- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-005/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

РІШЕННЯ № Х-005/2019

03 жовтня 2019 року
м. Чернівці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14 травня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Особа_1 з рішенням дисциплінарної палати не згодний, так як вважає його необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства. В обгрунтування скарги зазначає, що на теперішній час в повному обсязі сплатив щорічний внесок на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування.

Скаржник вказує, що на даний момент він займає адміністративну посаду в державній системі безоплатної правової допомоги.

Розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з регіону, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Кострюкова В.І., інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, сформованого 27.09.2019 року, адвокат Особа_1 діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ___, виданого КДКА Харківської області від 08.08.2007 р. Адреса робочого місця адвоката – Адреса_1. Таким чином, скарга, відповідно до ч. ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розглянута належною КДКА.

Рішення про застосування до адвоката Особа_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік дисциплінарна палата КДКА Харківської області прийняла 14.05.2019 року.

Строк на оскарження рішення, визначений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.

Матеріалами перевірки встановлено, що на адресу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області надійшло подання за вих. № __ від 11.03.2019 р. Голови Ради адвокатів Харківської області Особа_2.

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Харківської області було проведено перевірку відомостей, викладених в зазначеному поданні.

Для отримання пояснень від Особа_1 по суті подання Голови Ради адвокатів Харківської області Особа_2 на адресу адвоката було направлено відповідне звернення від 20.03.2019 р.

На вищезазначене звернення Особа_1 пояснень надано не було.

23.04.2019 р. адвокат Особа_1 на засідання дисциплінарної палати не з’явився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань не подавав, у зв’язку із чим дисциплінарна палата КДКА Харківської області відклала розгляд дисциплінарної справи та повідомила про це адвоката.

На засідання, що проходило 14.05.2019 р. Особа_1 знову не з’явився, не повідомивши про причини неявки, через що оскаржуване рішення було прийняте за його відсутності.

Під час засідання було встановлено, що до КДКА Харківської області надійшла відповідь на запит Голови дисциплінарної палати КДКА Харківської області до Голови Ради адвокатів Харківської області, відповідно до якої станом на 14.05.2019 року адвокатом Особа_1 не сплачено щорічний внесок на реалізацію повноважень адвокатського самоврядування.

Враховуючи вищевикладене дисциплінарна палата КДКА Харківської області прийшла до висновку про наявність, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підстав для притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 (один ) рік.

При обранні виду дисциплінарного стягнення членами дисциплінарної палати враховано, що адвокат Особа_1 неодноразово притягався до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску а саме:

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що висновок КДКА Харківської області про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є обґрунтованими та законними, проте при цьому також вважає, що застосований вид стягнення не відповідає характеру та змісту встановленого дисциплінарною палатою КДКА Харківської області порушення зі сторони адвоката Особа_1.

Питання оплати адвокатами щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, порядок та строки оплати, види відповідальності за несплату визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція), затвердженим рішенням Ради адвокатів України від № 4 від 03.02.2017 року зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України 13.10.2018 року № 176 (далі – Положення про внески).

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися за рахунок щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Відповідно до п. 1.1. Положення про внески, внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування – грошові кошти, що надходять організаційним формам адвокатського самоврядування, які мають статус юридичної особи, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з метою забезпечення гарантій незалежності Адвокатури України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, будь-яких інших органів, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб для реалізації органами адвокатського самоврядування повноважень, визначених Законом: а) від адвокатів України щорічно в порядку та розмірі, визначеними відповідно до цього Положення та актів НААУ, Ради адвокатів України на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Рада адвокатів регіону здійснює контроль за своєчасною сплатою внесків адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у цьому регіоні та веде облік щорічних внесків у відповідності до рекомендацій Ради адвокатів Украйни (п. 1.4. Положення про внески).

Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обовꞌязком кожного адвоката (п. 2.1. Положення про внески).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Адвокати сплачують щорічні внески за 2019 рік до 31 січня поточного року (п. 2.5. Положення про внески).

Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком (п. 2.16 Положення про внески).

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Перелік дисциплінарних проступків вказаний у ч. 2 ст. 34 вказаного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», серед яких є невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, а також невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року (п. 2.18 Положення про внески).

ВКДКА погоджується з необхідністю застосування до адвоката Особа_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, проте не згодна із строком стягнення, визначеним дисциплінарною палатою КДКА Харківської області.

У даному випадку необхідно врахувати те, що адвокат Особа_1 на теперішній час в повному обсязі сплатив щорічний внесок на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із ч. 1 ст. 34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

У даному випадку у діях адвоката Особа_1 вбачається склад дисциплінарного проступку адвоката, проте вид стягнення, накладеного на нього не відповідає характеру та змісту встановлених порушень з боку адвоката Особа_1.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 14.05.2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк пꞌять місяців.

Матеріали дисциплінарного провадження повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська