ПОСТАНОВА № V/11-084 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Альбертович Тетяни Юріївни на рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Руденка Михайла Михайловича у зв’язку з відсутністю підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/11-084


 


20 березня 2009 року                                                                                                       м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Альбертович Тетяни Юріївни на рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року про  відмову  у відкритті  дисциплінарного провадження  відносно адвоката Руденка Михайла Михайловича у зв’язку з відсутністю підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності,


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулася громадянка Альбертович Т.Ю. зі скаргою на рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року, яким їй відмовлено у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Руденка М.М. у зв’язку з відсутністю підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності. Скаржниця посилається на те, що адвокат Руденко М.М., на її думку, будучи представником сторони по цивільній справі на підставі довіреності, не мав права робити офіційний запит, як адвокат, до БТІ м.Херсона про її матеріальний стан, а саме про наявність нерухомого майна, чим порушив Конституцію України, діюче законодавство України, Правила адвокатської етики та повинен бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності.


Скаржниця просить скасувати рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року та притягнути адвоката Руденка М.М. до дисциплінарної відповідальності.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Альбертович Т.Ю. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


 


Перевіркою встановлено, що скаржник просить переглянути рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року на підставі того, що адвокат Руденко М.М. не мав права збирати про неї конфіденційну інформацію, тобто робити офіційний запит про її майновий стан – наявність нерухомого майна. Адвокат 11.03.2008 року зробив запит до  Херсонського державного БТІ про наявність у Альбертович Т.Ю. нерухомого майна, проте ця інформація є конфіденційною.


Згідно ст.30 Закону України «Про інформацію», конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Ст.31 цього Закону забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами. Таким чином, без дозволу Альбертович Т.Ю. на підставі ч.4 ст.23 Закону конфіденційна інформація про наявність у неї нерухомого майна по запиту адвоката не могла бути отримана, оскільки забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.


Відповідно до п.1, ч.1, п.2 Рішення Конституційного Суду України від 30.10.1997 року у справі щодо офіційного тлумачення ст.ст.3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст.12 Закону України «Про прокуратуру» (справа Устименко К.Г.), частину першу статті 23 Закону України «Про інформацію» треба розуміти так, що  забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише  в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини. До конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дата та місце народження, майновий стан та інші персональні дані). Згода на збирання, зберігання, використання і поширення відомостей щодо недієздатної особи надається членом її сім’ї або законним представником. У період збирання інформації про нього кожний дієздатний член сім’ї або законні представники недієздатного мають право знати, які відомості і з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються. У період зберігання і поширення персональних даних ці ж особи мають право доступу до такого роду інформації, заперечуючи її правильність, повноту тощо. Частину п’яту статті 23 Закону України «Про інформацію» треба розуміти так, що кожна особа має право знайомитись із зібраною про неї інформацією в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, якщо ці відомості не є державною або іншою захищеною законом таємницею.


Згідно ст.6 Закону України «Про адвокатуру», адвокат має право знайомитись з документами та матеріалами, які знаходяться на підприємствах, в  установах, організаціях, за винятком тих, які охороняються законом.


Таким чином, перевіркою встановлено, що адвокатом Руденком М.М. порушені вимоги п.п.1, 3 ст.6 Правил адвокатської етики.


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до виключної компетенції регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісії адвокатури, що передбачено Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію  адвокатури, яке затверджене Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції і не може розглядати скарги у такому обсязі. За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга в цій частині не підлягає задоволенню, оскільки такий розгляд вимагає детальної перевірки всіх обставин на місці, отримання пояснень від адвоката та інших заходів, які Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не в змозі здійснити.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року не є обґрунтованим, а скарга Альбертович Т.Ю. підлягає частковому задоволенню.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14,16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Скаргу Альбертович Тетяни Юріївни на рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року задовольнити частково.


2.      Рішення голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2008 року про відмову у відкритті  дисциплінарного провадження відносно адвоката Руденка Михайла Михайловича у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності скасувати, а матеріали справи повернути голові Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд для прийняття рішення по суті.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.