- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-008/2019 у справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області №18 від 27.06.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

РІШЕННЯ № Х-008/2019

03 жовтня 2019 року
м. Чернівці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області №18 від 27.06.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

06.08.2019 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області №18 від 27.06.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

В своїй скарзі Особа_1 ставить питання про скасування рішення регіональної КДКА та направлення справи для нового розгляду до іншої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Зі скарги вбачається, що копію рішення КДКА Сумської області Скаржник отримав 05.07.2019 року, що підтверджується матеріалами кваліфікаційної справи, а саме власноручним записом Скаржника про отримання рішення 05.07.2019 року, таким чином строк на подання скарги, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не порушено.

Обґрунтовуючи свою скаргу Особа_1 зазначає, що на його погляд члени кваліфікаційної палати, які оцінювали його відповіді на усному іспиті, були упереджені та невірно оцінили його відповіді на запитання білету №22.

Заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О.М., розглянувши матеріали поданої скарги, матеріали кваліфікаційної справи, що надійшли з регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

За результатами письмового іспиту кваліфікаційна палата КДКА Сумської області допустила Особа_1 до складання усного кваліфікаційного іспиту.

З витягу з протоколу №18 від 27.06.2019 року засідання кваліфікаційної палати КДКА Сумської області вбачається, що до початку усного іспиту Особа_1 відводів членам кваліфікаційної палати КДКА регіону не заявляв. Самовідводи членів КДКА регіону також були відсутні.

З протоколу вбачається наступне: на питання №1 білету №22 відповідь надана. На додаткове питання члена кваліфікаційної палати – відповідь надано не повно; на питання №2 надана неповна відповідь. На додаткове запитання члена кваліфікаційної палати щодо строків для усунення недоліків позовної заяви – відповідь надано вірно як і на додаткове запитання щодо передбачених вимог до позовної заяви; на питання №3 відповідь надана не повно. На додаткове запитання щодо кваліфікуючих ознак контрабанди – відповідь надано неповно; на питання №4 надана частково вірна відповідь. При цьому, на додаткове запитання щодо строку оскарження вироку суду за нововиявленими обставинами – відповідь надана не вірно; на питання №5 надана неповна відповідь. На додаткове запитання щодо наслідків в разі недотримання вимог, передбачених законом, до складання претензій – відповідь надана вірно. На додаткове запитання про обов’язковість процедури досудового врегулювання спору – надана неповна відповідь; на питання №6 – надана неповна відповідь; по питанню №7 – надана вірна відповідь. При цьому, на додаткове запитання щодо органів, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про працю – відповідь надана неповно; по питанню №8 – відповідь надана; по питанню №9 – відповідь надана неповно. На додаткове запитання члена КДКА про те, які адміністративні справи розглядаються виключно судами – надана неповна відповідь; по питанню №10 – надана відповідь. На додаткове запитання про те, яких нормативним актом регулюється питання захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – відповідь надано; по питання №11 – відповідь надана; по питанню №12 – відповідь надана; по питанню №13 – надана неповна відповідь. На додаткове запитання щодо строку сплати внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та наслідки несплати такого внеску – відповідь не надана, а на запитання про те, ким приймаються Правила адвокатської етики – відповідь надана не вірно; по питанню №15 відповідь надана неповно.

Згідно із відомістю з оцінювання результатів від 27.06.2019 року середній бал за результатами складення усного іспиту – 40, 8 балів, та загальний бал за письмовий та усний іспит – 125,8 балів.

За наслідками складання Особа_1 кваліфікаційного іспиту рішенням №18 від 27.06.2019 року КДКА регіону йому було відмовлено у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 5 Розділу 1 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 із змінами станом на дату складання іспиту (далі – Порядок), кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 6 Розділу 1 Порядку, кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Відповідно до п. 14.8 Порядку, кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка складала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати.

Відповідно до п. 14.9 Порядку, оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункту 14.8. цього Розділу, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів.

Таким чином, висновок кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області про те, Особа_1 не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав іспит є правомірним, а оскаржуване рішення – обґрунтованим.

В поданій скарзі Особа_1, в її обгрунтовання, зазначено як підставу для скасування рішення КДКА регіону – упередженість членів комісії під час оцінювання. Разом з тим, Скаржник не зазначає хто саме з числа членів кваліфікаційної палати на його думку був упередженим.

Відповідно до п.14.6 Розділу 4 Порядку, відповіді особи на питання екзаменаційного білету для складення усного іспиту оцінюються кожним членом кваліфікаційної палати, який бере участь у засіданні палати, та головою КДКА, якщо він бере участь у засіданні палати, за чотирьох бальною шкалою від 0 до 4 балів за кожне із п’ятнадцяти питань.

При цьому, згідно із відомістю з оцінювання результатів від 27.06.2019 року члени кваліфікаційної комісії оцінили відповіді не нижче 2 балів всі без винятку та сім разів за найвищим балом – 4, що в цілому, відповідає рівню його теоретичних знань.

Інших достатніх доказів чи обґрунтувань скарги, які б свідчили про упередженість членів (члена) кваліфікаційної палати КДКА Сумської області Скаржник не надав (не навів).

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області №18 від 27.06.2019 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська