- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-011/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи

РІШЕННЯ № Х-011/2019

03 жовтня 2019 року
м. Чернівці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року за скаргою Особа_2 відносно адвоката Особа_1. порушено дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарного проступку можливого порушення Правил адвокатської етики (ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 65) та ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (дотримання законності, пріоритет інтересів клієнта, повага до адвокатської професії, етичні особливості відносин між адвокатами та органами адвокатського самоврядування).

Не погодившись з вказаним рішенням, 05.08.2019 року адвокат Особа_1, оскаржив його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Його скарга надійшла до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 06.08.2019 року за вхідним № ____.

Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 від КДКА Київської області надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 27.08.2019 року за вхідним № ___.

Розглянувши доводи скарги адвоката Особа_1, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одновола В.К., інших учасників засідання, перевіривши матеріали, які надійшли від КДКА Київської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за №___ від 12.05.2009 року, видане Житомирською обласною КДКА згідно рішення № __ від 24.04.2009 року. Займається індивідуальною адвокатською діяльністю. Адреса робочого місця адвоката Адреса_1, Обліковується у Раді адвокатів Київської області.

Скарга, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розглянута належною КДКА Київської області. Строки на оскарження рішення, визначені в ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушені, вимоги до складання скарги Скаржником дотримані.

Повідомлень про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності з липня 2018 року по теперішній час немає.

Інформація про оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.07.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 до суду відсутня.

Перевірка відомостей про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку відносно адвоката Особа_1 була проведена членом дисциплінарної палати КДКА Київської області Особа_3, про що складена довідка від 01.07.2019 року.

При розгляді справи складений протокол № 8 засідання дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.07.2019 року. За результатами голосування членами дисциплінарної палати одноголосно прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Предметом розгляду дисциплінарної палати КДКА Київської області було звернення Особа_ 2(первинне прізвище – Інформацыя_1) щодо неналежної поведінки адвоката Особа_1, котра, на її думку, є дисциплінарним проступком у вигляді порушення ним вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

Первинна скаржниця вказувала, що 04.08.2015 року між нею та адвокатом Особа_1 був укладений договір про надання їй правової допомоги у цивільної справі до Особа_4 про поділ майна подружжя. Для належного виконання договору, адвокату були надані всі необхідні письмові докази та інформацію щодо порядку і підстав набуття нею майна в період перебування в шлюбі, що забезпечило би досягнення результату якого вона бажала, частково: дві земельні ділянки залишити в її власності, встановити факт використання відповідачем коштів, отриманих від ВАТ «Інформація_2» за кредитним договором не в інтересах сімꞌї та звільнити її від зобов’язань за кредитом.

Разом з тим, 08.04.2019 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив рішення котрим за скаржницею визнав тільки право власності на ½ часток земельних ділянок.

Перевіривши роботу адвоката Особа_1 з приводу надання їй правової допомоги, на думку скаржниці Особа_2 нею було встановлено, що адвокат без її відома та згоди неодноразово не приймав участі у судових засіданнях, не знайомив її та сам не знайомився з додатковими матеріалами справи, подавав до суду клопотання про розгляд справи без його та її участі, через канцелярію суду надав документи про оцінку і зняття з обліку автомобіля, що не відповідало її інтересам, не надав жодних заперечень по зустрічному позову, не заявляв про сплив строку позовної давності, не заявляв клопотання про виклик свідків по справі, не приймав участі у судових дебатах.

Крім того, від неї та суду приховав факт зупинення його права на здійснення адвокатською діяльністю в період з 26.05.2017 року по 26.08.2017 року, у зв’язку з притягненням його до дисциплінарної відповідальності рішенням КДКА Житомирській області.

До скарги Особа_2 надала письмові докази у вигляді копій правоустановчих документів, копій протоколів судових засідань, журналів, заяв, заперечень, клопотань, копії договорів, позовних та зустрічних заяв.

За таких умов, первинна скаржниця вважає, що адвокат Особа_1 не виконував свої професійні обов’язки, не виконував рішення органів адвокатського самоврядування, порушив Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики, чим вчинив дисциплінарні проступки. Просила притягнути його до дисциплінарної відповідальності, позбавивши права на здійснення адвокатською діяльністю.

Адвокат Особа_1 надав пояснення по скарзі Особа_2. Заперечив проти доводів, викладених в скарзі. Вважає, що Особа_2 допустила зловживання правом на звернення до КДКА, у тому числі ініціювання питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності без достатніх підстав.

Просив дисциплінарну палату КДКА Київської області відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно нього за скаргою Особа_2 за відсутністю в його поведінці ознак дисциплінарного проступку. До своїх письмових пояснень додав копію заяви про розірвання договору, копії довіреностей, копії судових рішень та процесуальних документів.

Не погодившись з правою позицією адвоката Особа_1., дисциплінарна палата КДКА Київської області 25.07.2019 року прийняла рішення, яким порушила дисциплінарну справу відносно нього за скаргою громадянки Особа_2.

У своїй скарзі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокат Особа_1 вказує, що він не згоден з оскаржуваним рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області. Вважає, що дисциплінарне провадження відносно нього порушено за відсутністю ознак дисциплінарного проступку в його поведінці при наданні правової допомоги скаржниці Особа_2. Крім того вказує, що дисциплінарною палатою КДКА Київської області він не був повідомлений про розгляд питання про порушення дисциплінарної справи, відповідно не скористався своїми правами учасника, передбаченими законами та нормативними актами.

Адвокат наполягає на тому, що свої професійні обов’язки за договором з скаржницею Особа_2 виконував згідно діючого законодавства належним чином, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики не порушував.

Просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.07.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно нього та матеріали справи направити до КДКА Київської області для нового розгляду на стадію перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

При викладених обставинах, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновками дисциплінарної палати КДКА Київської області, викладеними в рішенні від 25.07.2019 року, вважає, що перевірка відомостей про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку в поведінці адвоката Особа_1., була проведена належним чином у відповідності до вимог ст. ст. 33, 34, 37, 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 31, 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарної відповідальності, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року за № 120, з наступними змінами та доповненнями та пп. 4.8.2 п. 4, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року за № 268, з наступними змінами та доповненнями.

Посилання адвоката Особа_1 на те, що дисциплінарною палатою КДКА Київської області він не був повідомлений про розгляд питання про порушення дисциплінарної справи і відповідно не скористався своїми правами учасника, передбаченими законами та нормативними актами, та що це є однією з підстав скасування оскаржуваного рішення, не відповідає діючому законодавству.

Статтею 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката) не передбачено обовʼязку дисциплінарної палати КДКА регіону повідомляти про засідання, у якому приймається рішення про порушення (відмову в порушенні) дисциплінарної справи відносно адвоката.

ВКДКА звертає увагу на те, що на стадії порушення дисциплінарної справи, що врегульована ст. 38 та ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не передбачено ані обов’язку КДКА регіону запрошувати осіб на засідання, а ні права осіб які подали скаргу чи адвоката брати участь у такому засіданні.

При цьому, наступна стадія дисциплінарного провадження, що врегульована ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме розгляд дисциплінарної справи, передбачає обов’язкове запрошення скаржника та адвоката на розгляд такої справи.

Таким чином, доводи Скаржника в даній частині, як підстава для скасування оскаржуваного рішення, є необґрунтованими та такими, що не відповідають вимогам діючого законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата КДКА більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Згідно ч. 2 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.

З дотриманням вимог закону, дисциплінарна палата КДКА Київської області 25.07.2019 року прийняла законне та обґрунтоване рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1 за скаргою громадянки Особа_2.

В ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплено, що скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 р. № 120, із наступними змінами та доповненнями, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

На стадії порушення дисциплінарної справи не встановлюється вина адвоката, чи є докази достатніми, а тільки з’ясовується, чи є в діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку. Вина адвоката встановлюється в стадії розгляду дисциплінарної справи на засадах змагальності.

В даному випадку, проаналізувавши матеріали дисциплінарної справи, наявні в ній документи, пояснення сторін, ВКДКА вважає, що дисциплінарна палата КДКА Київської області дійшла правильного висновку про наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська