РІШЕННЯ № VІ/9-330 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької області Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2011 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/9330


 


         21 жовтня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови    Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії   Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Емца С.І., Прокопчука В.О., Пільгуя М.О., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької області Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2011 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 09 липня 2011 року звернувся із скаргою адвокат ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2011 року, яким до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. Адвокат просить скасувати зазначене рішення та поновити йому строк для подачі скарги на вищевказане рішення, який він вважає був пропущений з поважної причини. Поважність пропуску строку для подачі скарги на рішення дисциплінарної палати Донецької області Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2001 року скаржник обґрунтовує тим, що отримано воно було ним вже після закінчення строку на його оскарження, тому що рішення йому було направлено не рекомендованим листом, а звичайним.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерську А.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_1 стосовно поновлення строку для подачі скарги на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури задоволенню не підлягає.


З наданих матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що скаржник був безпосередньо присутнім при розгляді його дисциплінарної справи, про що свідчить протокол засідання дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2011 року, особисто давав пояснення на засіданні палати, після оголошення рішення дисциплінарної палати, адвокату роз’яснений порядок та строки оскарження прийнятого рішення (арк.9 дисциплінарної справи).


В матеріалах справи знаходиться супровідний лист про направлення копії рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2011 року як судді Апеляційного суду, так і ОСОБА_1(арк.12 дисциплінарної справи).


В книзі вихідної кореспонденції Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури під порядковими номерами 81 та 82 за 15 квітня 2011 року зазначено про направлення копії рішення дисциплінарної палати відносно адвоката ОСОБА_1 як безпосередньо самому адвокату, так і судді Апеляційного суду Донецької області.


Із повідомлення Апеляційного суду Донецької області вбачається, що рішення Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії стосовно адвоката ОСОБА_1 отримано 18 квітня 2011 року за вхідним номером 7029.


При таких обставинах посилання скаржника на те, що він отримав вищевказане рішення простим листом після закінчення встановленого для оскарження строку не може бути прийнято до уваги. Підстав, які можна було б визнати поважними, для поновлення встановленого ч.1 п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури трьохмісячного строку для оскарження рішення про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає.


Скарга, подана після закінчення строку, встановленого Положенням про  кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, повинна бути залишена без розгляду.


Слід зазначити, що адвокат ОСОБА_1 в порушення ч.2 п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, скаргу на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2011 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності подав не в Донецьку обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а направив безпосередньо до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п. 10, 101, 20 – 231 Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04 квітня 2011 року – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                                В.І. Висоцький