РОЗ’ЯСНЕННЯ Про обов’язковість виконання адвокатами вимог ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України в суді апеляційної інстанції

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 03 жовтня 2009 року № V/14-266


 


 


РОЗ’ЯСНЕННЯ 


Про обов’язковість виконання адвокатами вимог ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України в суді апеляційної інстанції


 


03 жовтня 2009 року                                                                                                 м.Ялта


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення Адвокатського об’єднання «Чернігівська обласна колегія адвокатів» щодо обов’язковості виконання адвокатами вимог ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України в суді апеляційної інстанції, в тому числі адвокатами, які не приймали участі у розгляді справи в суді першої інстанції, та щодо права голови адвокатського об’єднання надавати адвокату будь-які обов’язкові для виконання розпорядження стосовно порядку реалізації ним прав захисника, передбачених ст.48 Кримінально-процесуального кодексу України.


З приводу обов’язковості виконання адвокатами вимог ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури вже надавались роз’яснення, згідно яких було визначене наступне.


Стаття 59 Конституції України передбачає, що кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, така допомога надається безоплатно. Для забезпечення права на захист від обвинувачення в Україні діє адвокатура.


Стаття 47 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає, що особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд можуть призначати захисника у встановленому законом порядку через адвокатське об’єднання.


Відсутність у громадян матеріальних засобів на оплату правової допомоги, а також угоди на виконання доручення, в силу вимог ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України є підставою для надання безоплатної правової допомоги.


Захисник, допущений до участі в кримінальній справі у відповідності з ч.5 ст.44 Кримінально-процесуального кодексу України і з підстав, передбачених ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України, не вправі відмовитись від виконання своїх професійних функцій по захисту особи від пред’явленого обвинувачення за винятком випадків, передбачених ч.7 ст.48 Кримінально-процесуального кодексу України та Правилами адвокатської етики.


Адвокат, який виконував доручення на стадії досудового слідства, зобов’язаний продовжити здійснення захисту при розгляді справи в суді першої інстанції. У випадку повернення судом справи на додаткове розслідування, адвокат зобов’язаний здійснювати захист по цій справі і при додатковому розслідуванні, а також в суді першої інстанції після надходження справи в суд.


Участь адвоката, який виконував доручення в суді першої інстанції в порядку ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України (або по угоді) в суді апеляційної інстанції є обов’язковою при наявності підстав, передбачених ч.2 ст.358 Кримінально-процесуального кодексу України.


Керуючись п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури роз’яснюємо додатково наступне.


На підставі ст.59 Конституції України правова допомога надається безоплатно тільки у випадках, передбачених законом, а на підставі ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд можуть призначати захисника через адвокатське об’єднання тільки у встановленому законом порядку.


Діючими законами України обмежена обов’язковість участі захисників засуджених чи виправданих в суді апеляційної інстанції.


Зокрема ч.2 ст.358 Кримінально-процесуального кодексу України встановлює обов’язкову участь захисника засудженого чи виправданого, їх законних представників в суді апеляційної інстанції тільки у випадках, якщо в апеляції ставиться питання про погіршення їх становища або суд визнає необхідним провести судове слідство. При чому захисники у цих випадках обов’язково викликаються до апеляційного суду, якщо їх участь у справі відповідно до вимог статті 45 цього Кодексу є обов’язковою.


Таким чином, адвокат, допущений в якості захисника до участі в кримінальній справі у відповідності з ч.5 ст.44 Кримінально-процесуального кодексу України і з підстав, передбачених ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України (або по угоді на участь тільки в суді першої інстанції), який приймав участь в суді першої інстанції, зобов’язаний з’явитися на виклик до суду апеляційної інстанції у випадках передбачених ч.2 ст.358 Кримінально-процесуального кодексу України і не вправі відмовитись від виконання своїх професійних функцій в суді апеляційної інстанції по захисту особи від пред’явленого обвинувачення за винятком випадків, передбачених ч.7 ст.48 Кримінально-процесуального кодексу України та Правилами адвокатської етики.


В інших випадках, відповідно до ч.2 (п.12) ст.48 Кримінально-процесуального кодексу України, участь захисника, допущеного до участі у справі, в засіданнях суду при апеляційному розгляді справи, є його правом, а не обов’язком, реалізація якого залежить від узгодженості адвоката з клієнтом.


Відповідно до ст.76 Правил адвокатської етики, для адвоката, який є членом адвокатського об’єднання, професійні обов’язки перед клієнтами, що випливають із чинного законодавства, Правил адвокатської етики, угод про надання правової допомоги, повинні мати домінуюче значення по відношенню до обов’язків адвоката щодо виконання вказівок керівних органів адвокатського об’єднання.


Втручання голови адвокатського об’єднання в реалізацію адвокатом прав захисника, гарантованих ч.2 ст.48 Кримінально-процесуального кодексу України або іншими законами, є порушенням ч.1 ст.10 Закону України «Про адвокатуру», яка забороняє будь-яке втручання в адвокатську діяльність.