- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

Рішення № ХІ-010/2021 за скаргою на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду скарги відносно адвоката

РІШЕННЯ № ХІ-010/2021

30 листопада 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу представника скаржника Особа_1, Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду його скарги відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура, що передувала розгляду скарги

 1. Адвокат Особа_2, який діє в інтересах скаржника Особа_1, звернувся зі скаргою стосовно адвоката Особа_3 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.
 2. Листом Голови КДКА Київської області від 11.08.2021 Особа_2 було повідомлено про те, що до скарги додана копія пенсійного посвідчення Особа_1, згідно якої неможливо встановити чи дана особа звільняється від сплати коштів за організаційне забезпечення розгляду скарги. Запропоновано надати до КДКА Київської області оригінал пенсійного посвідчення, паспорт та картку платника податків довірителя Особа_1 для звірки даних про особу та встановлення чи дана особа має право на звільнення від сплати за розгляд скарги.
 3. 25.08.2021 року за вхід. № 16267 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга представника Особа_1 – Особа_2 на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду скарги відносно адвоката Особа_3.
 4. 30.08.2021 року Голова ВКДКА скерував запит до голови КДКА Київської області щодо направлення матеріалів, що були взяті до уваги КДКА при нерозгляді скарги представника Особа_1 – Особа_2, та надання інформації щодо дій, які були здійснені Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області в межах розгляду зазначеної скарги.
 5. 16.09.2021 року вказані матеріали листом голови КДКА Київської області Поліщука В.А. надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 6. Листом голови КДКА Київської області від 16.09.2021 ВКДКА повідомлено про те, що представник скаржника Особа_2 не надав до КДКА Київської області відповідні документи.
 7. 21.09.2021 року члену ВКДКА Особа_4 було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі представника скаржника Особа_1, Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду його скарги відносно адвоката Особа_3.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Представник скаржника, адвокат Особа_2, зазначає, що відповідно до п.21 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка має наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 за № 120, зі змінами та доповненнями, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 2. Також Скаржник посилається на порушення принципу правової визначеності, вважає дії Голови КДКА Київської області свавільними та протиправними.
 3. Вказує, що до скарги на адвоката додано копію пенсійного посвідчення скаржника Особа_1, що містить інформацію про скаржника (його пільги), в т.ч. запис про інвалідність 2-ї групи.; копія цього посвідчення була засвідчена адвокатом Особа_2.
 4. Скаржник просить ВКДКА визнати неправомірною бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду скарги на адвоката Особа_3; скаргу на адвоката Особа_3 передати на розгляд до місцевої КДКА.

Встановлені фактичні обставини

 1. Листом голови КДКА Київської області від 11.08.2021, Особа_2 було повідомлено про те, що до скарги додана копія пенсійного посвідчення Особа_1, згідно якої неможливо встановити чи дана особа звільняється від сплати коштів за організаційне забезпечення розгляду скарги. Запропоновано надати до КДКА Київської області оригінал пенсійного посвідчення, паспорт та картку платника податків довірителя Особа_1 для звірки даних про особу та встановлення чи дана особа має право на звільнення від сплати за розгляд скарги.
 2. У даному листі голова КДКА Київської області посилався на вимоги п. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року за № 120, зі змінами (надалі – Положення), відповідно до якого до заяви (скарги), що подаються стосовно адвоката висуваються певні вимоги, які повинен виконати скаржник (заявник), де серед іншого передбачена вимога заявника (скаржника).
 3. Згідно п.п. 4 п. 14 Положення, до заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, про вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку, а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду.
 4. Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 18 червня 2020 року № 37, встановлена та затверджена оплата за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, скарг на вирішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.11.2012 року № 5076-VI.
 2. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, з подальшими змінами та доповненнями.
 3. Рішення Ради адвокатів України № 37 від 18 червня 2020 року «Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатур та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури».

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи скарги та надані матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, виходить з наступного.
 2. В Єдиному реєстрі адвокатів України зазначено, що право на заняття адвокатською діяльністю Особа_2 зупинено: з 11.08.2021 – на підставі заяви; з 16.09.2021 по 16.09.2022 – на підставі рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 587 від 16.09.2021 року.
 3. Відповідно до ч. 5 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати.
 4. Скаргу представника скаржника Особа_1, Особа_2, на бездіяльність КДКА Київської області щодо нерозгляду його скарги відносно адвоката Особа_3, подано до ВКДКА 23.08.2021 року.
 5. Отже, зазначену скаргу було подано представником Особа_2 після зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 6. Згідно з ч. 5 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат Особа_2 не мав повноважень на подання скарги до ВКДКА в інтересах Особа_1.
 7. Крім того, подаючи скаргу до ВКДКА, адвокат Особа_2 не додав скаргу щодо поведінки адвоката, подану раніше до КДКА Київської області, та додатки до неї. Тому, неможливо встановити факт того, чи при розгляді скарги КДКА Київської області з копії пенсійного посвідчення було можливо встановити наявність права Особа_1 на звільнення від сплати за організаційне забезпечення розгляду скарги.
 8. Отже, Скаржником не було доведено факти, на які він посилається у скарзі, а саме факт належної якості копії пенсійного посвідчення для встановлення права Особа_1 на звільнення від оплати за організаційне забезпечення розгляду скарги, поданої до КДКА Київської області.
 9. На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу представника скаржника Особа_1, Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо нерозгляду його скарги відносно адвоката Особа_3, – залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська