- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-013/2018 у справі за скаргою на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 26 червня 2018 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту,

РІШЕННЯ № Х-013/2018

25 жовтня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 26 червня 2018 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 26.06.2018 про відмову у видачі йому свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник не погоджується з рішенням КДКА Дніпропетровської області від 26.06.2018, вважає його упередженим, необ’єктивним та таким , що не відповідає вимогам діючого законодавства, а відтак таким, що порушує його конституційні права. Вважає, що кваліфікаційна палата КДКА регіону необ’єктивно оцінила виконані ним завдання усного кваліфікаційного іспиту. За результатами складення письмового іспиту ним було отримано 82 бали. Під час підготовки до усної частини іспиту ОСОБА_ були підготовлені основні тези та відповіді на всі 15 питань білету № 25, що було відображено особисто ним на аркуші і в подальшому передано комісії для зберігання. Скаржник вважає, що надав відповіді на кожне запитання білету, в тому числі на додаткові запитання. Його відповіді не були спростовані чи виправлені жодним з членів палати. Його відповіді були одними з найдовших за строком, що серед іншого свідчить про те, що він відповів на всі запитання. Проте членами атестаційної палати КДКА Дніпропетровської області результати складення усного іспиту було оцінено як незадовільні.

Оскаржуване рішення КДКА регіону ОСОБА_ у визначені законом строки не отримав, з приводу чого 18.07.2018 звертався з письмовою заявою до КДКА Дніпропетровської області, про що надав відповідне підтвердження. Просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури поновити пропущений строк на подачу скарги. Також просить скасувати рішення кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 26.06.2018 про відмову у видачі йому свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та зобов’язати КДКА Дніпропетровської області провести йому повторний кваліфікаційний усний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

За таких обставин пропуск строку на оскарження рішення є поважною обставиною, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури ОСОБА_ як скаржнику поновлено строк на оскарження рішення кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 26.06.2018 про відмову у видачі йому свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дуліч Т.В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

У квітні 2017 року ОСОБА_ звернувся до КДКА Дніпропетровської області із заявою про допуск до здачі кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про складення кваліфікаційних іспитів, надав необхідні документи, сплатив внески.

Рішенням КДКА Дніпропетровської області від 27.06.2017 ОСОБА_ було допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

Письмовий іспит 19.06.2018 було складено скаржником. За результатами кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ набрав 82 бали та його було визнано таким, що успішно склав письмовий іспит і був допущений до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Під час складення усного кваліфікаційного іспиту 26.06.2018 скаржником було обрано екзаменаційний білет № 25. За результатами складення усного іспиту ОСОБА_ отримав 36 балів.

Рішенням КДКА Дніпропетровської області від 26 червня 2018 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту було затверджено результати кваліфікаційного іспиту ОСОБА_, який отримав 82 бали за результатами письмового іспиту та 36 балів за результатами складення усного іспиту, загальний середній бал 118. Скаржника визнано таким, що не склав кваліфікаційний іспит за результатами складення усного іспиту та відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Згідно з пунктами 13.9, 13.12, 14.1 розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні № 270 від 17.12.2013 (зі змінами) (далі – Порядок) особа, яка складає письмовий іспит, повинна отримати 80 балів і більше. Тоді вона вважається такою, що успішно склала письмовий іспит. До складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.

Відповідно до пунктів 14.8 – 14.11 вказаного Порядку, кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка склала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване із сумарної кількості балів на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати. Оцінка (середній бал) за усний іспит, відповідно до п.14.8 Порядку, не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів. Особа вважається такою, що успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів. Загальна оцінка (сумарна кількість середньоарифметичних балів) за результатами складання письмового та усного іспитів вноситься до відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту особи.

Особа, яка за результатами оцінювання письмового та усного іспитів отримала у сумі 125 балів і більше, з урахуванням положень пп. 13.9 та 14.9 Порядку, вважається такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит. Критерії оцінювання визначені у п. 15 Порядку.

У своєму рішенні від 26.06.2018 КДКА Дніпропетровської області детально зазначила, на які з питань білету № 25 по усному іспиту ОСОБА_ дав неповні чи неправильні відповіді, а на які запитання взагалі не відповів.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення КДКА Дніпропетровської області від 26.06.2018 року про відмову у видачі ОСОБА_ свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська