Є. з 2009 року здійснює захист сина скаржника – Метельова Д.Ю., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ст.ст. 187 ч. 2, 186 ч. 5 КК України.


За період роботи адвокат отримав понад 3500 доларів США, однак письмової угоди з клієнтом або з його рідними укладено не було, тому всі домовленості з адвокатом про його роботу велися в усній формі.


В своїй скарзі Метельов Ю.В. ставить питання про повернення, на його думку, невідпрацьованого адвокатом гонорару.


Вирішуючи питання про відмову в порушенні відносно адвоката Новік Л.Є. дисциплінарного провадження, Голова дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури виходив з того, що питання повернення гонорару підлягають вирішенню у суді відповідно до вимог ст. 12 Закону України “Про адвокатуру”.


За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає правомірними висновки Голови дисциплінарної палати щодо вирішення спору в частині гонорару у судовому порядку.


            Крім того, голова Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури встановила порушення адвокатом ст.ст.15-16 Правил адвокатської етики, що зобов’язують адвоката надавати допомогу згідно до чинного законодавства про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієнтом.


Разом з тим, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитися з висновками голови дисциплінарної палати про можливість відмовити в порушенні дисциплінарного провадження, виходячи з наступного.


Відповідно до вимог п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, право порушення дисциплінарного  провадження належить голові   дисциплінарної  палати,  а  в  разі  його  відсутності  – заступникові  голови,  який  попередньо  розглядає  інформацію, що стосується   підстав   притягнення   адвоката   до  дисциплінарної відповідальності,  знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього  письмового  пояснення.


Отже, встановивши ознаки вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, голова палати має порушити дисциплінарне провадження, після чого передати справу на розгляд дисциплінарній палаті.


Дисциплінарна палата, у свою чергу, за  порушення  вимог  Закону  України  “Про  адвокатуру”, інших  актів  законодавства  України,  що   регулюють діяльність  адвокатури,  і  Присяги  адвоката України може прийняти рішення про застосування таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення дії свідоцтва про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю на строк до одного року; анулювання   свідоцтва  про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю.


Дисциплінарна  палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під  час  розгляду  справи переконається у необгрунтованості скарги (заяви,  постанови,  ухвали)  та  відсутності  підстав для притягнення  адвоката  до  дисциплінарної  відповідальності, або у недоцільності  накладення  на  нього  дисциплінарного стягнення за вчинений  ним  проступок,  або визнає, що вчинене виходить за межі дисциплінарної  відповідальності  адвокатів.


Таким чином, вирішення питання про дисциплінарну відповідальність адвоката або про відсутність підстав для застосування до адвоката дисциплінарної відповідальності, у разі встановлення складу дисциплінарного поступку, вчиненого ним, належить до виключної компетенції колегіального органу – дисциплінарної палати та не може вирішуватися одноособово головою палати.


Наведене є підставою для скасування постанови голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18.02.2011 року та направлення справи на новий розгляд.


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101, 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Метельова Юрія Вікторовича – задовольнити.


2.      Постанову Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Новік Лідії Євгеніївни від 18.02.2011 року – скасувати.


3.      Дисциплінарну справу відносно адвоката Новік Лідії Євгеніївни направити до Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – на новий розгляд.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                В.І. Висоцький