- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури - https://vkdka.org -

РІШЕННЯ № ХІІ-010/2019 у справі за клопотанням про зупинення дії рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №87 від 31.10.2019 про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

РІШЕННЯ № ХІІ-010/2019

05 грудня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 про зупинення дії рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №87 від 31.10.2019 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1 про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у вигляді зупинення дії рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №87 від 31.10.2019 року.

Вказаним клопотанням адвокат Особа_1 просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури зупинити дію рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №87 від 31.10.2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку із застосуванням до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

В обґрунтування клопотання про зупинення дії рішення регіональної КДКА адвокат Особа_1 зазначає, що протягом 2018-2019 років ним здійснюється відповідна адвокатська діяльність, зупинення якої матиме негативний вплив на права та законні інтереси його клієнтів, в тому числі із подальшим погіршенням їх правового статусу та унеможливлення їх належного захисту. Крім того, вважає, що подана скарга є тиском на нього з незрозумілих причин, оскільки жодних порушень Правил адвокатської етики він не допускав та не скоював дисциплінарного проступку.

Також адвокат зазначає, що зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік є суворим дисциплінарним стягненням за своєю сутністю щодо єдиного джерела доходу та життєдіяльності, що також має належний вплив та соціальний статус адвоката.

Заслухавши доповідача – заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., розглянувши доводи клопотання, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до п.60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року №120, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.

Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року №78, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Проаналізувавши клопотання, ВКДКА приходить до висновку, що клопотання адвоката Особа_1 є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.

ВКДКА критично оцінює докази на обґрунтування клопотання, а саме договори про надання правової допомоги, копії яких додані адвокатом до клопотання, листи та витяги із офіційного сайту «Судова влада України».

Дослідивши копії однотипних договорів про надання правової допомоги, що укладені адвокатом Особа_1 з клієнтами, листи та витяги із офіційного сайту «Судова влада України» про стан розгляду справ, ВКДКА встановила слідуюче.

Такі договори про надання правової допомоги не містять чіткого предмета договору, конкретного виду правової допомоги, якої потребує клієнт.

Наявність договору про надання правової допомоги не свідчить про те, що правова допомога фактично надається, якщо чітко не визначено предмет договору (який вид правової допомоги надається чи у якому спорі). В наданих адвокатом договорах чітко не визначено справу та/чи установу, в якій адвокат надає клієнту правову допомогу.

Окрім того, ВКДКА також встановлено, що деякі із договорів про надання правової допомоги не містять чіткого строку їх дії, в них визначено, що даний договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту виконання Сторонами своїх обов’язків по ньому.

Таким чином, деякі договори укладені на невизначений строк, що не дає можливості зрозуміти чи виконані адвокатом зобов’язання перед клієнтом за цим договором чи ні.

Аналіз наданих адвокатом договорів про надання правової допомоги не дає підстав однозначно стверджувати, що такі договори чинні на даний час та що зобов’язання за договорами не виконані.

Відсутність чіткого строку дії договору та предмета договору не дає можливості встановити факт дії договору станом на день розгляду клопотання та той факт, що правова допомога по таким договорам фактично надається.

Зазначені обставини свідчить про неналежну доведеність Скаржником доводів, викладених у клопотанні.

Окрім того, щодо визначених строком договорів, що укладені адвокатом Особа_1 із клієнтами на 12 місяців, листів, витягів із офіційного сайту «Судова влада України» про стан розгляду справ, ВКДКА зазначає, що будь-яка адвокатська діяльність передбачає наявність у адвоката клієнтів.

Захист інтересів клієнта – першочергове завдання адвоката, та те, що притаманне кожному адвокату в загальному.

Відповідно, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності таких обставин.

Так, забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.

При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.

Дослідивши доводи, викладені в клопотанні та докази, надані на їх обґрунтування, ВКДКА, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,–

ВИРІШИЛА:

Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області №87 від 31.10.2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська