РІШЕННЯ № VІ/9-345 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/9345


 


         21 жовтня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови    Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії   Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Емца С.І., Прокопчука В.О., Пільгуя М.О., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


На адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_1. в якій скаржниця зазначає, що постановою голови дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2011 року відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 не погоджуючись з даною постановою просить порушити проти адвоката ОСОБА_2 провадження про низьку кваліфікацію, заборонити йому займатися адвокатською діяльністю.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Луцюка П.С., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1. не підлягає задоволенню у зв’язку з наступним.


Під час перевірки скарги відносно адвоката ОСОБА_2 та зібраних матеріалів дисциплінарною палатою Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було встановлено, що з 15 вересня 2008 року юрист ОСОБА_2 надавав скаржниці правову допомогу на підставі усної домовленості та здійснював її представництво в суді на підставі усної заяви до 03 лютого 2010 року. ОСОБА_2 заперечує, що надавав правову допомогу ОСОБА_1 після набуття статусу адвоката. В матеріалах, які надані для перевірки, вказана обставина не те, що не оспорюється, а навіть не ставиться під сумнів. Пізніше скаржниця ОСОБА_1 відмовилась від послуг ОСОБА_2 Лише 01 березня 2010 року ОСОБА_2 отримав свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


Як адвокат, ОСОБА_2 не укладав з скаржницею договору про надання правової допомоги та не надавав їй правову допомогу. 


Відповідно до норм п. п. 33, 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмового пояснення. Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніш як через місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


За таких обставин голова дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обґрунтовано дійшов висновку, що події які викладені в скарзі мали місце в вересні 2008 року, до отримання ОСОБА_2 свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, а тому відсутні підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 обґрунтованою, висновок зроблено на підставі повно проведеної перевірки зібраних матеріалів, у зв’язку з чим, підстави для задоволення скарги ОСОБА_1. відсутні.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.

2.      Постанову голови дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                                В.І.Висоцький