- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-007/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.05.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

РІШЕННЯ № Х-007/2019

03 жовтня 2019 року
м. Чернівці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.05.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.05.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Не погоджуючись з рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.05.2019 року, Скаржник просить його скасувати та прийняти нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2., притягнути його до дисциплінарної відповідальності. На думку Скаржника, підставами для скасування оскаржуваного ним рішення є його невідповідність фактичним обставинам справи. Зокрема, Скаржник вважає, що КДКА неправильно оцінила фактичні обставини справ, в яких адвокат Особа_2 разом зі своїм помічником Особа_3 діяли в умовах конфлікту інтересів: у справі №______ вони представляли двох різних позивачів (спільний процесуальний інтерес), а у справі №______ представляли позивача та відповідача (протилежний процесуальний інтерес).

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кравченка П.А., перевіривши матеріали перевірки за скаргою Скаржника на дії адвоката Особа_2., Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

До КДКА Київської області надійшла скарга Скаржника на дії адвоката Особа_2.

В обгрунтування скарги Скаржник зазначав, що під час розгляду в Господарському суді м. Києва справи №_____ адвокат Особа_2 представляв інтереси двох позивачів – Особа_4 та ТОВ «Інформація_2», а його помічник Особа_5 в цій же справі на стадії касаційного перегляду у Верховному Суді представляла інтереси Особа_6. У справі №_____ у Подільському районному суді м. Києва адвокат Особа_2 та його помічник Особа_5 представляють інтереси відповідача, яким є ТОВ «Інформація_1». На думку Скаржника, в цьому є порушення Правил адвокатської етики щодо конфлікту інтересів та відповідальності адвоката за дії свого помічника.

29.05.2019 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за даною скаргою.

Зокрема, КДКА Київської області зазначила, що в справі №910/18936/15 адвокат та його помічник дійсно представляли двох різних осіб – Особа_4 та ТОВ «Інформація_2», але вказані особи були позивачами в даній справі, тобто, не мали протилежного процесуального інтересу, відтак не діяли в умовах конфлікту інтересів в розумінні статті 9 Правил адвокатської етики.

Крім того, адвокат надав письмову згоду Особа_4 від 01.08.2015 року, відповідно до якої між адвокатом та його клієнтом погоджені умови представництва інтересів за довіреністю із ТОВ «Інформація_2», а також в разі необхідності – на розголошення конфіденційної інформації, тобто, вимоги статті 34 Правил адвокатської етики порушено не було.

Щодо справи №________, КДКА Київської області зазначила, що Скаржником не додано належних доказів участі адвоката Особа_2 та його помічника в даній справі.

Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року «09» червня 2017 року, звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачяться на його користь. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із частин 1 та 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката, зокрема, є порушення правил адвокатської етики.

Частиною 1 ст. 36 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Проте, Скаржник не надав належних доказів порушень адвокатом законодавства, яке регулює адвокатську діяльність, наявності в діях адвоката ознак жодного з наведених в ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проступків Скаржником доведено не було.

Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Київської області дійшла правильного висновку про відсутність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Згідно ст. 12 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами та доповненнями, абз. 5 ст. 70 Правил адвокатської етики, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Доводи Скаржника, викладені у скарзі до ВКДКА, не є новими та розглядались КДКА Київської області, висновки КДКА регіону не спростовують та є необґрунтованими.

Крім того, ВКДКА зазначає, що ТОВ «Інформація_1» у вказаних справах є протилежною стороною, тобто, процесуальним опонентом.

При цьому з дослідженої ВКДКА інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 20.09.2019 року по справі №_______ (з посиланням на постанову Верховного Суду від 26.06.2019 року у справі №_______, яку також досліджено) заяву ТОВ «Інформація_2» та клопотання ТОВ «Інформація_1» про закриття справи (обоюдні) – задоволено.

Таким чином, КДКА Київської області дійшла правильного висновку про відсутність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку. Рішення складено мотивовано. Висновки дисциплінарної палати вказаної КДКА, викладені у ньому, є правильними.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, дослідивши матеріали справи, обставини на які посилається Скаржник, прийшла до висновку, що наведені в скарзі доводи не знайшли свого підтвердження. В діях адвоката не вбачається ознак дисциплінарного проступку, а тому немає підстав для скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.05.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1– залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.05.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали перевірки повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська