РІШЕННЯ № VІ/9-334 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 червня 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії її свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк три місяці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/9334


 


         21 жовтня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови    Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії   Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Емца С.І., Прокопчука В.О., Пільгуя М.О., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 червня 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії її свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк три місяці,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат ОСОБА_1 оскаржує рішення Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 червня 2011 року про застосування до неї стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці. Скаржниця вважає, що відсутні підстави для часткового задоволення подання Автозаводського районного суду міста Кременчука, оскільки рішення комісії відносно неї не конкретизоване і не вмотивоване.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Пільгуя М.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 підлягає задоволенню з наступних підстав.


10 травня 2011 року головою дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порушено дисциплінарні провадження по 5 справах відносно адвоката ОСОБА_1


Підставою порушення дисциплінарних проваджень були скарги ОСОБА-2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 які наполягали на притягненні адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності в зв’язку з невиконанням обумовленої угодою роботи. Крім того, порушене дисциплінарне провадження у справі за поданням Автозаводського районного суду міста Кременчука, Полтавської області.


Дисциплінарна справа за поданням судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Нестеренко С.Г. призначалась до розгляду дисциплінарною палатою Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 16 травня 2011 року, 25 травня 2011 року, але в зв’язку з хворобою адвоката ОСОБА_1 розгляд скарги перенесений на 06 червня 2011 року.


Рішенням дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 червня 2011 року, адвоката ОСОБА_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності та зупинено дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк три місяці.


При цьому, закриті дисциплінарні справи, порушені за скаргами ОСОБА-2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7., в зв’язку з відкликанням цих скарг.


Подання судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Нестеренко С.Г. задоволено частково.


Як вказано в рішенні: «факт порушення законодавства, що регулює діяльність адвокатури з боку адвоката ОСОБА_1 знайшов своє підтвердження у дисциплінарній справі за поданням судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Нестеренко С.Г.».


Зазначено: «своєю поведінкою адвокат ОСОБА_1 порушує законні інтереси та права громадян на правову допомогу, ганьбить і дискредитує звання адвоката».


Між тим, суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Нестеренко С.Г. в своєму поданні від 14 квітня 2011 року вказує на те, що адвокат ОСОБА_1 ввела в оману громадянина ОСОБА_4., стверджуючи, що справа ОСОБА_4. перебуває в провадженні судді Нестеренко С.Г.


Сама ОСОБА_4. зі скаргою до дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не зверталась, крім того ОСОБА_4., не є позивачем по справі, та не укладала з адвокатом ОСОБА_1 угод на складання процесуальних документів або ведення справи.


Як видно із заяви ОСОБА_4. (а/с 53 д/с) – ні вона, ні її чоловік – позивач по справі, не мають до адвоката ніяких претензій.


При таких обставинах, посилання дисциплінарної палати на подання судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Нестеренко С.Г., Полтавської області відносно порушення адвокатом законних інтересів та прав громадян на правову допомогу не підтверджується матеріалами дисциплінарної справи, тому рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 червня 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії її свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк три місяці підлягає скасуванню, а дисциплінарна справа закриттю.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п. 10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу адвоката ОСОБА_1 – задовольнити.

2.      Рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 червня 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії її свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк три місяці – скасувати, дисциплінарну справу закрити.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                              В.І.Висоцький