ПОСТАНОВА № V/14-126 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шаповалова Олександра Володимировича на постанову голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 квітня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/14-0126


 


03 жовтня 2009 року                                                                                                 м.Ялта


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Авраменка Г.М. (за дорученням), Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В. (за дорученням),  Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І. (за дорученням), Міщенка В.В., Габрука М.А. (за дорученням), Арутюнової Н.Ф. (за дорученням), Павлової М.А., Горощенко Л.В. (за дорученням), Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Сахненко Л.В. (за дорученням), Ященко Н.В., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шаповалова Олександра Володимировича на постанову голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 квітня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Шаповалов О.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Соколенка  Є.М., від 30 квітня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської В.В. Скаржник просить скасувати зазначену постанову, порушити дисциплінарне провадження відносно Смельської В.В., розглянути питання її виключення зі Спилки адвокатів України та забезпечити законність з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


В обґрунтування своїх вимог він посилається на порушення адвокатом Смельською В.В. Закону України «Про адвокатуру» і Правил адвокатської етики при здійсненні за довіреністю, без оформлення відповідного ордеру або договору, представництва голови Суворовського районного суду м.Херсона, Колєсніченко Т.Є., в Дніпровському районному суді м.Херсона за його адміністративним позовом про незаконне втаємничення інформації, недотримання «головою Херсонської КДКА Соколенко Є.М.» строків розгляду заяви стосовно адвоката Смельської В.В., поданої ним до Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 22.12.2008 року, та незаконну відмову в порушені дисциплінарного провадження.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Полонського Ю.М., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісії адвокатури вважає, що скарга Шаповалова О.В. підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.


Згідно ч.1 ст.58 КАС України повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю чи усною заявою довірителя із занесенням її в журнал судового засідання.


Повноваження адвоката, як представника, можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об’єднанням, або договором про надання правової допомоги.


Частина 1 ст.6 Закону України «Про адвокатуру» передбачає, що при здійснені професійної діяльності адвокат має право представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань.


Статті 15, 16 Правил адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 1 жовтня 1999 року, встановлюють, що підставою для надання адвокатом правової допомоги є угода з клієнтом про надання правової допомоги, укладена в письмовій формі.


З надісланих на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури матеріалів вбачається, що така угода між адвокатом Смельською В.В. і клієнтом не укладалась. Вона представляла відповідача Колєсніченко Т.Є. в Дніпровському районному суді м.Херсона при розгляді справи за адміністративним позовом Шаповалова О.В. лише на підставі довіреності.


Голова дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, приймаючи рішення про відмову в порушені дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської В.В. з підстави відсутності дисциплінарного проступку, не звернув уваги на викладені положення Правил адвокатської етики та на те, що за Законом представництво особи в суді здійснюється адвокатом за договором (угодою).


Пунктом 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93, яким врегульований порядок порушення дисциплінарного провадження, не встановлений строк для вирішення цього питання. Однак, аналіз змісту п.34 цього Положення дозволяє дійти висновку, що питання про наявність або відсутність підстав для порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката має вирішуватись з урахуванням визначеного даним пунктом для застосування дисциплінарного стягнення строку.


При розгляді заяви Шаповалова О.В. голова дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не врахував приписів п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Відповідно до п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не наділена повноваженням порушення дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів та прийняття рішень про виключення адвокатів зі Спілки адвокатів України, яка є громадською організацією адвокатів та має вирішувати зазначене питання в порядку, встановленому її статутом.


Право порушення дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів віднесено п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури до компетенції голови дисциплінарної палати регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


За викладених обставин, постанова голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 квітня 2009 року  підлягає скасуванню з направленням матеріалів на новий розгляд для прийняття рішення у відповідності з вимогами Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Скаргу Шаповалова Олександра Володимировича на постанову голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 квітня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни задовольнити частково.


2.      Постанову голови дисциплінарної палати Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 квітня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Смельської Валерії Василівни скасувати, а матеріали повернути до Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд.


3.      Звернути увагу голови Херсонської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Марченкова І.І., та голови дисциплінарної палати, Соколенка Є.М. на необхідність дотримання вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при розгляді матеріалів щодо порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.