РІШЕННЯ № VІ/16-837 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14 листопада 2011 року про застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді – попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/16-837


 


         6 липня 2012 року                                                                                м. Луцьк


 


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Будько Н.Г., Верби М.І., Єзерської А.О., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Януля В.С., Костюка В.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14 листопада 2011 року про застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді – попередження, –


 


ВСТАНОВИЛА:


           


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України звернувся адвокат ОСОБА_1. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14 листопада 2011 року про застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження та просить оскаржуване рішення скасувати, а дисциплінарну справу закрити.


Скаржник не згодний з вищезазначеним рішенням, вважає його необ’єктивним та немотивованим, оскільки, рішення не містить посилань на конкретні норми Цивільно-процесуального кодексу України та Правил адвокатської етики, які, нібито, були ним порушені.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлову М.А., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Із матеріалів дисциплінарної справи встановлено, що підставою для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_1. стала скарга ОСОБА_2., в якій останній вказує, що 28 лютого 2011 року він уклав з адвокатом договір № 29 про надання правової допомоги щодо ведення його цивільної справи у Шахтарському міськрайонному суді Донецької області, вніс 2000 грн. за надання правової допомоги, однак, адвокат в процесі не з’явився і в подальшому не проінформував клієнта про прийняте судом заочне рішення про часткове задоволення його позовних вимог.


            Як вбачається із матеріалів перевірки, адвокат ОСОБА_1. та його клієнт  дійсно не з’явилися у судове засідання 10 травня 2011 року, надавши суду відповідну заяву про розгляд справи у їх відсутність. Отже, дисциплінарна палата Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийшла до правильного висновку про те, що адвокат ОСОБА_1. усунувся від участі у розгляді справи. Подальша поведінка адвоката (не повідомив клієнта про прийняте рішення, не з’ясував його думку з приводу подальшого його оскарження, оскільки, постановлене заочне рішення явно не відповідало інтересам клієнта) також, свідчить про явне нехтування адвокатом вимог ст.7 Закону України «Про адвокатуру» та ст.31 Правил адвокатської етики.


Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про адвокатуру» при здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особи, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.


            Відтак, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України вважає, що дисциплінарна палата Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у своєму рішенні від 14 листопада 2011 року прийшла до вірного висновку про те, що адвокат ОСОБА_1. несумлінно поставився до виконання доручення громадянина ОСОБА_2. та не надав йому правову допомогу у повному обсязі.


           


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


2. Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії від 14 листопада 2011 року про застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді попередження  – залишити без змін.


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький