РІШЕННЯ № VІ/14-745 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14-745


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Постановою голови дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 листопада 2011 року порушено дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_2 за результатами попереднього розгляду скарги ОСОБА_1.


Підставою для порушення дисциплінарного провадження слугувала скарга ОСОБА_1, в якій вона звинувачувала адвоката ОСОБА_2 в порушенні ним Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру», а також в незаконному привласненні невідпрацьованого гонорару у сумі 80 000 гривень.


Рішенням дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_2.  закрито у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для застосування до нього мір дисциплінарного впливу. При цьому, дисциплінарна палата не виявила жодних порушень норм діючого законодавства, що регламентує діяльність адвокатури з боку адвоката і відмовила заявниці в задоволенні скарги.


Не погодившись з прийнятим рішенням, ОСОБА_1 звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з проханням скасувати рішення дисциплінарної палати, позбавити адвоката ОСОБА_2. права займатися адвокатською  діяльністю та  зобов’язати  повернути  привласнений  гонорар.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Скукіса В.Ф., заслухавши присутнього на засіданні – адвоката ОСОБА_2. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури дійшла до висновку, що скарга ОСОБА_1 є необґрунтованою і не підлягає задоволенню виходячи з наступного.


 


З матеріалів справи вбачається, що дисциплінарна палата Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді звернення ОСОБА_1  виконала весь спектр дій, передбачених розділом Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури і обґрунтовано дійшла до висновку про відсутність правових підстав для застосування  до  адвоката  мір  дисциплінарного  впливу.


На виконання умов договору про надання правових послуг адвокат ОСОБА_2 отримав у ОСОБА_1 гонорар у сумі 80 000 гривень. З незалежних від нього причин адвокат не зміг виконати умови договору, що підтверджується актом за підписом сторін, у якому він зобов’язався повернути також невідпрацьований гонорар.


На момент розгляду дисциплінарної справи адвокат ОСОБА_2 повернув 25 000 гривень.


З огляду на те, що до компетенції дисциплінарних органів адвокатури не належить вирішення питань гонорарних відносин між адвокатами і клієнтами, дисциплінарна   палата  обґрунтовано  закрила  дисциплінарне  провадження.


Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2011 року задоволено позов ОСОБА_1 і стягнуто з ОСОБА_2. на її користь суму боргу 55 000 гривень та суму пені у розмірі 1 998, 80 гривень.


З письмової заяви адвоката на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та квитанції від 30 березня 2012 року вбачається, що на виконання вказаного рішення, ОСОБА_2 повернув заявниці всю суму заборгованості.


Відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів віднесено до виключної компетенції обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення,  дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, палат та  посадових  осіб.


Оцінка якості виконання адвокатом доручення клієнта та повернення гонорару – не є компетенцією Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, у зв’язку з чим скарга  ОСОБА_1 не  підлягає  задоволенню.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.13 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


 


2. Рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року, яким  закрито дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_2 –  залишити без змін.


 


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити  заявницю.


 


4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький