- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-004/2019 у справі за клопотанням адвоката щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 29/10-2019 від 28.08.2019 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

РІШЕННЯ № Х-004/2019

03 жовтня 2019 року
м. Чернівці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 29/10-2019 від 28.08.2019 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1 про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у вигляді зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №29/10-2019 від 28.08.2019 року.

Вказаним клопотанням адвокат Особа_1 просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури зупинити дію рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №29/10-2019 від 28.08.2019 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку у вигляді порушення присяги адвоката України та порушення правил адвокатської етики із застосуванням до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік – до прийняття ВКДКА рішення за результатом розгляду справи.

В обґрунтування клопотання про зупинення дії рішення регіональної КДКА адвокат Особа_1 зазначає, що невжиття заходів забезпечення розгляду скарги може істотно ускладнити ефективний захист та поновлення порушених прав, що в свою чергу може мати вплив та негативні наслідки на репутацію адвоката. Крім того, вважає, що в скарзі на рішення регіональної КДКА зазначені всі очевидні ознаки протиправності оскаржуваного рішення, яким порушуються її права, свободи та інтереси.

Також адвокат зазначає, що в її провадженні, як адвоката, знаходиться більше 20 цивільних, адміністративних та кримінальних справ. Всі справи, в яких вона, як адвокат, приймає участь потребують правових знань з боку кваліфікованого юриста, а зазначені особи не в змозі самостійно захистити свої права в суді в силу своєї юридичної необізнаності. Адвокат вважає, що усунення її від участі в якості захисника у даних справах призведе до порушення права на здійснення незалежної професійної діяльності та гарантованого Конституцією України права на працю.

Окрім того, адвокат, в якості обгрунтування поданого нею клопотання, зазначає, що невжиття заходів забезпечення розгляду скарги позбавить її будь-яких засобів до існування.

Заслухавши доповідача – заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., розглянувши доводи клопотання, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року №120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.

Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року №78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Проаналізувавши клопотання, ВКДКА приходить до висновку, що клопотання адвоката Особа_1 є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.

ВКДКА критично оцінює докази на обґрунтування клопотання, а саме договори про надання правової допомоги, та довіреності, копії яких додані адвокатом до клопотання.

Дослідивши копії однотипних договорів про надання правової допомоги, укладені адвокатом Особа_1 з клієнтами, ВКДКА встановила слідуюче.

Такі договори про надання правової допомоги не містять чіткого предмета договору, конкретного виду правової допомоги, якої потребує клієнт. Зокрема, в пункті 1 «Предмет договору» визначено, що Адвокат зобов’язується здійснити представництво Клієнта на умовах і в порядку, що визначені цим договором, а Клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору (пп.1.1.). Правовою допомогою, відповідно до умов цього договору, є представництво Клієнта в усіх компетентних організаціях, підприємствах, в загальних, районних, апеляційних та інших судах, органах державної виконавчої служби, органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, всіх інших державних та недержавних товариствах, органах, підприємствах, установах, організаціях, перед фізичними особами, з усіх питань, що стосуються захисту Клієнта законних прав та інтересів.

Наявність договору про надання правової допомоги не свідчить про те, що правова допомога фактично надається, якщо чітко не визначено предмет договору (який вид правової допомоги надається чи у якому спорі). В наданих адвокатом договорах чітко не визначено справу та/чи установу, в якій адвокат надає клієнту правову допомогу.

Окрім того, ВКДКА також встановлено, що такі договори про надання правової допомоги не містять чіткого строку їх дії. Зокрема, в пп. 6.1. договору визначено, що даний договір набуває чинності від дня його підписання Сторонами та діє до моменту виконання договірних зобов’язань. А згідно пп. 7.1. договору, дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

При цьому, що таке належне виконання договору, за умови що предмету договору чітко не визначено, – в договорі не роз’яснено.

Таким чином, договори укладені на невизначений строк, що не дає можливості зрозуміти чи виконані адвокатом зобов’язання перед клієнтом за цим договором чи ні.

Аналіз наданих адвокатом договорів про надання правової допомоги не дає підстав однозначно стверджувати, що такі договори чинні на даний час та що зобов’язання за договорами не виконані.

Відсутність чіткого строку дії договору та предмета договору не дає можливості встановити факт дії договору станом на день розгляду клопотання та той факт, що правова допомога по таким договорам фактично надається.

Зазначені обставини свідчить про неналежну доведеність Скаржником доводів, викладених у клопотанні.

Окрім того, адвокатом не надано жодних доказів того, що адвокат на виконання договорів про надання правової допомоги надає професійну правничу (правову) допомогу у будь-яких судових справах як адвокат.

Що стосується довіреностей, якими адвокат обґрунтовує своє клопотання (у двох з них закінчився строк дії), то вони також не свідчать про те, що адвокатом фактично надається правова допомога клієнтам.

Також ВКДКА зазначає, що будь-яка адвокатська діяльність передбачає наявність у адвоката клієнтів. Захист інтересів клієнта – першочергове завдання адвоката, та те, що притаманне кожному адвокату в загальному.

Відповідно, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності таких обставин.

Окрім того, адвокат Особа_1, в обґрунтування клопотання зазначає, що невжиття заходів забезпечення скарги порушить її право на працю так позбавить будь-яких засобів для існування.

З такими доводами клопотання ВКДКА не погоджується, оскільки позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк не позбавляє адвоката права займатись іншою юридичною діяльністю, в тому числі здійснювати представництво інтересів в суді в малозначних справах.

Так, забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.

При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.

Дослідивши доводи, викладені в клопотанні та докази, надані на їх обґрунтування, ВКДКА, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА:

Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 29/10-2019 від 28.08.2019 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська