- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-010/2018 у справі за скаргою на рішення КП КДКА Київської області від 10.07.2018 року

РІШЕННЯ № Х-010/2018

25 жовтня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення КП КДКА Київської області від 10.07.2018 року, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення КП КДКА Київської області від 10.07.2018 року відносно ОСОБА_

ОСОБА_ з рішенням кваліфікаційної палати КДКА регіону не згоден, оскільки вважає його необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства.

Скаржник вказує, що рішення кваліфікаційної палати КДКА Київської області є незаконним, оскільки кваліфікаційна палата КДКА Київської області не має повноважень на скасування виданих свідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту адвоката, а також не має повноважень на анулювання бланків таких свідоцтв.

Просить скасувати рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 10.07.2018 та ухвалити нове рішення, яким зобов’язати голову КДКА Київської області ОСОБА_ повернути йому оригінал свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту Серії КС №__ від ____.

Скаржником пропущено терміни оскарження рішення, визначені ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», внаслідок чого він просить поновити пропущений строк через те, що рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 10 липня 2018 року він отримав лише 08.08.2018, що підтверджується поштовим реєстром.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, з урахуванням обставин справи, вважає за можливе розглянути скаргу.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова В.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Київської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

ОСОБА_ 12 липня 2017 року подав заяву про допуск його до складення кваліфікаційного іспиту до КДКА Київської області, після чого 26 квітня 2018 року його було допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

Надалі, 05.06.2018 ОСОБА_ склав письмову частину кваліфікаційного іспиту, а 07.06.2018 склав усну частину іспиту.

Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Київської області від 07.06.2018 затверджено результати кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ та визнано його таким, що успішно склав кваліфікаційний іспит. В результаті прийнято рішення видали ОСОБА_ свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Проте, в подальшому при перевірці відомостей кваліфікаційна палата КДКА Київської області встановила відсутність у ОСОБА_ стажу роботи в галузі права не менше двох років, тобто те, що подані ним документи не в повній мірі відповідають вимогам, передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013 (зі змінами).

Таким чином, КДКА Київської області встановила, що при первинному розгляді документів ОСОБА_ членами кваліфікаційної палати КДКА Київської області помилково було зараховано заявнику стаж роботи у галузі права на посадах до моменту отримання заявником диплому про вищу освіту.

Враховуючи вищевикладене, кваліфікаційна палата КДКА Київської області 10.07.2018 вирішила скасувати свої рішення: від 26.04.2018 в частині допуску ОСОБА_ до складення кваліфікаційного іспиту; рішення від 05.06.2018 в частині допуску ОСОБА_ до складення усної частини іспиту; рішення від 07.06.2018 про затвердження результату кваліфікаційного іспиту та видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ скасувала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту від 07.06.2018 серія КС №___, видане ОСОБА_., та відмовила йому в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

ОСОБА_ було подано скаргу на вищевказане рішення кваліфікаційної палати КДКА Київської області від 10.07.2018.

Скаржник вказав на те, що оскаржуване рішення КДКА Київської області було прийнято незаконно, а кваліфікаційна палата КДКА Київської області не була наділена повноваженнями щодо скасування власних рішень про допуск ОСОБА_ до кваліфікаційних іспитів та скасування рішення про затвердження результату кваліфікаційного іспиту та видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, а також скасування самого свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Кваліфікаційна палата КДКА Київської області наділена правом тільки на прийняття рішень щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту, проте повноважень щодо їх скасування у неї немає.

В оскаржуваному рішенні від 10.07.2018 не вказано жодної конкретної правової норми, яка б підтверджувала повноваження комісії щодо скасування своїх же рішень про допуск до іспитів та про затвердження результатів іспитів, і скасування свідоцтв про складення іспиту.

У оскаржуваному рішенні міститься опис правового регулювання порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, проте у даному випадку ОСОБА_ вже був допущений до складення кваліфікаційного іспиту, а також вже успішно склав даний кваліфікаційний іспит.

Тобто, ОСОБА_ в передбаченому законом порядку склав усну та письмову частини іспиту та отримав свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Крім цього, важливим є те, що після прийняття оскаржуваного рішення Голова КДКА Київської області ОСОБА_ 20.07.2018 звернувся до Ради адвокатів України із листами №_та №_ з проханням роз’яснити процедуру скасування рішення КДКА регіону про видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Розглянувши вищевказані листи, Радою адвокатів України було ухвалено Рішення №125 від 07.09.2018, згідно з яким з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини та Конституційного суду України (рішення від 16 квітня 2009 року No7-рп/2009) звернуто увагу, що Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено особливий порядок оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (палат) до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які уповноважені у тому числі на їх скасування.

Скасування кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури власного рішення, яке породило відповідні юридичні наслідки для особи, відносно якої таке рішення прийнято, є неприпустимим відповідно до принципу належного врядування та таким, що ухвалено поза межами повноважень.

На підставі ч. 5 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать:

1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;

2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;

3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;

5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Згідно з ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. У зв’язку із цим, скасування кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури власного рішення, яке породило відповідні юридичні наслідки для певної особи не є передбаченим відповідними правовими нормами, тому у КДКА регіону не було повноважень на скасування рішень про складення іспиту скаржником та скасування його свідоцтва про складення іспиту.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 10.07.2018 відносно ОСОБА_., – скасувати.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник голови Вищої кваліфікаційно
дисциплінарної
комісії адвокатури   Л. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська