- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № Х-019/2018 у справі за скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 27.07.2018 №255 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

РІШЕННЯ № Х-019/2018

26 жовтня 2018 року
м. Київ

 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 27.07.2018 №255 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 27.07.2018 №255 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник вважає, що кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області неповно, з суб’єктивним підходом перевірено 1,2,3 та 4 питання білету, внаслідок чого членами КДКА регіону виставлено низьку кількість балів при оцінці відповідей.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.07.2018 № 255 затверджено результати письмового іспиту ОСОБА_ у 60 залікових балів, у зв’язку із чим його визнано таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит.

Скаржнику згідно з відомостями із супровідного листа №__ рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.07.2018 № 255, яким затверджено результати письмового іспиту ОСОБА_ у 60 залікових балів у зв’язку із чим його визнано таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит, було направлено 03.08.2018. У скарзі зазначено про те, що ОСОБА_ його отримав 06.08.2018, а 06.09.2018 його скарга надійшла до Вищого кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а тому терміни оскарження рішення, передбачені ст.9 ч.5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пропущено з поважних причин та підлягають поновленню.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Василевську О.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА Хмельницької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що 23.06.2018 ОСОБА_ звернувся до КДКА Хмельницької області із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Рішенням №224 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту від 02.07.2018 ОСОБА_ було допущено до складення кваліфікаційного іспиту. Проведення письмового іспиту скаржника відбулося 27.07.2018.

При складенні письмового іспиту ОСОБА_ надавав письмові відповіді на білет № 17, який містив наступні завдання:

  1. Заява у справі окремого провадження.
  2. Касаційна скарга на постанову апеляційного господарського суду.
  3. Скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
  4. Складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи, білет №17.

Рішенням №255 від 27.07.2018 «Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту від 27.07.2018 року» вирішено визнати ОСОБА_ таким, що не склав кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту вирішено ОСОБА_. не допускати.

Із скарги вбачається, що скаржник не погоджується з результатами оцінювання та зазначає, що відносно відповіді на перше питання в білеті №17 (заява у справі окремого провадження – про встановлення факту проживання однією сім’єю) щодо аргументації в рішенні відсутності у чинному ЦПК України можливості надання як доказів до позовної заяви письмових пояснень свідків, то даний доказ передбачений в узагальненнях судової практики, виданих Верховним Судом України «Судова практика розгляду справ по встановлення фактів, що має юридичне значення». Щодо його порушення при складанні процесуального документа встановленої підсудності справи та не зазначення в заяві місця проживання заявника, то зазначає про те, що ним було допущено технічну помилку та комісією не було враховано, що в цілому процесуальний документ у справі окремого провадження було складено відповідно до вимог ЦПК України та були зроблені відповідні посилання на норми Кодексу.

Стосовно оцінювання його по завданнях 2,3,4, які були оцінені членами кваліфікаційної комісії сукупно в 60 балів, по 20 балів кожний, то зазначає, що всупереч Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні № 270 від 17.12.2013 (зі змінами) (далі – Порядок) в рішенні не вказано, в чому саме полягають недоліки у виконаних завдання, що унеможливлює здійснення аналізу обґрунтованості рішення КДКА Хмельницької області.

Ознайомившись із матеріалами кваліфікаційної справи №____ відносно ОСОБА_ встановлено наступне.

Відповідно до п. 13.3 Порядку особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має підготувати вказані в обраному нею екзаменаційному білеті три завдання із різних галузей права та письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі справи.

Пункт 13.4 Порядку визначає, що завдання з галузей права мають бути виконані в формі процесуальних документів; п. 13.5 – для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування; п. 13.6 – четверте завдання – письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи повинен містити правовий аналіз проблемних правовідносин та пропозиції щодо способів і форм захисту прав особи (гіпотетичного клієнта) із зазначенням органів (інших суб’єктів) до яких слід звертатись, назв, видів і основного змісту процесуальних документів, які слід подавати, а також очікуваного позитивного результату.

Скаржнику для виконання завдань письмового іспиту за білетом №17 було надано фабули справ із зазначенням видів процесуальних документів, які мали бути складені скаржником, судові рішення, необхідні для виконання завдань та фабула справи щодо надання правового аналізу проблемних правовідносин та пропозиції щодо способів і форм захисту прав особи (гіпотетичного клієнта) із зазначенням органів (інших суб’єктів) до яких слід звертатись, назв, видів і основного змісту процесуальних документів, які слід подавати, а також очікуваного позитивного результату.

Згідно з Відомістю з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту КДКА Хмельницької області від 27.07.2018 перевірку виконаних ОСОБА_ чотирьох письмових завдань здійснено двома членам цієї палати – ОСОБА_ та ОСОБА_, а також головою КДКА ОСОБА_., які оцінили всю роботу загалом в 60 балів, а тому ОСОБА_ є таким, що не склав кваліфікаційний іспит, оскільки не отримав мінімальної кількості балів – 80, необхідних для складення успішного іспиту. На перше питання білету було виставлено 0 балів, на 2, 3, 4 кожен із оцінювачів вистав по 20 балів.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №255 від 27.07.2018 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту визнано ОСОБА_ таким, що не склав письмовий іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ не допущено. Відмовлено ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Пунктом 13.9 Порядку (розділ 4) визначено, що оцінка кожного письмового завдання із чотирьох здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, головою КДКА, якщо останній приймає участь у засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів; сумарна кількість балів не може перевищувати 120 та бути меншою 80 балів (п.13.9); особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше, вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.14.1).

Згідно з п. 16 (розділ 4) Порядку відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особою повинна містити наступну інформацію:

– назву КДКА, кваліфікаційна палата якої приймає іспит;

– прізвище, ім’я та по батькові особи, яка складає кваліфікаційний іспит;

– дату та місце складання усного та письмового іспитів; номер екзаменаційного білету для складання письмового іспиту;

– прізвище, ім’я та по батькові членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли та оцінювали письмові завдання;

– кількість балів, виставлених кожним з двох членів палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, за кожне з трьох письмових завдань та однієї фабули справи;

– середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палат) за результатами письмового іспиту; підписи членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли письмові завдання.

Після внесення всієї інформації відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особою підписується головою та секретарем кваліфікаційної палати.

Зазначеним вимогам відомість з оцінювання в цілому відповідає.

Пунктом 15 даного Порядку визначено критерії оцінювання завдань письмового іспиту, з яких вбачається, що оцінка 0 балів (незадовільний рівень) виставляється у випадку: письмове завдання не було підготовлене або підготовлено неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

При оцінці відповідей було враховано, що ОСОБА_ підготував заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю (заяву у справі окремого провадження), яка не відповідає вимогам ч. 1 ст. 316 ЦПК України, оскільки заява про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду на місцем її проживання. Як вбачається із заданої фабули справи заявниця разом із спадкодавцем проживали у м. Хмельницькому, відповідно справа підсудна Хмельницькому міськрайонному суду Хмельницької області, проте скаржником заяву складено до Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

До того ж в проекті заяви не зазначено місце проживання заявника.

До заяви додано «покази свідків», проте ЦПК України (ст. 90-93, 230) не передбачає письмового опитування свідків (можливе лише письмове опитування учасників справи як свідків). За таких обставин завдання виконано неправильно.

Аналізуючи складену заяву, варто зазначити про те, що у заяві не вказано про відсутність інших спадкоємців, а за відсутності інших спадкоємців заінтересованою особою не вказано відповідну територіальну громаду.

На друге, третє та четверте питання письмового завдання по білету №17 кожен із перевіряючих (2 члена палати та голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури) виставили оцінку в 20 балів. Згідно з протоколом засідання кваліфікаційно-дисциплінарної палати (витяг) від 27.07.2018 мотивування членів комісії полягало в наступному: зміст відповідей на 2,3,4 завдання білету свідчить про прогалини у знаннях з відповідних питань, відповіді містять лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання, у роботі багато орфографічних помилок, проте в цілому відповіді на зазначені завдання відповідають визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №255 від 27 липня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська