РОЗ’ЯСНЕННЯ Про зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу роботи, який дає право на допуск до складання кваліфікаційних іспитів на право заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури


дію рішення зупинено на підставі рішення ВККА № VІ/8-299 від 02 вересня 2011року


 


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 17 червня 2011 року № VІ/6-234


 


РОЗ’ЯСНЕННЯ


Про зарахування  стажу роботи на посаді секретаря судового засідання


до стажу роботи, який дає право на допуск до складання кваліфікаційних іспитів на право заняття адвокатською діяльністю


       


            17 червня 2011 року                                                                                          м.Київ


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Голова Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за роз’ясненням питання зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу роботи, який дає право на допуск осіб до складання кваліфікаційних іспитів та отримання Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури вважає за необхідне роз’яснити наступне.


Адвокатом, відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про адвокатуру» № 2888-ХII від 19.12.1992 року,  може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої  країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.


Документом, який підтверджує наявність вищої юридичної освіти, визнається диплом вищого учбового закладу III – IV рівня акредитації за спеціальністю “Правознавство”, “Правоохоронна діяльність” з присвоєнням кваліфікації “спеціаліст” або “магістр”, що визначено  Порядком складання кваліфікаційних іспитів у регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України при Кабінеті Міністрів України від 01 жовтня 1999 року № 6/2 зі змінами внесеними відповідними рішеннями від 13 лютого 2009 року № V/10-166, від 4 червня 2010 року № V/20-419, від 22 жовтня 2010 року № V/23-507.


До стажу роботи у галузі права зараховується діяльність на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти як підстави для зайняття таких посад.


На посаду секретаря судового засідання призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” або “Правоохоронна діяльність” з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо стажу роботи (Типова посадова інструкція   секретаря судового засідання місцевого загального суду, затверджена Наказом державної судової адміністрації України 20.07.2005 року № 86). 


За таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає  стажем роботи у галузі права особи, яка обіймає посаду секретаря судового засідання, що дає право на допуск до складання кваліфікаційних іспитів та отримання Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю,  встановлений законодавством двохрічний стаж роботи   після здобуття  вищої освіти з присвоєнням кваліфікації не нижче спеціаліста.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                        В.І. Висоцький