РІШЕННЯ № VІ/14-743 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року про відмову у допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14-743


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1  на рішення атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року про відмову у допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 з 2001 року працювала начальником відділу розслідування та правозастосування Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У 2004 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.


2 листопада 2009 року вона призначена на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1,на якій працювала до жовтня 2011 року.


Маючи намір займатися адвокатською діяльністю ОСОБА_1 подала до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури запит щодо допуску до складання кваліфікаційних іспитів і 18 січня 2012 року їй надано письмову відповідь з якої вбачається, що з представлених копій документів, долучених до звернення, неможливо дати категоричне роз’яснення про можливість допуску її до складання кваліфікаційних іспитів та рекомендовано подати до Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури необхідні документи для вирішення питання про допуск її до складання кваліфікаційних іспитів.


Рішенням атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року ОСОБА_1 відмовлено в допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, у зв’язку з відсутністю в заявниці необхідного стажу роботи в галузі права.


ОСОБА_1 звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з скаргою про зміну вказаного рішення атестаційної палати і прийняття нового про допуск  її  до складання кваліфікаційних іспитів.


Заявниця  посилається на те, що їй відмовлено у допуску до складання кваліфікаційних іспитів  безпідставно оскільки,  при розгляді її заяви  атестаційною палатою Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури не враховано норми Закону України «Про адвокатуру», Закону України «Про державну службу», Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Скукіса В.Ф., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури дійшла до висновку, що скарга ОСОБА_1 є обґрунтованою і  підлягає до частковому задоволенню виходячи з наступного.


Відповідно до вимог ст.2 Закону України «Про адвокатуру» адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом, стаж роботи в галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.


Відповідно до вимог п.2.1 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 1 жовтня 1999 року № 6/2 із послідуючим змінами, у стаж роботи в галузі права зараховується стаж роботи на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявність вищої юридичної освіти як підстава заняття таких посад.


З копії посадової інструкції начальника відділу розслідування та правозастосування затвердженої начальником Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12 лютого 2001 року вбачається, що на цю посаду призначається спеціаліст з вищою юридичною освітою.


З  листопада 2009 року по жовтень 2011 року  заявниця працювала ІНФОРМАЦІЯ_1.


Копії посадових інструкцій заступника начальника управління-начальника контрольно-ревізійного відділу, затверджених начальником Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 1 березня 2007 року та 1 червня 2011 року містять  посилання на повноваження і роботу в галузі права.


Заслуговує на увагу посилання заявниці на те, що атестаційна палата Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відмовляючи заявниці в допуску до складання кваліфікаційних іспитів не врахувала Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців затвердженого Головдержслужбою України.


При розгляді звернення ОСОБА_1, атестаційна палата не взяла до уваги вище зазначене і прийняла невмотивоване рішення, у зв’язку з чим скарга заявниці підлягає  до часткового задоволення.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури,  керуючись ст.13 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1 –  задовольнити частково.


 


2. Рішення атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року про відмову у допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1 скасувати з підстав неповноти.


 


3. Матеріали справи повернути на новий розгляд в атестаційну палату Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити  заявницю.


 


4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький